ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟื้นเศรษฐกิจเอเชีย! การพัฒนาที่ยั่งยืนจะช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส
บทความ

โดย คาวอล พรีท บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาค AMEA ทวีปแอฟริกา

ถึงแม้ว่าในขณะนี้เรากำลังดำเนินตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจเอเชียระยะสั้น ที่ส่งเสริมให้ผู้คนกลับเข้าทำงานในออฟฟิศเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่เราควรคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19 โดยคำนึงความเสี่ยงด้านธรรมชาติที่เป็นภัยคุกคามหลัก

1.เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

ปีนี้นับเป็นปีแรกที่รายงานความเสี่ยงโลก ซึ่งจัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก แสดงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ออนาคต   ปัญหาหนึ่งคือมลพิษทางอากาศและปริมาณการปล่อยก๊าซ   CO2 ที่แม้จะลดลงชั่วคราวเพราะผู้คนพากันเก็บตัวอยู่ในบ้าน   แต่ก็ยังเป็นภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง เราควรมองหานวัตกรรมเพื่อลดมลพิษอย่างถาวร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเราไปด้วยในเวลาเดียวกัน

โรค COVID-19 ได้สอนให้โลกรู้จักปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ภูมิภาคเอเชียทวีความคล่องตัวในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณการขนส่ง การปรับเส้นทางการขนส่ง และการจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับการจัดส่งเฉพาะแบบเร่งด่วน แต่เราไม่ควรหยุดอยู่เพียงเท่านี้ เมื่อคนทั้งโลกกำลังพิจารณารูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ เราควรใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยในเวลาเดียวกัน

โดยสามารถเริ่มจากการทำงานจากที่บ้าน ลดการเดินทางลงแต่เพิ่มการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น การทำเช่นนี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนอีกด้วย   ในหลายประเทศได้มีการเปิดเลนจักรยานเพิ่ม   ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และส่งเสริมสุขภาพชุมชนให้แข็งแรง ในขณะนี้หลายบริษัทเริ่มตอบสนองต่อเทรนด์ความต้องการผลิตภัณฑ์ยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค อย่างต่อเนื่องแล้วเช่นกัน

2.ทำงานร่วมกันเพื่อโอกาสและความสำเร็จที่มากกว่า

ในช่วงที่ผ่านมา เราได้เห็นการร่วมงานระหว่างหลายบริษัท หวังเร่งความเร็วในการจัดส่งเวชภัณฑ์ออกสู่นานาประเทศทั่วโลก ซึ่งเฟดเอ็กซ์เองได้จัดส่งหน้ากากอนามัยกว่า 4 ล้านชิ้น และชุดทดสอบเชื้อไวรัส COVID-19 อีกกว่า 4 ล้านชุดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน

ในอนาคตข้างหน้านี้กลุ่มบริษัทควรร่วมกันสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารโลก ที่มองการลงทุนหลังวิกฤต COVID-19 เป็นโอกาสอันงามในการช่วยสนับสนุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว   (Green Infrastructure - GI) โดยเริ่มจากการติดตั้งสถานีบริการไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Point) ในจุดต่างๆ

ด้านเฟดเอ็กซ์เองก็ช่วยส่งเสริมความพยายามด้านความยั่งยืน ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 กว่าร้อยละ 40 ในทศวรรตที่ผ่านมาจนถึงปี 2019 ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้นมากถึงร้อยละ 96   นอกจากนี้เฟดเอ็กซ์ยังช่วยสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ สามารถก้าวข้ามความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอีกด้วย หนึ่งในบริษัทเหล่านั้นคือ

อินดิโก้ อาร์คิคัลเจอร์ (Indigo Agriculture) บริษัทสตาร์ทอัพอายุ 5 ปีที่มีพันธกิจในการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสร้างกำไรผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กัน   ซึ่งบริษัทอินดิโก้สามารถไต่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งบนรายชื่อผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของ CNBC ได้สำเร็จในปี 2019

3.พิจารณาหาสิ่งที่สำคัญที่สุด

เฟดเอ็กซ์ไม่เพียงพิจารณาถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังคำถึงนึงความรับผิดชอบระดับโลกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการขนส่งเวชภัณฑ์ อย่างกล่องควบคุมอุณหภูมิที่เป็นบริการด้าน

บรรจุภัณฑ์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปรีไซเคิลได้

แนวคิดริเริ่มสีเขียวและการมุ่งเน้นการทำประโยชน์แก่สังคมของเฟดเอ็กซ์ เป็นตัวจุดประกายความสำเร็จที่สำคัญของบริษัท และถึงแม้ว่ารายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก   (Asia and the Pacific SDG Progress Report) จะระบุว่าภูมิภาคเอเชียมีความสามารถมากพอจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้ภายในปี 2030   แต่เรายังสามารถเร่งความเร็วด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนได้ โดยเพิ่มการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล

ยิ่งไปกว่านั้น อนาคตอันใกล้นี้นับเป็นโอกาสทองของการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพราะกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่หลังภัย COVID-19 ส่งผลให้นวัตกรรมเกิดการพัฒนาต่อยอดในกลุ่มธุรกิจยั่งยืนที่เน้นการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล   โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่มักให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มียอดการสั่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสูงที่สุดในโลก

4.“ลด ทดแทน ปฏิวัติ (Reduce, Replace, Revolutionize)”

เฟดเอ็กซ์ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ความยั่งยืน “ลด ทดแทน ปฏิวัติ (Reduce, Replace, Revolutionize)” ในสี่ด้านคือ ประสิทธิภาพเครื่องบิน ประสิทธิภาพยานยนต์ สิ่งอำนวยความสะดวกแบบยั่งยืน และการใช้วัสดุที่ยั่งยืนร่วมกับการรีไซเคิล โดยบริษัทยังคงเน้นการขนส่งที่ปลอดภัยและแม่นยำผ่านการใช้เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ล้ำสมัยและทรงประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใช้หุ่นยนต์และการใช้โดรนขนส่งพัสดุเพื่อปฏิวัติรูปแบบการขนส่งแบบเดิมๆ

การส่งแบบไร้การสัมผัส (contactless delivery) เองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้นมาในยุคดิจิทัล ซึ่งเฟดเอ็กซ์กำลังวางแผนให้ Roxo หรือ หุ่นยนต์ SameDay Bot สามารถร่วมทางไปกับผู้คนบนทางเท้า หรือใช้เลนจักรยานภายในภูมิภาคเอเชียได้ในอนาคต

เฟดเอ็กซ์มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาค AMEA ทวีปแอฟริกา เพื่อผู้คน เพื่อเศรษฐกิจ และเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ที่เป็นจุดพลิกผันด้านเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ เราหวังที่จะได้เห็นบริษัทอื่นๆ ออกมาวางแผนธุรกิจที่พิจารณาพันธกิจและเป้าหมายของพวกเขาอย่างถี่ถ้วน

ท้ายที่สุดนี้ เฟดเอ็กซ์เข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญในการเป็นเป็นแนวหน้าสำคัญในวิกฤตครั้งนี้ พันธกิจของเรายังคงขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายในการเชื่อมต่อโลกภายใต้ความรับผิดชอบอย่างชาญฉลาด และยังคงคำนึงถึงความยั่งยืนอยู่เสมอ เพราะอนาคตของเราขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับส่งพัสดุที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า 220 ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด[1]

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (มีชื่อเรียกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า FDX) เป็นผู้ให้บริการขนส่ง อี-คอมเมิร์ซ และบริการด้านธุรกิจแก่ลูกค้าและธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก บริษัทของเราให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร โดยมีบริษัทในเครือที่ทำงานแข่งขันกันเป็นกลุ่มและบริหารจัดการด้วยความร่วมมือภายใต้แบรนด์เฟดเอ็กซ์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีรายได้ปีละ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทของเรายังได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ชื่นชอบสูงสุดของโลก เฟดเอ็กซ์สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมากกว่า 475,000 รายในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย หลักจริยธรรม และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รวมถึงความต้องการของลูกค้าและชุมชน "อย่างแน่วแน่และถึงที่สุด" ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: about.fedex.com

สามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ได้ทางเว็บไซต์ http://about.fedex.com/newsroom/asia-english.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประกาศตัวเป็นผู้ให้บริการเครื่องบินขนส่งสินค้าแอร์บัส เอ380 รายแรก

ปารีส--(บิสิเนส ไวร์)--17 ม.ค.2548 ความจุ, ระยะทาง และประสิทธิภาพของ เอ380-800เอฟ ส่งผลดีต่อลูกค้าของเฟดเอ็กซ์ ในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป. (FedEx Corp.) ประกาศในวันนี้ว่า ทางบริษัทจะเ...

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเปิด " สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ "

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--be1 communications ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการก่อตั้ง " พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ " ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้สู่สาธารณชน ซึ่งจะนำพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยมอบห...

สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2546

สถานที่การประชุมในเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์ : ดาต้าคราฟท์ เอเชีย (Datacraft Asia) จะให้การสนับสนุนการจำหน่ายระบบการประชุมไอพี รุ่นมีทติ้งเพลส (MeetingPlace) ของละติจูด คอมมูนิเคชั่น (Latitude Communication) เว็บไซต์ : www.datacraft-asia.com www.meetingplace....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง