ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จากประเทศไทยคว้ารางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation ครั้งที่ 1

? บั๊ดดี้ โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) ของประเทศไทย จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) ชนะรางวัล Grand Prize ในประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม

? รางวัลดังกล่าวเป็นตัวอย่างรูปธรรมของแนวปฏิบัติในเอเชีย ที่ตอบสนองต่อความท้าทายกับการเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้อย่างยอดเยี่ยม

กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม 2563 - Healthy Aging Prize for Asian Innovation (HAPI) ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล HAPI ครั้งที่ 1 ซึ่งบั๊ดดี้ โฮมแคร์ ของประเทศไทย จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) ได้รับรางวัล Grand Prize ในประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเป็นการคัดเลือกผลงานจากผู้สมัครมากกว่า 130 รายจาก 12 ประเทศและภูมิภาค แบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ

 • ประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม: เป็นรางวัลสำหรับ เทคโนโลยี หรือเทคนิคใหม่ ที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล ความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายที่มากขึ้น
 • ประเภทโครงการริเริ่มโดยชุมชน: เป็นรางวัลสำหรับการทำงานในระดับชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วม และ/หรือมีความปลอดภัย
 • ประเภทสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง: เป็นรางวัลสำหรับวิธีการใหม่ ๆ ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถคงสมรรถภาพ รวมถึงพัฒนาและฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ โดยที่ค่อย ๆ ลดการพึ่งพิงจากภายนอก และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

HAPI เป็นการมอบรางวัล เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และขยายผลเชิงนโยบายทางด้านนวัตกรรม โครงการ และบริการต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อความท้าทายในการเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ รางวัลนี้เป็นความคิดริเริ่มของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA) กับศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (Japan Center for International Exchange - JCIE) ซึ่งดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในเอเชีย (Asia Health and Wellbeing Initiative - AHWIN) โดยคณะกรรมการในการคัดเลือกนั้นประกอบด้วยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ฮิเดโตชิ นิชิมูระ ประธานของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) กล่าวว่า “คณะกรรมการคัดเลือกรู้สึกประทับใจกับแนวทางอันมีเอกลักษณ์ของบั๊ดดี้ โฮมแคร์เป็นอย่างมาก ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างระบบ ตรวจสอบสุขภาพชุมชนที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย”

อากิโกะ โอคาวาระ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (JCIE) เห็นด้วยว่า “บั๊ดดี้ โฮมแคร์ ได้มองเห็นทั้งปัญหาของการขาดแคลนบริการดูแลผู้สูงอายุและ การขาดแคลนโอกาสในการทำงานสำหรับเยาวชนยากจนที่เป็นชาวเขาพื้นเมือง และในขณะเดียวกันก็ได้นำเสนอวิธีการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และ สมาชิกในครอบครัว”

รางวัลนี้มีความพิเศษที่ค่อนข้างเปิดกว้างช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรระดับชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม สมาคมต่าง ๆ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และอื่น ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย สามารถสมัครเข้ารับคัดเลือก และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงถึงวิธีการที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย และมีผลกระทบที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่

“ทีมบั๊ดดี้ โฮมแคร์ ขอขอบคุณ HAPI สำหรับรางวัล Grand Prize ซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสังคมในประเทศไทยต่อไป” กล่าวโดย นาย สว่าง แก้วกันทา ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) “บั๊ดดี้ โฮมแคร์ได้ให้การสนับสนุนแก่เยาวชนที่ยากจนซึ่งผู้ปกครองไม่มีกำลังทรัพย์ในการส่งเข้าเรียน โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุ และหลังจากจบการศึกษา บั๊ดดี้ โฮมแคร์ช่วยสนับสนุนในการจัดหาอาชีพเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้ได้ทำงานในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุ พวกเรายังได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนผ่านอาสาสมัครชุมชน โดยจัดหาบริการ การดูแล แบ่งปันความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวของพวกเขา”

รางวัล HAPI นำเสนอในช่วงเวลาที่สำคัญ เนื่องจากเอเชียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) คาดว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 572 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของจำนวนผู้สูงอายุในปัจจุบัน ประเทศในกลุ่มยุโรปและอเมริกาเหนือก็ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกัน แต่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายชั่วอายุคน ในขณะที่การเปลี่ยนจาก“การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ” ไปสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” นั้น ประเทศในกลุ่มเอเชียจะใช้เวลาน้อยกว่า 25 ปีโดยเฉลี่ย ซึ่งสถานการณ์นี้มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ทั้งในแต่ละประเทศเอง รวมถึงส่งผลต่อภาพรวมของทวีปเอเชียด้วย โดยสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

The Healthy Aging Prize for Asian Innovation (HAPI)
Grand Prize Winners in 2020
รางวัล Grand Prize มอบให้กับองค์กรที่ยอดเยี่ยม 3 แห่ง
ประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม Technology & Innovation:
 • มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (Foundation for Older Persons' Development - FOPDEV) | ประเทศไทย
บัดดี้โฮมแคร์: ระบบจัดการและดูแลสุขภาพชุมชน

บัดดี้โฮมแคร์ได้พัฒนาระบบที่ใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ สำหรับการจัดการและเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ โดยมีฟีเจอร์การคัดกรองสุขภาพ การจัดแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และการติดตามผล เทคโนโลยีนี้เป็นหัวใจสำคัญของกิจการ ที่ฝึกอบรมทักษะการดูแลให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้ได้มีงานทำ ในขณะเดียวกันก็ให้บริการผู้ป่วยที่บ้านอย่างมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

ประเภทโครงการริเริ่มโดยชุมชน Community-Based Initiatives:
-องค์การเฮลพ์เอจในประเทศเวียดนาม (HelpAge International in Vietnam) | ประเทศเวียดนาม
โมเดลต้นแบบการพัฒนาชมรมเพื่อช่วยเหลือด้วยตนเอง (Intergenerational Self-Help Club - ISHC)

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) องค์การเฮลพ์เอจประเทศเวียดนามและพันธมิตรในท้องถิ่น ได้ร่วมกันก่อตั้งโมเดลต้นแบบการพัฒนาชมรมเพื่อช่วยเหลือด้วยตนเอง (ISHC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับชุมชนที่ส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีตลอดอายุขัย ผ่านกิจกรรมระหว่างคนหลายวัย ปัจจุบัน ISHC มีจำนวนเกือบ 3,000 แห่งทั่วประเทศและได้กลายเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ประเภทสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง Supporting Self-Reliance:
 • เมืองโคมางาเนะ (Komagane City) | ประเทศญี่ปุ่น

การป้องกันการกำเริบของโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย

เมืองโคมางาเนะ (Komagane City) ร่วมมือกับโรงพยาบาล Showa Inan General เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการจัดการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง วางเป้าหมายด้านสุขภาพร่วมกับกับผู้ป่วยและครอบครัวที่โรงพยาบาล และใช้แอพพลิเคชั่นในการเฝ้าระวังอาการในแต่ละวัน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยตลอด 1 ปีหลังจากออกจากโรงพยาบาล

Second Prize Winners
รางวัล Second Prize มอบให้แก่ 7 องค์กร
 • เทศบาลเมืองบึงยี่โถ | ประเทศไทย
โมเดล STRONG ร้านค้าหัวใจ
 • Grundtvig.inc | ประเทศญี่ปุ่น
หมู่บ้านคอมเพล็กซ์ที่รวมกันเป็นหนึ่งครอบครัวใหญ่ / grundtvig.inc
 • มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers) โครงการ forOldy | ประเทศไทย
forOldy ศูนย์เพลินวัย และร้านคุณตาคุณยาย
 • Indonesia Ramah Lansia (IRL Foundation) | ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุของอินโดนีเซีย
 • Korea Association of Senior Welfare Centers (KASWC) | ประเทศเกาหลีใต้
KB Good Memory School: โปรแกรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยศูนย์ผู้สูงอายุ
 • SmartPeep | ประเทศมาเลเซีย
ระบบ SmartPeep AI พี่เลี้ยงผู้สูงอายุ
 • สมาคมผู้สูงอายุเวียดนาม (Vietnam Association of the Elderly - VAE) | ประเทศเวียดนาม
โปรแกรม Bright Eyes สำหรับผู้สูงอายุในเวียดนาม

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.ahwin.org

เกี่ยวกับผู้จัด

HAPI เป็นความคิดริเริ่มของ

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA) กับศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (Japan Center for International Exchange - JCIE) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวและนิวยอร์ก สององค์กรที่เป็นเสมือนถังความคิดที่ไม่แสวงหากำไร เป็นพันธมิตรกับหลายโครงการ ภายใต้การอุปถัมภ์ของการริเริ่มด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเอเชีย (Asia Health and Wellbeing Initiative - AHWIN) ของรัฐบาลญี่ปุ่น

AHWIN เปิดตัวโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสังคมที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวา ซึ่งผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตที่ยืนยาวและมีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองในเอเชีย และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมของภูมิภาคและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในฐานะส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนั้น ERIA และ JCIE มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเอเชียสนับสนุนการวิจัยการสนทนาและการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและผู้กำหนดนโยบายทั่วทั้งภูมิภาค สำหรับรายละเอียดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://www.ahwin.org/award/


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ร้านนิทรรศการ ปตท. ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานกาชาดสวนอัมพร

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดร้านนิทรรศการ ปตท. ในงานกาชาดประจำปี 2552 ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้แนวคิด “เจ้าฟ้าไอที...

ภาพข่าว: เซ็นทรัล เชียงใหม่ ร่วมแบ่งปันความรักให้กับผู้สูงอายุ

คุณพรเทพ อรรถกิจไพศาล (ที่3 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ตัวแทนจากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อาทิ ทิชชู, ผ้าขน...

การสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ จะจัดการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ให้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง