ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ชลประทานเปิดโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กรมชลประทาน

กรมชลประทานเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนหวังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งลุ่มน้ำแม่วาง 13 ตำบล 3 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า สืบเนื่องมากจากราษฎรพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วางในเขตอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตองและอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก อาศัยลำน้ำแม่วางเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค แต่ในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อยทำให้ขาดแคลนน้ำ ส่วนฤดูฝนน้ำในลำน้ำแม่วางไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนสองฝั่งลำน้ำแม่วางได้รับความเสียหาย ราษฎรในพื้นที่ 13 ตำบล 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาส่งเรื่องขอการสนับสนุนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่วาง ต่อสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

“กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาวางโครงการ สำรวจ ออกแบบมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมอยู่ที่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถเก็บกักน้ำได้ 20.54 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเก็บกักน้ำช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่การเกษตรของราษฎรบริเวณสองฝั่งลำน้ำแม่วางและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นการเพื่อช่วยในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วาง เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคของราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี รวมทั้งยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่”

แต่เนื่องจากพื้นที่พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่วางอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ซึ่งเข้าข่ายโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้งพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่หัวงานอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมเกินกว่า 500 ไร่ จึงเข้าข่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ต่อไป

การดำเนินงานดังกล่าว กรมชลประทาน ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

“จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำแม่วางเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ แนวคิดการพัฒนาเบื้องต้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น จากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วาง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1964 5202 หรือ 08 1073 1354

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี VirtualLab ของเทคออนไลน์ ให้สิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ Intel IXDP425 ออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เบดฟอร์ด, แมสซาชูเซตส์--(บิสิเนส ไวร์)--2 มีนาคม 2548 การประเมินผลโพรเซสเซอร์เครือข่ายอินเทลอเนกประสงค์สำหรับการออกแบบจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายและผลการดำเนินงานสูง เทคออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ให้การบริการโซลูชั่นอี-เลิร์นนิ่ง และแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับ...

กทม.เพิ่มงบค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--กทม. นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กทม. เปิดเผยว่า ตามที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการต...

กินเนสบุคเยือนไทยบันทึกสถิติโลก "ภาพวาดฝีมือช้างแพงที่สุดในโลก"

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคเหนือเขต 1 หอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ และปางช้างแม่สา ร่วมจัด การบันทึกสถิติโลก Guinness World Records จากประเทศอังกฤษ และรับมอบประกาศนียบัตร "ภาพวาดจากฝีมือช้างที่มีราคาแพงที่สุดในโลก : ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง