ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สคร.12 สงขลา สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด ประกาศงดเหล้า สู้เชื้อ เพื่อชาติ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 เม.ย.--สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ป้องกัน COVID-19

มาตรการปิดพื้นที่หรือส่วนให้บริการจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราวในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ 1.) จังหวัดตรัง ได้ประกาศมาตรการ ให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ดังต่อไปนี้ ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ยกเว้นสินค้าประเภทอื่น โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2563

2.) จังหวัดสตูล ปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 เมษายน 2563

3.) จังหวัดพัทลุง 1. ห้ามร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานประกอบการ หรือบุคคลใด ขายจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร้านค้า

หรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง สามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) -(ฉบับที่ 6) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต

นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิต
นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30เมษายน 2563

4.) จังหวัดสงขลา ปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 เมษายน 2563

5.) จังหวัดปัตตานี 1. ให้สถานที่จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ 2. ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อการสังสรรค์โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 เมษายน 2563

6.) จังหวัดยะลา ปิดพื้นที่หรือส่วนให้บริการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งปลีกและส่งทุกชนิดเป็นการชั่วคราว โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2563

และ 7.) จังหวัดนราธิวาส 1. ให้สถานที่จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ 2. ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อการสังสรรค์โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 เมษายน 2563


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สคร. 12 สงขลา เตือนวัยรุ่นฉลองวาเลนไทน์ รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน

เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ต่างให้ความสำคัญกับเทศกาลแห่งความรัก อย่างเทศกาล “วันวาเลนไทน์” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีแสดงออกถึงความรักให้แก่กันในรูปแบบต่างๆ...

ภาพข่าว: เรารักคนไม่ให้เหล้า

นางพินิดา จิวะไพศาลพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนางสุริยา สุนทราศี หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ,นายไพฑูรย์ สังข์สุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...

๑๐ จังหวัดอันตราย เสี่ยงไข้เลือดออกระบาดรุนแรง

กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นายแพทย์ พรชัย โรจน์วัฒน์ศิริเวช ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง ๑๒ แห่งทั่วประเทศให้เฝ้าระวังกำจัดลูกน้ำย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง