ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมช.มนัญญา ติดตามนโยบายพัฒนาสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า แหล่งรวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามงานนโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ทั้งยังรับฟังปัญหาจากคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ และได้มอบเงินสนับสนุนส่งเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 100,000 บาท ณ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ว่าเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอ มีสมาชิก 9,193 คน ทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลักรวบรวมผลผลิตข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรในพื้นที่ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและส่งต่อความช่วยเหลือและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอำเภอม่วงสามสิบ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีคุณภาพดี โดยเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และสหกรณ์จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดตันละ 250 บาท นอกจากนี้สหกรณ์ยังทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิตที่สำคัญของอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพราะเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีเด่นของจังหวัด และมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน เป็นที่พึ่งในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอใกล้เคียง

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวมอบนโยบาย และเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์   โดยได้ประสานเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าระหว่างกันในขบวนการสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร ผลไม้ สินค้าแปรรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์ต่างๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สหกรณ์มีแผนขยายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประเภทของสินค้าให้หลากหลายและมีโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในอนาคต

สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด   จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม   2518 ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 45 ปี มีสมาชิกทั้งหมด 9,193 คน สมาชิกร้อยละ 97% มีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ทั้งการฝากเงิน การขอสินเชื่อ การรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาขายให้กับสหกรณ์ มีการซื้อปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และสินค้าอุปโภคจากสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท   และมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา จำนวน 80,130,739.53 บาท สหกรณ์จะจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามสัดส่วนที่สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ส่วนหนึ่งได้จัดเป็นสวัสดิการดูแลสมาชิกในยามเจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบภัยพิบัติ และทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก และยังได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนผู้สนใจในจังหวัดอุบลราชธานี นางจุฑามาศ บุญอาจ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง