ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

MRT คุมเข้มมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดลำดับการเข้าใช้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

ตามที่ กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรการ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่ง ทางราง จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้ขอให้ผู้ให้บริการเข้มงวดในการดำเนินการตามนยโยบายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)ในระบบรถไฟฟ้านั้น

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญตามกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยปัจจุบัน MRT ได้คุมเข้มมาตรการเพิ่มขึ้น โดยจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารหนาแน่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และสุขอนามัยที่ดีของผู้โดยสาร

นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า MRT ยังคงเน้นย้ำและเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยในปัจจุบันมีประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารเริ่มเพิ่มเข้ามาใช้บริการมากขึ้น MRT จึงคุมเข้มมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยความปลอดภัยมากที่สุด โดยตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 MRT ดำเนินการคุมเข้มเพิ่มมาตรการกรณีผู้โดยสารหนาแน่น จะมีการโดยจัดลำดับการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่ม (Group Release) โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)บริเวณทางเข้า – ออกของสถานี ก่อนเข้าสู่ชั้นจำหน่ายตั๋ว 2) ก่อนการผ่านเข้าประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 3) ชั้นชานชาลา ก่อนเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารเข้ามาหนาแน่นมากจนเกินไปเพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) โดยขอความร่วมมือผู้โดยสารรอคิวการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้คงดำเนินการเพิ่มรถเสริมรับผู้โดยสารในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าในเส้นทางสายสีน้ำเงิน ความถี่ในการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในพื้นที่โซนในเมือง

สำหรับมาตรการอื่นๆ MRT จะและเพิ่มการทำความสะอาดโดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในขบวนรถไฟฟ้า ที่สถานีปลายทางในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก และสำหรับภายในสถานีได้เพิ่มจุดบริการวางเจลแอลกอฮอล์ในอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่การให้บริการ โดยผู้โดยสารสามารถทำความสะอาดมือได้สะดวกทั่วถึงทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงพื้นที่ชั้นร้านค้า ชั้นออกบัตรโดยสาร ชั้นชานชาลา โดยจะเริ่มดำเนินการเพิ่มในสถานีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นก่อน แน่นก่อน และจะดำเนินการให้ครบทั้ง 53 สถานีต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น และให้แก่ผู้โดยสารมีสุขอนามัยที่ดีห่างไกลโรคหลังกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น

ที่ผ่านมา MRT ได้ดำเนินตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง เช่นโดยมีมาตรการให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานีตลอดทั้งวัน การเว้นระยะห่างขณะเข้าใช้บริการในจุดต่างๆ และภายในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณหน้าห้องออกบัตรโดยสาร ลิฟต์โดยสาร และที่ชานชาลา จัดเจลล้างมือไว้บริการผู้โดยสารในทุกสการถานี ทำความสะอาดเหรียญโดยสาร อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้โดยสารจะสัมผัสในทุกพื้นที่ ทุกชั่วโมง การเพิ่มระบบเติมเงินในบัตรโดยสารผ่านออนไลน์เพื่อลดการจับต้องเงินสด รวมถึงการดูแลสุขภาพของพนักงานที่ให้บริการอย่างใกล้ชิดเช่นการตรวจวัด อุณภูมิพนักงาน ผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น

“เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโรค COVID-19 ของตัวผู้โดยสาร และส่วนรวม จึงMRT ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทางเพราะอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น หากในรถไฟฟ้ามีผู้โดยสารหนาแน่นกรุณารอขบวนถัดไป หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ให้บริเวณทางเข้า - ออกทุกสถานี และต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร”ในระหว่างเดินทางหรืออยู่ในขบวนรถ หลีกเลี่ยงการนำมือขึ้นมาจับใบหน้า จมูก ปากตา และการพูดคุยกันภายในขบวนรถ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในระยะอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันและรักษาสุขอนามัยระหว่างเดินทาง

MRT ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและส่วนรวม รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในรูปแบบปกติใหม่ (NEW NORMAL) พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro / อินสตาแกรม : mrt_bangkok และโมบายแอปพลิเคชัน : Bangkok MRT “เดินทางปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ด้วยรถไฟฟ้า MRT”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กทม.รณรงค์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคติดต่อ

กทม.สร้างมาตรการเชิงรุก รณรงค์เด็กประถมศึกษาล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยในโรงเรียน หวังลดการติดเชื้อและการแพร่ของเชื้อโรคสู่ผู้อื่น รวมทั้งช่วยลดการติดต่อของโรคต่างๆ อาทิ ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง โรคมือ เท้า ปาก และอุจจาระร่วง ฯลฯ นำร่อง 20 โรงเรียนในพื้นที่เขตบาง...

ประกวดร้องเพลงลดการแพร่เชื้อทางเดินหายใจ

กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ทุนวิจัยโรคดื้อยา ศิริราชมูลนิธิ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เจ้าของโครงการรณรงค์ลดการแพร่เชื้อทางเดินหายใจด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ จัดโค...

กระทรวงคมนาคม ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือโครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมทางน้ำ

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมทำข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมทางน้ำ และโครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีเดินรถและระบบการจัดการเดินรถ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง