ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมว.วธ. เปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” ยกทัพการแสดงศิลปินแห่งชาติ-พื้นบ้าน-ร่วมสมัย-ลิเก-ลำตัด-นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ชมฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ”พร้อมทั้งชมการแสดงจากศิลปินชื่อดัง เอกชัย ศรีวิชัย และลิเก ศรราม น้ำเพชร โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน ดารา นักแสดง และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ ศิลปิน และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ และลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูเยียวยา สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านมิติวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย ๑.วันที่ ๑๖ ก.ย. เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินจากสมาคมศิลปินพื้นบ้าน และศิลปินชื่อดัง ได้แก่ วินัย พันธุรักษ์ ,ผ่องศรี วรนุช ,เพลิน พรมแดน ,จินตรา พูนลาภ ,ชาย เมืองสิงห์ การแสดงหมอลำจากสมาคมหมอลำอีสาน โดยแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน และการแสดงศิลป์นครศรีบุรีรินทร์จากสามาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๒.วันที่ ๑๗ ก.ย. เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. การแสดงดนตรี กวี ศิลป์ “รวมมิตรคนร่วมสมัยหัวใจรักชาติ” จากเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยจากเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ได้แก่ สะบัดลาย ,โตโต้ ธนเดช ,อลิส ธรัชลักษณ์ ,OCAC Thai Rap ,Dance Creation ,OACE young model และศรศิลป์นาฏมวยไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การแสดงรำโนรา เทิดไท้องค์ราชัน ,การแสดงหนังตะลุง และรำโนรา เศรษฐกิจพอเพียง ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๓.วันที่ ๑๘ ก.ย. เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. การแสดงนาฏลีลาร่วมสมัย ตอน รามายณะแห่งสยาม คณะไก่แก้วการละคร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. การแสดงเสียงก้องกลองล้านนา เรื่อง สามเสียงมงคล ,การขับซอล้านนา ,กลองสะบัดชัย ฟ้อนเจิงหญิง ฟ้อนธง ฟ้อนดาบ ,กลองมองเซิง ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนนกกริงกระหร่า เต้นโต ตี่โนง ฟ้อนเล็บ และการแสดงศิลปินชื่อดัง ต่าย อรทัย ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๔.วันที่ ๑๙ ก.ย. เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. การแสดงหุ่นสายร่วมสมัย ตอน เจ้าเงาะ โดยนายนิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร ,คณะหุ่นสายเสมาฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ลำตัด โดยแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ,การแสดงเพลงพื้นบ้านทรงเครื่อง เรื่องนางสิบสองพระรถเมรี ,การแสดงพื้นบ้านร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ และการแสดงอุปรากรจีน ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ๕.วันที่ ๒๐ ก.ย. เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. การแสดงหุ่นร่วมสมัย ตอน อัคนีผีเสื้อน้ำ โดยยุวชนคนรักหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ คณะโจหลุยส์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การแสดงลิเก ๑๐ ทหารเสือ พ่อขุนศรี ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ มีการจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) จากชุมชนและผู้ประกอบการโดยตรงจากทั่วประเทศในราคาสุดพิเศษ การออกร้านจำหน่ายอาหารดี อาหารดัง อาหารหาทานยาก และอาหารอร่อยร้าน ๑๐๐ ปี ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมการสาธิตทำอาหารไทยแบบโบราณ พร้อมการขับเสภากาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน นวดแผนไทย เปิดหมวกจากเด็กและเยาวชน และศิลปินอิสระ นอกจากนี้ยังมีไฟประดับตระการตานับหมื่นดวงสวยงามอลังการ เพื่อให้ประชาชนได้มาถ่ายรูปที่ระลึก รวมทั้งจุดเช็คอิน : ชุมชนคุณธรรมเสน่ห์วิถีไทย “บวร on Tour” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่นำมาตั้งไว้กลางกรุง มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

ททท. ขอเชิญสื่อมวลชนชมละครเพลงการกุศลรอบสื่อมวลชน แฟนตาซีสีคราม

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--ททท. การแสดงละครเพลงการกุศลรอบสื่อมวลชน " แฟนตาซีสีคราม " วันที่ 18 ก.พ. 2548 เวลา 18.45 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าว แสดงความยินดีในการจัดละครเพลงแฟนตาซีสีคราม อาจารย์วิชัย ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง