ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม แก่นางสาวศิริพร พรมวงศ์ ผู้ทุ่มเทเวลานำศิลปะและดนตรีมาสร้างคุณค่าและอาชีพแก่เยาวชนในคลองเตย และนายสัญชัย ยำสัน ผู้อุทิศเวลาและที่อยู่อาศัยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้นแบบการทำดีและสร้างประโยชน์ให้สังคมไทย

นายกฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมคนดีใน 7 สาขา และขยายผลความดีสู่สังคมไทยในวงกว้าง โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทำความดี เป็นกำลังใจให้ผู้อุทิศตน เสียสละทำประโยชน์ต่อสังคม สร้างพลังให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ให้แก่ผู้อุทิศตนช่วยเหลือเยาวชนไทยในชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งได้แก่ นางสาวศิริพร พรมวงศ์ หัวหน้าโครงการ “คลองเตยดีจัง” ซึ่งเป็นโครงการดนตรีเพื่อการแบ่งปัน นำศิลปะและดนตรีมาเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าและอาชีพให้เยาวชนนานกว่า 6 ปี โดยทุ่มเทเวลาให้กับเยาวชนในเขตคลองเตย และเยาวชนด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง และนายสัญชัย ยำสัน อาสาสมัครที่ผันตัวเองจากเด็กชุมชนคลองเตย มาเป็นผู้นำโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนแห่งนี้ โดยใช้บ้านและเวลาส่วนตัว ทุ่มเททำงานนานกว่า 20 ปีให้เยาวชนในคลองเตยกว่า 1,000 คนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า ในนามของมูลนิธิดวงประทีป ขอชื่นชมคณะกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องการเห็นการพัฒนาประเทศ ไม่เฉพาะทางด้านการเงินและการลงทุน แต่ต้องการเห็นการลงทุนทางสังคมด้วย โดยจัดทำ ”โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ให้เป็นต้นทุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โครงการที่ดีนี้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลา 13 ปี มูลนิธิดวงประทีปเป็น 1 ใน 7องค์กรที่ได้รับการสนับสนุน ให้ค้นหาคนทำความดีในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปีนี้มูลนิธิดวงประทีปมีความภูมิใจในการเสนอบุคคล 2 ท่านที่ได้สรรสร้างสิ่งดีๆ ที่ทำได้ยากในชุมชนแออัด “แอ๋ม” หญิงเก่ง แกร่ง ที่ใช้เวลากว่า 6 ปี ดำเนินกิจกรรมกับเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ที่เสี่ยงจะหลุดเข้าสู่เส้นทางที่เลวร้าย และ “ไฝ” ที่เติบโตในชุมชนแออัด และคิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กสลัมก้าวผ่านขวากหนามต่างๆ ไฝเข้าไปช่วยเติมพลังทางบวกให้ทุกฝ่ายทั้งครู ผู้ปกครอง และโดยเฉพาะตัวเด็ก ให้มีความหวัง มีพลัง ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ถึงแม้ว่าการทำงานของ “แอ๋ม” และ“ไฝ” จะเป็นเหมือนโอเอซิสในทะเลทรายปัญหาในสลัม แต่หากได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านนามธรรมและรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โอเอซิสนั้นย่อมจะกลายเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ให้พืชพรรณไม้เติบโตออกดอกผลอย่างงดงามได้ในอนาคต

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานสำคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

“SET… Make it Work for Everyone”

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เชิดชูคนดีของสังคม

ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมดนตรี ประจำปี 2551 ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯแก่มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข โดยมี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ให้...

ภาพข่าว: สนับสนุน

วิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 6,300,000 บาท สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตาบอดเพื่อเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าซื้อขายตลอดปี 2547 รวมกว่า 5 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อวันสูงเกินเป้ากว่าวันละ 20,000 ลบ.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2547 มูลค่าซื้อขายรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 20,000 ลบ. ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมคิดเป็นประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง