ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมอนามัย จับมือ WHO – ยูนิเซฟ – มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เดินหน้ารณรงค์ ย้ำนมแม่ดีที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้แนวคิด "Support Breastfeeding for A Healthier Planet : รักลูก รักเรา รักษ์โลก สนับสนุนให้ลูกกินนมแม่” เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทย

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สัปดาห์นมแม่โลกในเดือนวันแม่แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "Support Breastfeeding for A Healthier Planet : รักลูก รักเรา รักษ์โลก สนับสนุนให้ลูกกินนมแม่” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า สัปดาห์นมแม่โลกในปีนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนในสังคม ช่วยกันสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่ รวมทั้งสื่อสารให้ประขาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่ โดยขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 23.1 และมีเด็ก ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องจนถึง 2 ปี เพียงร้อยละ 13

นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า การสื่อสารให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ เพราะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการทั้งกาย ใจ สติปัญญา และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อแม่ ช่วยลดการตกเลือดหลังคลอด มดลูกเข้าอู่เร็ว น้ำหนักตัวกลับสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ นอกจากนี้ นมแม่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนมแม่เป็นอาหารจากธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บ การขนส่งหรือการกำจัด ซึ่งทำให้ลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอีกด้วย

"ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัด บริษัทนครชัยแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อขนส่งนมแม่แช่แข็งจากทั่วประเทศจัดส่งให้กับลูกที่อยู่กับปู่ย่าตายายในต่างจังหวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกมีโอกาสได้กินนมแม่จนครบ 6 เดือน นอกจากนี้ สำหรับสถานการณ์ที่มีการ แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมาอาจเกิดความกังวลและสับสนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้คุณแม่หลังคลอดทุกคน สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตามปกติ แต่ควรระวังการสัมผัสเชื้อ โดยต้องล้างมือก่อนสัมผัสทารกและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการไอหรือจามขณะให้นมลูก และในส่วนของ ผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค หรือนมผง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย เพื่อให้ไม่เกิดการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ด้านแพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บทบาทสำคัญของมูลนิธิฯ คือการพัฒนาและสนับสนุนด้านวิชาการ เผยแพร่ความรู้นมแม่แก่บุคลากรสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายตั้งแต่ในระดับโรงเรียนแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ทำงาน และในชุมชน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯได้มีส่วนสนับสนุน ตลอดจนสร้างและพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นำร่องในระดับต่างๆ เช่น สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก การผลักดันให้มีระบบการให้นมแม่ในทารกป่วย ในโรงพยาบาล สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนมแม่ในโรงเรียนแพทย์ - โรงเรียนพยาบาล พัฒนามุมนมแม่ในสถานประกอบการต้นแบบ ริเริ่มให้มีการผลิตถุงน้ำนมแม่ เพื่อความสะดวกในการเก็บน้ำนมแม่สำหรับแม่ทำงานนอกบ้าน รวมทั้งสนับสนุนนมแม่ในชุมชนต้นแบบ เกิดการนำไปขยายผลต่อ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลุ่มสนับสนุนนมแม่ในชุมชนรวมถึงในสังคมออนไลน์ และยังร่วมในการปกป้องนมแม่ ผลักดันจนเกิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ 2560 หรือ พ.ร.บ นมผง เป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่คุ้มครองทารกและเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่อย่างเต็มที่

Dr. Liviu Vedrasco, Programme Officer องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า การเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิตเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับทารก และประโยชน์ของนมแม่นั้นมีต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ดังนั้น การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคลากรสาธารณสุขที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณแม่และครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำ และข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงดูทารกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 การค้นหานวัตกรรม หรือแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณแม่ และครอบครัวได้รับบริการให้คำปรึกษา และการสนับสนุนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

คุณรอชนี บาซู รักษาการผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ถึงแม้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเป็น สิ่งธรรมชาติ แต่ก็ไม่ง่ายเสมอไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสนับสนุนจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือให้แม่ได้เริ่มต้นบนเส้นทางของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้อง ดังนั้น เราจึงต้องลงทุนกับการสร้างบุคลากรที่สามารถให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่ เพื่อให้แม่ทุกคนได้รับการสนับสนุนเมื่อพวกเขาต้องการ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 เรายิ่งต้องการวิธีการใหม่ๆ เพื่อจะให้แม่สามารถเข้าถึงการบริการเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือนและต่อเนื่องถึง 2 ปี สามารถเป็นไปได้หากมีการสนับสนุนที่ถูกต้อง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มทักษะพยาบาล “เติมพลังรักสู่ลูกด้วยนมแม่”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีร่วมกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดอบรมเพิ่มทักษะพยาบาลเพื่อสนับสนุนนมแม่ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก...

ศูนย์นมแม่ฯ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปี 2548

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--อะเดย์ทูวาย ด้วยศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปี 2548...

กลุ่มนมแม่ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานนมแม่แฟร์ 2005

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--กลุ่มนมแม่ "กลุ่มนมแม่" องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครผู้หญิงและครอบครัวหลากหลายวิชาชีพที่ร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนกา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง