ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิเอชพีจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้นักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๑๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

จากแนวคิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนที่ยังขาดโอกาสเพื่อให้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา เทคโนโลยีข่าวสารและสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับมูลนิธิเอชพี บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ICT Training Day แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การฝึกอบรมและการเรียนผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในภาวะการณ์ปัจจุบัน การออกแบบประวัติส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint) และการนำเสนอผลงานในรูปแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเป็นผู้ให้การฝึกอบรม

เด็กหญิงน้ำเพชร สุสิลา และเด็กชายวุฒิภัทร เจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6 กล่าวว่า “การอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มาก พวกเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ได้ความรู้ใหม่ๆ มากมายที่เกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด เอ็กเซล พาวเวอร์พอยท์ รวมถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี นอกจากนั้นที่น่าตื่นเต้นคือการเรียนรู้ทางไกลผ่านโปรแกรมซูมกับพี่ๆ จากเอชพี อิงค์ ที่พวกเราสามารถโต้ตอบและสอบถามในสิ่งที่พวกเราไม่ทราบได้ด้วย”

เด็กหญิงทรรศนีย์ นาสมยนต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงวสุนันท์ ฤกษ์สันทัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6 กล่าวเสริมว่า “การอบรมเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนโดยวิทยากรจากข้างนอกทำให้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ทำงานเป็นกลุ่ม ได้ช่วยกันแสดงความคิดในกลุ่มของตนเองเพื่อออกไปนำเสนอหน้าห้องให้เพื่อนๆ ได้ทราบ ซึ่งถือเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ตลอดทั้งวันกับพี่ๆ จากมูลนิธิ EDF ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับการเรียนสมัยนี้ที่พวกเราต้องอาศัยเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากบทเรียนที่คุณครูสอนในห้องเรียน”

จากภาพ: นายจิรศักดิ์ สุภารส (แถวหลังที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนจากมูลนิธิ EDF ได้แก่ นายวิจิตร นิลผาย (แถวหลังขวาสุด) ผู้จัดการระบบงานสารสนเทศ นายประเสริฐ บุณยฤทธิชัยกิจ (แถวหลังซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางสาวสุรีย์รัตน์ แจ่มประเสริฐ (แถวหลัง-ที่ 2 จากซ้าย)   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตัวแทนนักเรียนในโอกาสจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ICT Training Day แก่นักเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น แก่โรงเรียนและนักเรียนรวมมูลค่า 3,100 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี

จากการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์   สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ   5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

บริษัท หรือองค์กรที่ผู้สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ จัดกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คอนเสิร์ตการกุศลของศิลปินญี่ปุ่น Heian Zakura

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนของประเทศไทยให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นผ่านโครงการทุนการศึกษา...

กลุ่มเซรามิกไทยและอาเซียนผนึกกำลังจัดงาน CICA 2005 เพื่อสร้างเวทีทางการค้าระดับอาเซียน และความแข็งแกร่งในเวทีโลก

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ กลุ่มอุตสากรรมเซรามิกไทย และสมาพันธ์เซรามิกแห่งอาเซียน ผนึกกำลังจัดงานแสดงสินค้าเซรามิก อาเซียน CICA 2005 เพื่อสร้างเวทีทางการค้าระดับอาเซียน พัฒนาศักยภาพและความแข็งแกร่งในเวทีโลก...

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน Master of Science in Financial Analysis degree (MS FA) ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง