ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“กรมทะเล” เปิดตัวโครงการจ้างงาน 4 พื้นที่ 3 จังหวัด ช่วยประชาชนหลังวิกฤตโควิด-19 พร้อมพลิกฟื้นพื้นที่ป่าชายเลน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--กรมทรัพย์ยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุ่มงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท เพื่อช่วยคนตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ใน 4 พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง และ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดำเนินการทันที ไม่มีแรงงานผี ไม่มีการหักหัวคิวและต้องโปร่งใส ยุติธรรม พร้อมเตรียมขยายผลหากผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยเรื่องนี้ที่กระทรวงฯว่าสืบเนื่องจาก วิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม อาจมีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ขาดรายได้ และว่างงาน จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบกว่า 16,488 ราย โดยมีสนง.ปลัดกระทรวงทส.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยจะจ้างงานเพื่อการสำรวจทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกเพิ่มพื้นที่ป่า การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการจ้างเหมารายละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 และภายหลังเสร็จสิ้น 3 เดือน หากผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างดี รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเงินกู้ช่วยสนับสนุนสานต่อโครงการจนครบ 1 ปี   และขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานของรัฐบาลจะเน้นความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ สุดท้ายตนอยากฝากพี่น้องประชาชนทุกคน “ประเทศไทย หัวใจสำคัญ คือ การเดินไปข้างหน้าด้วยความพร้อมเพียงกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลที่พยายามให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง การดำเนินงานครั้งนี้ นอกจากช่วยพี่น้องประชาชนให้มีรายได้ เรายังได้ผืนป่าที่สมบูรณ์กลับคืนมาอีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ชั้นที่ 1 และผืนป่าที่สมบูรณ์ก็ยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานของเรา ซึ่งถือเป็นประโยชน์ชั้นที่ 2 ผืนป่าที่สมบูรณ์ที่เกิดจากการลงแรงของพี่น้องประชาชนในการสำรวจ ปลูก และดูแล จะต้องคงอยู่อย่างยั่งยืนและยาวนานจนถึงรุ่นลูกหลานเราต่อไป”

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการเปิดโครงการที่อ.บางปะกง ว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เตรียมการช่วยเหลือประชาชน นักศึกษา และบัณฑิตที่ตกงาน ภายใต้ “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)”   โดยมีการจ้างงานกว่า 675 อัตรา งบประมาณรวม 18,225,000 บาท สำหรับการจ้างงาน ตนได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1, 2 และ 3 รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สทช. 1) จัดจ้างจำนวน 195 อัตรา ปฏิบัติงานท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สทช. 2) จัดจ้างจำนวน 250 อัตรา ปฏิบัติงานท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สทช. 3) จัดจ้างจำนวน 230 อัตรา ปฏิบัติงานท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำให้เร่งรัดการจ้างงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายและเงื่อนไขที่รัฐกำหนด และติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลการดำเนินงานในระยะต่อ ๆ ไป โดยในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เปิดตัวโครงการฯ ดังกล่าว ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง และ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   อย่างไรก็ตาม หากประชาชนท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สทช. 1) หมายเลขโทรศัทพ์ 038-020070 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สทช. 2) หมายเลขโทรศัพท์ 038-467372 และ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สทช. 3) หมายเลขโทรศัพท์ 032-470459

ด้านนายทัตพงษ์ ศรีตระกูล ผู้ร่วมโครงการจากตำบลสองคลอง   กล่าวว่า ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสองคลองและตำบลท่าข้าม ที่อยู่รอบพื้นที่ป่าชายเลนต่างประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนรายได้และว่างงาน เมื่อตนได้ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจ้างงานฯ ครั้งนี้ ซึ่งตนรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่พยายามให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทั่วถึง ตนก็ได้ทำงานในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ไม่ต้องออกไปทำงานต่างที่ต่างถิ่น ได้ฟื้นฟูป่าชายเลนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ตนอยากให้รัฐบาลได้ทำโครงการแบบนี้ต่อไปอีก ตนและชาวบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล รัฐบาลดูแลชาวบ้าน ชาวบ้านจะดูแลป่าชายเลนและทรัพยากรในพื้นที่อย่างดี นายทัตพงษ์ กล่าวทิ้งทาย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำโครงการติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง เพื่อคืนสิ่งมีชีวิตสู่ท้องทะเล ทั้งนี้ได้มีการวางทุ่นแสดงแนวเขตปะการัง และทุ่นผูกเรือ จำนวน ๓๐ จุด โดย เริ่มต้นจากอ่าวป่าตอ...

การฝึกผสม Fusion Torch 05 - 1

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือสหรัฐอเมริกา จะทำการฝึกผสม Fusion Torch 05 - 1 ณ พื้นที่ฝึก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังห...

กองทัพเรือจัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีและบำเพ็ญกุศล แด่วีรชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๔๘ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ พิธีสดุดีแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง