ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เอสซีจี ร่วมกับกระทรว มหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up ตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--เอสซีจี

เอสซีจี โดย บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) ในการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วยแนวคิด “ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันก่อน ชีวิตปลอดภัย”

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัย โดยทางโรงเรียนต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง ซึ่งโครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งในพื้นที่บริเวณโรงเรียน รวมทั้งจุดอันตรายต่าง ๆ โดยรอบ ผ่านการตรวจเช็คความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องของแต่ละจังหวัด”

ด้าน นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “โครงการ School Check-up นี้ นับว่าเป็นประโยชน์กับโรงเรียน โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จากที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา พร้อมกับการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่และบริเวณโดยรอบโรงเรียนที่ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงศึกษาธิการจะร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโรงเรียนทั่วประเทศ และเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ จังหวัดละ 1 โรงเรียน”

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “โครงการ School Check-Up ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Smile Kid School Bus ที่เอสซีจีมีโอกาสร่วมดำเนินโครงการกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเอสซีจีได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยกับเด็กและเยาวชน จึงได้นำเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการควบคุมระบบความปลอดภัยของรถโรงเรียน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่ติดอยู่ในรถโรงเรียน รวมถึงการขับขี่รถโรงเรียนอย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับโครงการ School Check-Up จะเป็นการดูแลความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเรื่องการก่อสร้างของเอสซีจี เช่น การตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่ควรซ่อมแซม การให้คำแนะนำเกี่ยวกับจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น”

นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจี มีนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นนโยบายหลัก ซึ่งบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้ให้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ภายใต้ชื่อ SCG HOME ได้นำแพลตฟอร์ม “คิวช่าง” ศูนย์รวมบริการและโซลูชันจากทีมช่างคุณภาพ ที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเตรียมการซ่อมแซม รวมถึงดำเนินการปรับปรุงโดยช่างฝีมือที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากเอสซีจี มาให้ความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียนในการดูแลความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนที่ผ่านการตรวจจากโครงการนี้ จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อเยาวชนของเรา”

โครงการ School Check-up ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของทุกภาคส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่บริเวณโรงเรียน ผ่านบริการตรวจเช็คความปลอดภัยในโรงเรียนตามมาตรฐานที่กำหนดทั่วประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการจะให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมบุคลากร ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูล โดยมีภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมใช้ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ประเมินความเสี่ยงในพื้นที่และบริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมทั้งนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาช่วยซ่อมบำรุงอาคารเรียน รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากรและผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ปัจจุบันมีการให้บริการตรวจเช็คกับโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และอยู่ในระหว่างการขยายพื้นที่บริการเพิ่มเติมในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-586-1784, 02-586-1783 หรือ 02-586-4405 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ร่วมสัมมนา

รศ.ดร. สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาณุมาศ ศรีสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้น จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Human Capital in Supply Chain Management / Logistics Asia...

ทีม Jazz It Up จากจุฬา ฯ คว้าแชมป์ J – Mat Award ครั้งที่ 19 ครองโล่พระราชทาน ฯ พร้อมฝึกงานกับเอสซีจี

นายขจรเดช แสงสุพรรณ (ที่ 4 จากขวา แถวยืน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (กลาง แถวยืน) อดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับทีม Jazz It Up นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คว้าแชมป์แผนการตลาดระดับ...

สกอ. พร้อมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกช...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง