ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นิร์วานาจัดสัมมนาเส้นทางอาชีพไฮเทคกับแฮกเกอร์แฮกกิ้งค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--สถาบันนิร์วานา

นิร์วานาสถาบันฝึกอบรมด้านไอทีจัดสัมมนาฟรีประจำเดือนกุมภาพันธ์สองเรื่องเพื่อให้ความรู้สำหรับการวางแผนทำงานกับไอทีกับบริษัทข้ามชาติและอีกงานถอดระหัสแฮกเกอร์เรียนรู้และป้องกัน ในวันที่ 12 และ 19 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ (Central World Plaza)

นางนทีทอง ทองไทย กรรมการผู้จัดการบริษัท นิร์วานา จำกัด สถาบันฝึกอบรมด้านไอที เปิดเผยว่าทางบริษัทได้เตรียมจัดสัมมนาประจำเดือนกุมภาพันธ์ใน 2 หัวข้อเพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจในสายอาชีพเทคโนโลยีและไอที ที่ต้องการทำงานกับบริษัทข้ามชาติ และอีกเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง โดยในหัวข้อแรก จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ภายใต้หัวข้อ "เจาะลึกเทคนิคหางานกับบริษัทไฮเทคระดับโลก" เพื่อให้แนวทางกับผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรบริษัทไอทีข้ามชาติได้เตรียมตัวทราบถึงแนวทางของเส้นทางอาชีพและการเตรียมตัวเข้าร่วมงาน พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร วิธีการประเมินศักยภาพของพนักงานและอัตราผลตอบแทนที่ได้รับทั้งในรูปแบบของรายได้และไม่ใช่รายได้ โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทไฮเทคอย่างไมโครซอฟท์และซิสโก้ เป็นต้น

"ปัจจุบันมีนักศึกษาและผู้สนใจเป็นจำนวนมากที่อยากจะร่วมงานกับบริษัทไอทีข้ามชาติเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและระบบการทำงานในระดับโกลบอลมากขึ้นเพราะเป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้และองค์ความรู้นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดขึ้นในประเทศไทย สำหรับองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว" นางนทีทองกล่าว

นางนทีทองกล่าวต่อไปว่า สำหรับในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ทางนิร์วานา ได้จัดสัมมนาเพิ่มเติมอีกในหัวข้อ "ถอดรหัสแฮกเกอร์เรียนรู้และป้องกัน"ภายในงานสัมมนาจะมีการโชว์ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมที่แฮกเกอร์ได้ใช้เป็นเครื่องมือพร้อมกับวิธีการป้องกันระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยได้เชิญ คุณธวัชชัย ชมศิริ ผู้แต่งหนังสือ Hack step by step ซึ่งเป็นหนังสือที่กำลังได้รับความนิยม พร้อมกับ ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แนวทางในการป้องกันและทิศทางของอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตด้วย

สำหรับสถานที่จัดงานคือ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ ชั้น 6 Central World Plaza สำรองที่นั่งได้ที่ www.nirvana.co.th

รายละเอียดสัมมนาฟรีเรื่อง "เทคนิคเจาะหางานกับบริษัทไอทีชั้นนำของโลก"

ความเปลี่ยนแปลงของวิธีการทำธุรกิจทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากกว่าแต่ก่อน ไม่ใช่ซอฟต์แวร์และฮาร์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่านั้น คน หรือ Human Capital เป็นอีกปัจจัยสำคัญของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บริษัทไอทีข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Cisco , Sun , Oracle และบริษัทไฮเทคชั้นนำของโลกเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องของคน อีกทั้งบริษัทเหล่านี้เป็นองค์กรที่ทุกคนปรารถนาที่อยากจะเข้าไปทำงานด้วย แต่วิธีการจะเข้าไปนั้นจะต้องมีขึ้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน อีกทั้งอัตราผลตอบแทน เป็นที่จูงใจให้อยากร่วมงานด้วย การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวทำงานกับบริษัทไฮเทคข้ามชาติ

วันที่ วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 13.00-16.00 น
สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ICT Learning Center ชั้น 6 อาคาร Central World Plaza
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมหลักสูตร
  • การวางแผนเส้นทางชีวิตในการทำงาน (Career Path) ในบริษัท ICT ข้ามชาติว่าจะอยู่ในส่วน
ของเทคนิคหรือจะไปสาย Management
  • ความแตกต่างระหว่าง การทำงานบริษัท ICT ข้ามชาติกับ บริษัทของคนไทยในหลายแง่มุมจาก
ประสบการณ์
  • ลักษณะวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ICT ในแต่ละกลุ่ม อุตสาหกรรม ได้แก่โทรคมนาคม
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์
  • วิธีการ คัดสรร พนักงาน ,คำถามในการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ทราบแนวทางและการเตรียมตัวก่อนจะ

สัมภาษณ์เพราะบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะสัมภาษณ์งานมากกว่าหนึ่งครั้ง

  • วิธีการประเมินและวัด KPI ของพนักงาน
  • การฝึกอบรมพนักงานในแต่ละสายงานทั้งฝ่ายเทคนิคและบริหารว่ามีการวางแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างไรบ้าง
  • ผลตอบแทนที่จะได้รับในรูปของเงินเดือนและแพ็กเก็จพิเศษ
รายละเอียดการสัมมนา
13.00- 13.30   ลงทะเบียน
13.30 – 14.15   แนวคำถามและวิธีการเลือกสรรพนักงาน ของ HR และ Head Hunter
โดยวิทยากรจาก Recruitment Co., Ltd. ชั้นนำ
14.15 – 15.00   แนะนำประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัท Cisco และ Microsoft
โดย อ.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Academic Program Manager
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
15.00 – 15.20   พักรับประทาน อาหารว่าง
15.20 – 16.15   ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัท Accenture ที่ปรึกษาไอทีระดับโลก
โดย คุณนารีมาลย์ เจียงประดิษฐ์
16.15-16.30     ถามตอบปัญหา
ผู้ที่สนใจกรุณาลงทะเบียนได้ที่นี่
NIRVANA Training Center:
Central Plaza Ladprao 9th floor
E-mail: webmaster@nirvana.co.th
www.nirvana.co.th--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนนายร้อยตำรวจนำระบบอี-เลิร์นนิ่ง เสริมทัพการเรียนรู้ สร้างดุลยภาพภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสู่ระบบการศึกษาระดับสากล

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--ไอบีเอ็ม ประเทศไทย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะสถาบันฝึกอบรมนายตำรวจ ที่ให้บริการทั้งระบบการเรียนภาควิชาการ ภาคการฝึก และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงมีวิสัยทัศน์ในการจัดทำระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ หรืออีเลิร์นนิ่ง...

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบมุมความรู้ตลาดทุนให้จ.ยะลา

กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่สองจากขวา) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (TK Park) และ มอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)ให้แก่ห้องสมุดประชาชน และสถาบันราชภัฎ จังหวัดย...

สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP)

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสวท. "มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม" สสวท.มุ่งนำซอฟท์แวร์ The Geometer's Sketchpad Version 4.0 (GSP) พัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด รายงานข่าวจากพิธีลงนามเพื่อครองลิขสิทธ์การใช้ซอฟท์แวร์ The Ge...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง