ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

"คุณหญิงกัลยา” ตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนตามแนวพระราชดำริแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้จน อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ-คุณหญิงกัลยา ตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนตามแนวพระราชดำริ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน แก้ปัญหาภัยแล้ง แก้หนี้สิน แก้จน ให้ประชาชนเป็นเจ้าของ ใช้อาชีวะเกษตรนำร่อง สร้างชลกรสอนจัดการน้ำ ยึดตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เชื่อเศรษฐกิจพอเพียงคือ New Normal ที่แท้จริง

นางดรุณวรรณ   ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการน้ำเพื่อชุมชนโดยคุณหญิงกัลยาตามแนวพระราชดำริ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้มีน้ำใช้ ช่วยแก้ปัญหาความยากจน

ที่มาของโครงการดังกล่าวเกิดจากการที่พบว่าในปีนี้ ถือว่าเป็นปีที่ประสบภัยแล้งมากที่สุดในรอบ 40 ปี สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อทั้งการเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง หากไม่เร่งแก้ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำของชุมชนอย่างเป็นระบบ ก็จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหามาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคอีสานซึ่งมีที่ดินนอกเขตชลประทานถึง 80% ที่ต้องได้รับการบริหารจัดการให้สามารถกักเก็บน้ำฝนที่อยู่นอกเขตชลประทานได้ ปัจจุบันในพื้นที่อีสานสามารถกักน้ำฝนไว้ใช้ได้เพียง 3.5% จากปริมาณน้ำฝนโดยรวมซึ่งถือว่าน้อยมาก จึงต้องเร่งแก้ไขและดำเนินการให้ทันก่อนฝนจะหมดในปีนี้ หลักคิดในการทำโครงการคือชุมชนต้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โดยรัฐทำหน้าที่สนับสนุนให้องค์ความรู้ และกระทรวงศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคุณหญิงกัลยา จะใช้กลไกของวิทยาลัยเกษตรทั้ง 47 แห่ง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษอีก 176 แห่งทั่วประเทศเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญ และจะมีการหลักสูตรสร้างชลกร คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ เพื่อช่วยสอนชาวบ้านให้มีความรู้เรื่องการจัดการน้ำในชุมชน ให้สามารถดำเนินการต่อเองได้

โดยคุณหญิงกัลยา เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือ New Normal ที่แท้จริง หากเกษตรกรมีน้ำใช้ทำกิน ไม่ยากจน ลูกหลานก็จะคืนถิ่น ไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน โดยมีโมเดลของการจัดการน้ำในชุมชนที่ประสบความสำเร็จแล้วคือที่ชุมชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซากมากว่า 40 ปี พื้นที่การเกษตรกว่า 3,700 ไร่ ไม่มีแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ ยามน้ำหลากก็ท่วมถนนในหมู่บ้าน ยามแล้งไม่มีน้ำใช้สอย ส่งผลชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เมื่อได้มีการจัดการน้ำในชุมชนโดยการจัดทำทุ่งรับน้ำพร้อมกับขุดแก้มลิงในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และชักชวนให้ชาวบ้านขุดสระเก็บกักน้ำในที่ดินส่วนตัว เพื่อผันน้ำที่เก็บกักไว้จากแก้มลิงมาใช้ยามต้องการ ทำให้เกษตรกรมีอาชีพมีน้ำใช้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 300% หัวใจที่สำคัญคือคนในชุมชนต้อง”เข้าใจ” และ “อยากทำ”

จากการที่คุณหญิงกัลยาได้ให้ความสำคัญกับการทำงานของคณะทำงานชุดนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ให้เกียรติมาเป็นประธานคณะทำงานโครงการจัดการน้ำเพื่อชุมชนโดยคุณหญิงกัลยาตามแนวพระราชดำริด้วยตนเอง โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า และนายภูมิสรรค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เป็นรองประธาน พร้อมด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่านมาร่วมเป็นคณะทำงาน อาทิ นายเจริญ คัมภีรภาพ ดร.ธนนท ธัญพงษ์ไพบูลย์ พลตรีธนศักดิ์ มิตรภานนท์ รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ และนายโกวิทย์   ดอกไม้ เป็นต้น

"ดิฉันปลูกป่ามากว่า 20 ล้านต้น ตลอดระยะเวลา 35 ปี ดิน น้ำ ป่า คือชีวิตจิตใจ มีโอกาสถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 มา 45 ปี เกินครึ่งของชีวิต ได้ซึมซับพระราชปณิธาน และระลึกมาโดยตลอดว่าเราต้องทำเรื่องน้ำเพื่อชุมชนให้สำเร็จ เพราะน้ำคือชีวิต หากเกษตรกรมีน้ำใช้ ก็จะไม่ยากจน เมื่อมีน้ำใช้อย่างอื่นก็จะตามมา และจะนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปรับใช้ด้วยหลักสามประการคือ มีที่ให้น้ำอยู่ มีที่ให้น้ำไหล เก็บน้ำไว้ใต้ดิน และจะต้องประหยัด ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดในการทำโครงการนี้คือแก้ความยากจน "   คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้ คณะทำงานที่รับผิดชอบบางส่วน จะเริ่มลงสำรวจพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะนำร่องในสามจังหวัดคือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ   ต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบนฐานคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบนฐานคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 -...

เสนอแนวทางบริหารแก้ปัญหาภัยแล้ง ต้องขจัดระบบอภิสิทธิ์/เลี่ยงวิธีโยกงบฯ

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ เสนอรัฐจัดทำนโยบายการบริหารจัดการน้ำของชาติ ย้ำต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ขจัดระบบอภิสิทธิ์ การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม และต้องโปร่งใส โดยต้องหลีกเลี่ยงการโยกโอนเงินงบประมาณจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่ง ทั้งนี้...

สกอ. พร้อมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกช...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง