ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

'รมช.ประภัตร’ นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ขอนแก่น ดันอาชีพทางเลือกเลี้ยงสัตว์-ปลูกพืชน้ำน้อยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเกษตรอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและประเด็นปัญหาในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีหน้าที่กำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่งตนรับผิดชอบในระดับพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ด

นอกจากนั้น ยังให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการขอนแก่นทุกคนเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันโดยสรุปปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ ภัยแล้ง ที่ดินทำกินการเลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้านแรงงาน เป็นต้น ตลอดจนมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน Smart Farmer การเพิ่มผลผลิตปลาในพื้นที่ดินเค็มที่ไม่สามารถทำการเกษตรประเภทอื่นได้ (เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร) เป็นต้น

นายประภัตร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามภาคการเกษตรประสบปัญหาจากฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง และอุทกภัย ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งอาชีพด้านปศุสัตว์และการปลูกพืชสำหรับอาหารสัตว์นั้นสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ โดยวันนี้ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จ.ขอนแก่นในทุกอำเภอกระจายอย่างทั่วถึง คือ 1. เลี้ยงสัตว์ (วัว แพะ แกะ ไก่ หมู กระบือ 2. ปลูกถั่วเขียวใช้น้ำน้อย 3. ปลูกขิง 4. หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด มันสำปะหลัง (เพื่อผลิตอาหารสัตว์) 5. แหนแดง และ 6. เลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งอาชีพดังกล่าวใช้เวลาไม่เกิน 4 เดือน สามารถสร้างรายได้ และยังเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกันนี้ ให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้ามาตรวจสอบและรับรองให้เครื่องหมาย Q เพื่อให้ผู้รับซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

“จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ 6.8 ล้านไร่ พื้นที่ทางการเกษตร 4.22 ล้านไร่ เขตการปกครอง 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,334 หมู่บ้านมีประชากร 1.8 ล้านคน 6.2 แสน ครัวเรือน ครึ่งนึงเป็นคนเมือง ดังนั้นจะต้องเร่งช่วยคนที่เหลือที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่ทอ้งใครไว้ข้างหลังและให้มีรายได้ มีอาชีพ เพราะหลังจากนี้จะเริ่มเข้าสู่ฝนทิ้งช่วง และภัยแล้ง วันนี้จึงได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งหาอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร ตั้งเป้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท/เดือน ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้น้ำน้อย หากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ จะประสบความสำเร็จ” นายประภัตร กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย (โคขุนกู้วิกฤต COVID-19)ในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย7 คน กู้ได้ไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือกู้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท โดยมีตลาดรองรับ ตลอดจนมีประกันราคาให้หากสัตว์เสียชีวิต จึงเป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรได้มีอาชีพ สร้างรายได้ในช่วงวิกฤต” นายประภัตร กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

ภาพข่าว: ทรู รับรางวัลเกียรติคุณ " สนับสนุนการศึกษาไอซีที "

กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--ทรู คอร์ปอเรชั่น นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านไอซีที ให้กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสายงานสื่อสา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง