ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” สานเจตนารมย์ต่อเนื่อง สร้างสมคุณความดี สู่ปีที่ 11 ร่วมต้านภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

“จากประสบการณ์ในชีวิต เราเห็นความแตกต่างในสังคม ตอนที่เราเรียน เราได้รับทุน ได้รับความช่วยเหลือ ได้มีโอกาส เมื่อจบมาทำงานก็เห็นความเหลื่อมล้ำในสังคม เห็นคนที่ยากลำบาก เราจึงคิดที่จะช่วยเหลือ ตอบแทนสังคมในส่วนที่ทำได้” คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ที่เกิดจากการที่ตัวเองเคยได้รับทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสมัยที่ยังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเงินทุนการศึกษาในครั้งนั้น มีส่วนช่วยอย่างมากในความสำเร็จที่ผ่านมา

จุดเริ่มต้นของ “การให้” อย่างต่อเนื่อง เกิดจากคุณทองมาได้เริ่มมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นสถาบันที่คุณทองมาเป็นศิษย์เก่ามาก่อน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและได้บริจาคเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เรื่อยมา จนกระทั่งต้องการขยายความช่วยเหลือไปสู่ส่วนอื่น ๆ ให้ครบทั้งสามด้านตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ การทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อสังคมและประเทศไทย โดยเริ่มบริจาค “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ๋” ให้หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2553 และได้มอบต่อเนื่องทุกปีเป็นประจำ โดยในปีนี้เป็นปีที่ 11 ซึ่งตลอด 11 ปี ที่ผ่านมาได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การศึกษา และสังคม ผ่านมูลนิธิ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 99 องค์กร เป็นยอดเงินบริจาคกว่า 384 ล้านบาท โดยเงินบริจาคนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคนไทยจำนวนอีกมากมาย

สำหรับในปี 2563 นี้ เป็นอีกหนึ่งปีที่ทั่วโลกต้องบันทึกในประวัติศาสตร์อีกครั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งกระทบต่อชีวิตประชากรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย การปรับตัว และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมในขณะที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม เกิดเป็นนิวนอร์มอล (New Normal) ที่ทำให้คนทั่วทั้งโลกต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของหน่วยงานที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ให้การสนับสนุนด้วยซึ่งทุกองค์กรก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน

คุณมณเธียร ธนานาถ นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เล่าถึงการสนับสนุนจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์และการปรับตัวของการดำเนินกิจการของสมาคมในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่า “ยุวพุทธิกสมาคมได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ปีนี้เป็นปีที่ 8 โดยสมาคมมีอุดมการณ์ที่จะศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในสถานการณ์โควิด-19 ผลกระทบใหญ่ของสมาคมคือหลังจากการออกพ.ร.บ.ฉุกเฉิน ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมที่สมาคมได้ เราจึงคิดว่าจะทำรายการออนไลน์ เพื่อที่จะนำธรรมะไปสู่ประชาชน เพราะคนเราต้องการอาหารทางด้านร่างกายและอาหารทางด้านจิตใจ ซึ่งงานทางด้านศาสนาเป็นงานช่วยเหลือทางด้านจิตใจอยู่แล้ว จึงเกิดเป็นโครงการวายทีวี ซึ่งเป็นเพจที่จะมอบธรรมะแก่ทุกคนที่สนใจ พอทำแล้วมีคนสนใจมากขึ้น มีครูบาอาจารย์ที่อยู่ในแวดวงยุวพุทธอยู่ 30 กว่าท่าน เราก็เลยทำออกมาหลาย ๆ ช่อง นอกจากนี้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ทางสมาคมยังได้จัดทำถุงยังชีพแจกชาวบ้านในชุมชนประมาณ 2,100 ถุง และมีการถวายอาหารเพลที่วัดต่าง ๆทั่วกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อีกด้านหนึ่งคือเรื่องความสะอาด ซึ่งเรามีเทคโนโลยีซึ่งเราสามารถใช้ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ของเราให้สะอาดได้ดีมากและก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ไปช่วยดูแลที่วัดอื่น ๆ ตามที่วัดจะขอมา หรือว่าทางเจ้าภาพญาติโยมมีความประสงค์จะให้เราไปทำความสะอาดที่วัดไหนก็แจ้งมา เราก็ยินดีจะไปทำ ในนามของยุวพุทธิกสมาคมก็อยากจะขอขอบคุณทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ที่ได้ให้ความสนับสนุนกับกิจกรรมของสมาคมที่เป็นประโยชน์แก่มหาชนตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา ในแต่ละปีคนที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้ไม่ต่ำกว่าหลายพันคน ซึ่งก็จะมาในรูปแบบการเผยแพร่ธรรมะในโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีมากกว่า 200 โครงการในแต่ละปี

คุณวัชร เดโชพลชัย ครูผู้นำจากโครงการของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach for Thailand) ที่รับสมัครผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยครูกลุ่มนี้จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนักเรียนและชุมชนให้ดีขึ้น คุณวัชร เล่าถึงการปรับตัวในช่วงวิฤกติโควิด-19 ว่า “ปกติเราทำงานกับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งในสถานการณ์โควิดก็มีผลกระทบกับเด็กนักเรียนทุกคนในประเทศไทย โดยมีการเลื่อนการเปิดเทอมเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทำให้คุณครูต้องสอนผ่านออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่ Teach For Thailand ทำ คือโครงการ Student Learning in Crisis ซึ่งเป็นโครงการที่ให้คุณครู Teach For Thailand เข้าไปพัฒนานักเรียนในช่วง 6 สัปดาห์ก่อนที่โรงเรียนจะเปิด โดยสิ่งที่ Teach For Thailand ช่วยสนับสนุนคุณครูในโครงการ คือการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณครูผ่านทางไกล ซึ่งทางมูลนิธิก็ปรับตัว โดยจัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop) แทน ซึ่งได้มีการจัด workshop ทุกวันเสาร์เป็นเวลา 5 เสาร์ เพื่อเตรียมตัวให้คุณครูของเรามีชุดเครื่องมือ และได้มาแลกเปลี่ยนแผนการพัฒนานักเรียน ในช่วงที่คุณครูไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนตามปกติได้ อีกเครื่องมือหนึ่งที่ Teach For Thailand สนับสนุนคุณครูในโครงการช่วง New normal คือการสรรหารวบรวมวิธีการพัฒนานักเรียน บนเว็บไซต์ชื่อว่า Constant Learning Website โดยให้คุณครูเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ ซึ่งในสถานการณ์ความไม่แน่นอนแบบนี้ Teach For Thailand ให้ความสำคัญกับ Innovation

มาก ๆ และต้องขอขอบคุณทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคุณครู เพื่อยกระดับการศึกษาของเด็กไทย ทำให้ Teach For Thailand สามารถทดลอง Innovation ต่าง ๆ ที่จะมาตอบโจทย์นักเรียนและคุณครูในโครงการและคุณครูทั่วประเทศ

นี่เป็นเพียงตัวอย่างจาก 2 องค์กรที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ให้การสนับสนุน จาก 45 องค์กรที่ได้รับความช่วยเหลือในปีนี้ โดยคุณทองมากล่าวทิ้งท้ายว่า “ความตั้งใจของผม จะยังคงมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ตอบแทนสังคมและประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ลดช่องว่างทางสังคม สนับสนุนความเท่าเทียม เป็นการให้เพื่อส่งต่อความดี ให้สังคมเดินหน้าด้วยความแข็งแกร่งต่อไป”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ทองมา มอบ "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์" เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท ให้กับองค์การ /...

บริษัท ริชมอนเต้ (บางกอก)ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท ริชมอนเด้ บางกอก (จำกัด)

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ลีโอ แอคติเวชั่น ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท ริชมอนเด้ บางกอก (จำกัด) บริษัท ริชมอนเต้ (บางกอก) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มระดับโลก มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนหรือผู้แทนของท่าน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งสำคัญ...

มูลนิธิไมเคิล & ซูซาน เดล บริจาค 3 ล้านเหรียญ ช่วยบรรเทาทุกข์เหยื่อคลื่นยักษ์

ออสติน, เท็กซัส—(บิสิเนสไวร์)—31 ธ.ค. 2547 ในเบื้องต้น เงินบริจาคจะนำไปใช้สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้ และกระตุ้นความช่วยเหลือจากองค์กรอิ่นๆ มูลนิธิไมเคิล & ซูซาน เดล (The Michael & Susan Dell Foundation) ประกาศในวันนี้ถึงการมอบเงินในเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง