ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ออราเคิล จับมือ เอทีซีไอ ซิป้า และซอฟต์แวร์พาร์ค เปิดโครงการ RITE ปั้นไอเอสวีไทยสู่ระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๔:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ธ.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจับมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เปิดโครงการไรท์ หรือ RITE (Recruit, Innovate, Technology adoption, Excel) เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีพร้อมสนับสนุน

ด้านการตลาดให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISVs: Independent Software Vendors) อย่างครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจาก 2 หน่วยงานหลัก ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์ พาร์ค

โครงการ RITE เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "ความคิดดี บวกกับเทคโนโลยีเด่น หมายถึงธุรกิจที่ดีกว่า" หรือ Great Ideas and Good Technology Mean Better Business" โครงการนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับบรรดาไอเอสวีในเมืองไทย โดยเน้นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี การมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สอบผ่านตามมาตรฐานของออราเคิล รวมถึงการสนับสนุน ด้านการตลาดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นบนระบบฐานข้อมูลออราเคิล

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กล่าวว่า "โครงการ RITE ตอกย้ำถึงความตั้งใจจริงของออราเคิลในการให้ความสนับสนุนแก่ กลุ่มไอเอสวีไทย เพื่อขยายโอกาสการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเราได้ตั้งเป้าหมายเพื่อดึงไอเอสวีที่มี ความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นต่างๆ เข้าสู่เครือข่าย "ออราเคิล พาร์ตเนอร์ เน็ตเวิร์ค"หรือ โอพีเอ็น (OPN: Oracle Partner Network) โดยสมาชิกของโอพีเอ็น จะได้รับการสนับสนุนจากออราเคิลในการเข้าถึงลูกค้าระดับองค์กรใหม่ๆ มากขึ้น โครงการ RITE จะเป็นอีกแรงสำคัญในการพัฒนาไอเอสวีให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีในระดับมืออาชีพอย่างรวดเร็ว โดยไอเอสวีจะได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของออราเคิล เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ ที่น่าสนใจบนแพลทฟอร์มออราเคิลสำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ"

นายจำรัส สว่างสมุทร นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (President of The Association of Thai ICT Industry) หรือ เอทีซีไอ กล่าวว่า "สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับออราเคิล ซึ่งเป็นผู้นำตลาดซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ในการดำเนินโครงการRITE โดยโครงการดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ไอเอสวีไทยได้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สมาคมฯ ได้เชิญชวนสมาชิกของเอทีซีไอให้เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากออราเคิลและพันธมิตรโครงการอย่างสมบูรณ์แบบ"

ทั้งนี้ สมาชิกกว่า 100 รายของเอทีซีไอที่สนใจสามารถสมัครเข้าโปรแกรม RITE ได้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก ทักษะ ความสามารถและความมุ่งมั่นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกจะได้สิทธิเข้ารับการอบรมและมีสิทธิในการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรการเป็นพันธมิตร

ของออราเคิล หรือ Oracle Certified Partners อีกด้วย

ด้านนายมนู อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Software Industry Promotion Agency: SIPA) หรือ ซิป้า กล่าวว่า "เรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ RITE ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้งานในระดับองค์กรให้กับไอเอสวี ปัจจุบัน ประเทศไทยมีไอเอสวีที่มีความสามารถและตื่นตัวต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย เราเชื่อมั่นว่าโครงการ RITE นี้ จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น"

โครงการ RITE ยังได้รับการสนับสนุนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค ในการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางเทคนิค และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดทำเวิร์คช้อปตลอดโครงการ โดย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศไทย กล่าวว่า "โครงการ RITE จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับไอเอสวีในการสร้างสรรค์

แอพพลิเคชั่นบนแพลทฟอร์มออราเคิล พร้อมทั้งให้ความสนับสนุนด้านการทำตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ซอฟต์แวร์ พาร์ค ยินดีสนับสนุนโครงการดังกล่าวเต็มที่ เพื่อสร้างชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย"

สำหรับไอเอสวีซึ่งเป็นสมาชิกของเอทีซีไอสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ RITE ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 เป็นต้นไป   โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโปรแกรม Oracle 10g Fast Track หลังจากนั้นจะได้เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนพันธมิตรของออราเคิลต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ออราเคิลยังได้เตรียมจัดงานไอเอสวี เทค ฟอรั่ม (ISV Tech Forum) ซึ่งเปิดโอกาสให้ไอเอสวีได้ทดสอบเทคโนโลยีภายในงานพร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของออราเคิล จากนั้นจะมีการเปิดตัวเพื่อสาธิตการทำงานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยไอเอสวีในงาน

"ออราเคิล เทคโนโลยี ซัมมิท" (Oracle Technology Summit) ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2549 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่แอพพลิเคชั่นสู่ตลาดต่อไป

ทั้งนี้ ออราเคิลพร้อมทั้งพันธมิตรในโครงการ RITE พร้อมให้การสนับสนุนด้านการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านเงินสนับสนุนสำหรับการจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกัน การเชิญไอเอสวีเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ ของออราเคิล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โซลูชั่นของไอเอสวีผ่านสื่อการตลาด อาทิ ซีดี และแคตตาล็อกโซลูชั่นของออราเคิลอีกด้วย "ระบบฐานข้อมูลออราเคิลมีจุดแข็งในตลาดระดับองค์กร และเราเชื่อว่า โครงการ RITE จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์โซลูชั่นใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของไอเอสวีไทยที่มีคุณภาพ" นายณัฐศักดิ์ กล่าวสรุป

เกี่ยวกับออราเคิล

ออราเคิล (ชื่อย่อในตลาดหุ้นแนสแด็ก: ORCL) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับองค์กรรายใหญ่ที่สุดของโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.oracle.com

เครื่องหมายการค้า

ออราเคิล เจดีเอ็ดเวิร์ดส์ และพีเพิลซอฟท์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลเกี่ยวสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (หรือ The Association of Thai ICT Industry: ATCI) เป็นสมาคมเพื่อการค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 โดยมีปณิธานหลักในการสร้างการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพ การผลิตและการบริการ ซึ่งเอื้อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทยในภาพรวม ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.atci.or.th

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก   โดยมีพันธกิจในการสร้างทักษะให้กับบุคลากร   ขับเคลื่อนการสร้างงาน และการสร้างตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sipa.or.th

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในทุกทาง ทั้งด้านบุคลากรการตลาด การลงทุน รวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มภายในประเทศ   ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการบริการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดซอฟต์แวร์ภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันได้สร้างความมั่นใจให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยผู้สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.swpark.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
สิริพร ศุภรัชตการ                           พรทิพย์ เลิศเวชกุล / จารุวรรณ วรรักษ์ธนานันท์
ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด       อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์
02-632 9400 ต่อ 8344                     โทร. 0-2252-9871
siriporn.suparuchatakarn@oracle.com     อีเมล์: L_Porntip@th.bm.com,
V_Jaruwan@th.bm.com
--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทีมไทยคว้า 4 รางวัลในงานประกวด APICTA 2005

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยแถลงผลการประกวด APICTA 2005 ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนนี เอเชีย, ไซเบอร์ แพลนเน็ต นักเรียนสาธิตจุฬาฯ...

ทีเอ ออเร้นจ์ รุกตลาดระลอกใหม่ เปิดตัวแคมเปญ Mobile Top Up ต้อนรับตรุษจีน 2548 ลุ้นรับอั่งเปาจากออเร้นจ์ จัสทอล์ค

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการระบบ การสื่อสาร wirefreeTM ตอกย้ำแนวคิด Easy Top Up บริการบัตรเติมเงินที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับลูกค้าจัสทอล์ค ด้วยการเปิดตัวแคมเปญใหม่ ลุ้นรับอั่งเปาจากออเร้นจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง