ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ. จับมือ หอการค้าไทยในจีน ถ่ายทอดสด โขน-นวดไทย ออนไลน์ผ่าน App Douyin

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน ภาครัฐและภาคเอกชนของจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่าน Application Douyin ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่นิยมมากที่สุดขณะนี้ในตลาดออนไลน์ของจีน มีผู้ใช้บริการจำนวนสูงถึง ๔๐๐ ล้านคนต่อวัน ตอกย้ำความสำเร็จจากการจัดงานเทศกาลไทย Live Stream Thailand x Tiktok

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูประเทศในมิติต่างๆ รวมทั้งเป็นการเปิดตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำมิติทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของประเทศไทย โดยในปี ๒๕๖๑ การค้าไทย-จีน มีมูลค่ากว่า ๘๐,๑๓๖.๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๒.๔๘๔ ล้านล้านบาท ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมกับหอการค้าไทยในจีน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทยโดยการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Stream) หรือไลฟ์สดผ่าน Application Douyin หรือ Tiktok เครือข่ายจีน ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ทรงอิทธิพล (Key Opinion Leader: KOL) บนโลกออนไลน์ของจีน เป็นผู้ดำเนินรายการ มีการนำเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย ประกอบด้วย โขน และนวดไทย รวมถึงการนำเสนอพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งนับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชาวจีนได้เข้ามาชมองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ครั้งแรกอีกด้วย

นายอิทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยผ่าน Application Douyin มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมจัดเทศกาลไทย Live Stream Thailand x Tiktok เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผู้ชมเข้าร่วมชมเกินเป้าหมายติดอันดับ ๑ ของยอดผู้เข้าชมในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Douyin ของจีน นอกจากนี้ได้มีการผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแพร่ผ่าน Douyin ของกระทรวงวัฒนธรรม สัปดาห์ละ ๒ - ๓ คลิป โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านสื่อบันเทิง ศิลปิน ดาราที่มีชื่อเสียง อาทิ ทัชชกร   ยีรัมย์ (จา พนม), ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง (ออกแบบ), ชานน สันตินธรกุล (นนกุล), พุฒิชัย   เกษตรสิน (พุฒ) และ เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร (วิน) เป็นต้น ในการช่วยทำคลิปประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เพื่อนำเสนอเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทย เพื่อให้ชาวจีนได้มีโอกาสสัมผัสและชื่นชมประเทศไทยในมิติต่างๆ ในระหว่างที่ไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อย่างปกติ

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินความคิดเห็นต่อการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย พบว่า ผู้ชมชาวจีนที่รับชมศิลปวัฒนธรรมไทยผ่าน Douyin มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย มีความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกมิติ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีแผนการเผยแพร่สื่อความเป็นไทยในช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับสู่สภาวะปกติและสามารถเปิดการเดินทางระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ ยังมีแผนการจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยในจีน และร่วมผลักดันให้เกิดความตกลงด้านภาพยนตร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ฯ ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นักดนตรีแจ๊ส รวมตัว เปิดคอนเสิร์ต ช่วยใต้ ไลฟ์ แจ๊ส ฟอร์ไลฟ์ 3 0 มกราคมที่ ศวท.

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ไฟว์สตาร์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บางกอก แจ๊ส โซไซตี้ โดย มี ดร. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นประธานจัดงาน ด้วยความร่วมมือของนักดนตรีแจ๊ส ทั้งไทยและเทศ และผู้ประกอบการในวงการบันเทิง เปิ...

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรม Road Show โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์แ...

'MotoMomentum' Builds as Motorola Unveils First Wave of Mobile Handsets, ...

'MotoMomentum' Builds as Motorola Unveils First Wave of Mobile Handsets,Applications and Experiences for 2003 'HelloMoto' Ushers in 2003 With Wireless Innovations in Shanghai SHANGHAI, Jan. 9 -- PRNewswire / FirstCall / AsiaNet In an event steeped in symb...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง