ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทิปโก้แอสฟัลท์ มั่นใจเลือกผลิตภัณฑ์ “ไอบีเอ็ม บิสิเนส อนาลิติกส์” เสริมประสิทธิภาพการบริหารระบบการเงินและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--ไอบีเอ็ม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจำหน่ายแอสฟัลต์ป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ วางใจผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากบริษัท วิช คอนซัลติ้ง จำกัด (WISH Consulting) พันธมิตรรายสำคัญของไอบีเอ็มทางด้าน Business Analytics Solution ในการพัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณ วางแผน และพยากรณ์ทางธุรกิจ (Budgeting Planning and Forecasting) รวมทั้งระบบการจัดทำงบการเงินรวมในกลุ่มบริษัท (Financial Consolidation) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายโก๊ะ ไล้ ฮวด ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแอสฟัสต์รายใหญ่ในประเทศไทย มีความรู้และเทคโนโลยีการผลิตวัสดุปูพื้นผิวถนนคุณภาพเยี่ยม ซึ่งปัจจุบันส่งผลิตภัณฑ์หลากหลายไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นทางหลวง หรือสนามบิน นอกจากนี้ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งในการมีโรงกลั่นยางมะตอยเป็นของตนเองในประเทศมาเลเซีย บริษัท ฯ ยังสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท non-asphalt เช่น แนฟทา (Naphtha) ก๊าซ น้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบให้แก่ผู้รับเหมางานก่อสร้างถนนและบริษัทก่อสร้างหลายราย อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ก็ต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักอยู่ตลอด และนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุม จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนด้านการวางแผนต้นทุนที่ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแม่นยำ”

“ทิปโก้แอสฟัลท์ เป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทในกลุ่ม 18 บริษัท ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องจัดทำรายงานงบการเงินรวม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบในการช่วยจัดทำรายงานดังกล่าวให้ทันเวลา มีเอกภาพและชัดเจน เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ รวมถึงการจัดทำรายงานประจำปี ซึ่งต้องใช้ข้อมูลงบการเงินที่ตรงกันด้วย”

บริษัท ฯ จึงเริ่มพิจารณาซอฟแวร์ที่มีความสามารถตอบสนองความจำเป็นดังกล่าว และตัดสินใจเลือกใช้ไอบีเอ็ม ค็อกโนส บิสิเนส อินเทลลิเจ้นซ์ (IBM Cognos Business Intelligence: Cognos BI), ไอบีเอ็ม ค็อกโนส ไฟแนนเชี่ยล สเตตเม้นท์ รีพอร์ต (Cognos Financial Statement Report) และ ไอบีเอ็ม ค็อกโนส ทีเอ็มวัน (IBM Cognos TM1) โดยทั้งหมดจะทำงานผสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำรายงานจากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์มากขึ้น

นางเจษฎา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ไอบีเอ็มมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก ทิปโก้แอสฟัลท์ หนึ่งในผู้ผลิตแอสฟัลต์ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก ให้เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ ทั้งนี้ ด้วยความเป็นผู้นำในด้านการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร ล้ำสมัย และปลอดภัยสูงสุดของไอบีเอ็ม เชื่อว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เลือกใช้ในโครงการนี้จะตอบโจทย์ของผู้บริหารในแง่ของการนำข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันสูง และบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งทางไอบีเอ็มพร้อมสนับสนุน ทิปโก้แอสฟัลท์ ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรในทุกด้าน เพื่อให้สามารถตัดสินใจและวางแผนรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที”

ไอบีเอ็ม ค็อกโนส ไฟแนนเชี่ยล สเตตเม้นท์ รีพอร์ต (Cognos Financial Statement Report) ช่วยให้ทิปโก้ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน สามารถจัดทำรายงานที่ซับซ้อนตามระเบียบข้อบังคับทางการเงินได้อย่างสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดเวลาในการจัดทำรายงาน ลดภาระงานซ้ำซ้อน และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการเงินต่างๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบการเงินและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนได้

สำหรับจุดเด่นของ ไอบีเอ็ม ค็อกโนส บิสิเนส อินเทลลิเจ้นซ์ (IBM Cognos Business Intelligence: Cognos BI) คือ ช่วยในการรวบรวมและจัดการข้อมูลการเงินจากบริษัทในกลุ่มทั้ง 18 บริษัท ให้เกิดเอกภาพโดยอัตโนมัติและเป็นแบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังทำหน้าที่ผนวกระบบและสร้างรายงานการเงินที่มีข้อมูลเชิงลึกให้แก่คณะผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางแผนอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ยอดเยี่ยมระดับโลก

นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรรมการผู้จัดการ บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด ในเครือเดอะ ริเวอร์ ออคิด กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยิ...

คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับ SOA บ้างหรือเปล่า?

โดย เจษฎา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จากคำถามที่ว่า Service Oriented Architecture หรือ SOA นั้นเป็นกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ ชุดเว็บเซอร์วิส หรือว่าเป็นผีในตำนานที่ชอบซ่อนอยู่ใต้เตียงของพนักงานฝ่ายไอทีใ...

SYSPRO Releases New Business Intelligence Solution

JOHANNESBURG, South Africa and COSTA MESA, Calif.--(BUSINESSWIRE)--May 13, 2005 SYSPRO has announced the release of SYSPROAnalytics, a new end-to-end business intelligence (BI) solution thatenables organizations to set up and deploy business analytics wit...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง