ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“ยารา” มอบปุ๋ยแทนกำลังใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้วิกฤตปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรไทย เพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เผชิญทั้งภัยแล้ง ราคาผลผลิตตกต่ำ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้รายได้ลดลงอย่างน่าใจหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำหรับส่งออก

หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเกษตรกรมะม่วงในจังหวัดพิจิตรที่ปีนี้ต้องบอบช้ำเนื่องจากการส่งออกหยุดชะงักและพ่อค้าคนกลางลดปริมาณการสั่งซื้อ ทำให้มีปริมาณผลผลิตล้นตลาดเป็นจำนวนมากจนราคาตกต่ำที่สุดในรอบหลายปี

มิสเตอร์เมดิ เซนท์-อังเดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานกลุ่มธุรกิจประเทศไทยและประเทศพม่า กล่าวว่า “สำหรับยารา เกษตรกรถือเป็นผู้ที่มีคุณูปการยิ่งใหญ่ เพราะพวกเขาคือหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลิตอาหารเพื่อดูแลปากท้องของประชาชนทั้งในยามปกติและยามวิกฤต เมื่อเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ยาราก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ อย่างเช่นเมื่อปี 2561 ที่ได้ดำเนินการบริจาคปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้เสียสละให้พื้นที่ปลูกข้าวของตนเป็นที่รองรับน้ำที่ระบายออกมาจากถ้ำหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกในปฏิบัติการกู้ภัย 13 หมูป่า”

“ท่ามกลางวิกฤตทั้งภัยแล้ง ผลผลิตราคาตกต่ำ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ถาโถมเข้ามามากมายในปีนี้ ยาราจึงออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการบริจาคปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16 จำนวน 500 กระสอบ น้ำหนักรวม 25 ตัน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก อำเภอวังทรายพูน และอำเภอดงเจริญ ในจังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนและสื่อความหมายแทนกำลังใจจากพวกเรา” มิสเตอร์เมดิกล่าวเสริม

นายสายันต์   บุญยิ่ง เกษตรกรเจ้าของสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และผู้แทนเกษตรกรอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร เล่าถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นว่า ”จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกมะม่วงอยู่ประมาณ 30,000 ไร่ซึ่งปกติในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงสำคัญที่มะม่วงจะมีอายุครบเก็บเกี่ยว แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักทำให้ผลผลิตน้อยและราคาไม่ดี ซ้ำยังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นอีกในปีนี้ อันนำมาซึ่งมาตรการนำเข้าสินค้าที่เข้มงวดขึ้นในหลายประเทศ ทำให้ตลาดส่งออกอย่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย ที่เป็นตลาดหลักของผลผลิตมะม่วงในประเทศไทยซึ่งมีสัดส่วนรวมกว่า 70% ไม่สามารถสั่งซื้อผลผลิตจากบ้านเราได้ ประกอบกับสถานการณ์ในประเทศที่ให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้านในช่วงโควิด-19 ทำให้มีผลผลิตล้นตลาดและราคาถูกกว่าปีที่ผ่านๆ มา เกษตรกรในพื้นที่จึงทำได้เพียงปล่อยผลผลิตให้ร่วงหล่นในพื้นที่เพาะปลูกเป็นจำนวนมาก จะนำมาแปรรูปก็ไม่มีแรงงานและเงินทุนที่เพียงพอ ถือเป็นผลกระทบที่หนักหน่วงที่เกษตรกรในจังหวัดพิจิตรและภาคเหนือตอนล่างต้องเผชิญกันอย่างถ้วนหน้า”

ด้านนางคนธรส จุลกะระวิ เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมะม่วงฟ้าลั่นในอำเภอสากเหล็ก เปิดเผยว่า “ในปีที่ผ่านๆ มาผลผลิตมะม่วงฟ้าลั่นจะมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10 บาทต่อกิโลกรัม แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงส่งผลให้ราคามะม่วงหน้าสวนลดลงไปเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท ปริมาณการซื้อก็ลดลง ทำให้ไม่คุ้มค่าที่จะจ้างแรงงานมาเก็บเกี่ยว ผลผลิตจึงถูกปล่อยให้ร่วงหล่นในพื้นที่ปลูกเป็นจำนวนมาก การช่วยเหลือก็ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ต้องขอขอบคุณยาราที่เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรมะม่วงในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญที่จะทำให้เกษตรกรสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ยากลำบากในปีนี้ไปได้”

เมื่อได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเกษตรกร บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยธาตุอาหาร “ตรายารา” ต้นตำรับเรือใบไวกิ้งเพียงหนึ่งเดียวในไทย ในฐานะองค์กรผู้นำด้านธุรกิจปุ๋ยที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร จึงได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปีนี้

กิจกรรมบริจาคปุ๋ยเพื่อบรรเทาวิกฤตปี 2563 แก่เกษตรกรมะม่วงเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “115 ปี ปุ๋ยยารา เคียงข้างเกษตรกรนักสู้” ที่ยาราจัดขึ้น โดยเปลี่ยนเป้าหมายจากการเฉลิมฉลองการครบรอบมาเน้นการให้กำลังใจ สนับสนุน และช่วยเหลือดูแลเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ในปีนี้ไปด้วยกัน โดยภายในพิธีมอบปุ๋ย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสากเหล็ก ได้มีนักวิชาการเกษตรจากยารามาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการปุ๋ยเพื่อดูแลพืชผลอย่างถูกวิธี และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมะม่วงอย่างครบวงจร ตามแนวทางของยาราที่ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างสีสันเพื่อมอบรอยยิ้มให้แก่เกษตรกรและผู้ร่วมงาน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบปุ๋ยแก่เกษตรกรมะม่วงในครั้งนี้ กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดพิจิตร ผมรู้สึกดีใจที่องค์กรภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรและไม่ทอดทิ้งกันในยามยากลำบาก เพราะการที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นั้นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกฝ่าย และสำหรับประชาชนหรือหน่วยงานใดที่สนใจก็สามารถช่วยกันอุดหนุนมะม่วงของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเพื่อนำไปบริโภค เป็นของฝาก หรือเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป เพื่อช่วยเหลืออีกแรงได้เช่นกัน”

นอกจากการช่วยเหลือด้วยการบริจาคปุ๋ยแล้ว ยารายังมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาให้กับเกษตรกรในมิติอื่นๆ ด้วย เช่น จัดแคมเปญ “Save #เกษตรกรนักสู้ ยารารับฝากสวน” เปิดโอกาสให้เกษตรกรใช้พื้นที่เฟซบุ๊คของยาราประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและจำหน่ายผลผลิตทางออนไลน์ จัดกิจกรรมเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมประกวดร้องเพลงในรายการ “ร้องได้ให้ล้าน” ทางช่องไทยรัฐทีวี ตลอดจนเปิดตัวมิวสิควิดีโอเพลง “เกษตรกรนักสู้” ซึ่งขับร้องโดยสองศิลปินระดับตำนานขวัญใจเกษตรกร ปู-พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ และ สุนารี ราชสีมา เพื่อเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยที่กำลังต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤต ให้กลับมายืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยารายังสนับสนุนชุมชน องค์กรสาธารณะอื่นๆ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากในช่วงการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย อาทิ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงโรงงานบรรจุปุ๋ยยาราในจังหวัดอยุธยา เป็นต้น

“ยาราขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะยังมุ่งมั่น ช่วยเหลือ แบ่งปัน สนับสนุน และยืนเคียงข้างเกษตรกรไทยต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” มิสเตอร์เมดิกล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลท. และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน "เวทีพบนักวิเคราะห์ (Analyst Forum)"

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กำหนดจัด "เวทีพบนักวิเคราะห์ (Analyst Forum)" ครั้งที่ 2/2548 ในหัวข้อ "สถานการณ์ปัจจุบันของระบบสถาบันการเงินไทย" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2548 ...

วว.โชว์ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดเมล็ดมันแกวกู้วิกฤตเกษตรกรไทย

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาสารสกัดธรรมชาติ "ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดเมล็ดมันแกว" สามารถกำจัดหนอนกระทู้ในผัก หนอนใยผักและแมลงอื่นๆ ได้...

มูลนิธิไมเคิล & ซูซาน เดล บริจาค 3 ล้านเหรียญ ช่วยบรรเทาทุกข์เหยื่อคลื่นยักษ์

ออสติน, เท็กซัส—(บิสิเนสไวร์)—31 ธ.ค. 2547 ในเบื้องต้น เงินบริจาคจะนำไปใช้สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้ และกระตุ้นความช่วยเหลือจากองค์กรอิ่นๆ มูลนิธิไมเคิล & ซูซาน เดล (The Michael & Susan Dell Foundation) ประกาศในวันนี้ถึงการมอบเงินในเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง