ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สศก. หารือร่วม ADB เล็งดึง Big Data พัฒนาความร่วมมือภาคเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๑๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายระพีภัทร์   จันทรศรีวงศ์   เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับMs. Ingrid van Wees รองประธานจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงมองหาโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ADB   ในอนาคต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวฉบับใหม่ของ ADB (Strategy 2030) ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินงาน 7 ประเด็น ประกอบด้วย (1) การขจัดความยากจนและลดความไม่เท่าเทียม (2) การเร่งความก้าวหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศ (3) การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการรับมือภัยพิบัติ และเสริมสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (4) การทำให้เมืองน่าอยู่   (5) การส่งเสริมการพัฒนาชนบทและความมั่นคงอาหาร (6) การเสริมสร้างการกำกับดูแลและขีดความสามารถของสถาบัน และ (7) การส่งเสริมความร่วมมือและการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรการสร้างความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบจากภาคเกษตรที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ สศก. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 2 โครงการที่ให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดทำข้อมูลของศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ   (National Agricultural Big Data Center : NABC) และการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agri-technology and Innovation Center: AIC)ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ ADB ต้องการผลักดันภายใต้ยุทธศาสตร์ Strategy 2030 ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ADB ในการพิจารณาความร่วมมือกันในอนาคต โดยทาง ADB ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทั้ง 2 โครงการที่ สศก. ให้ความสำคัญ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้จากการใช้ข้อมูลดังกล่าวและสามารถคาดการณ์ผลผลิตที่ตนจะได้รับ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอกู้เงิน ในการลงทุนการผลิตทางการเกษตรของตนได้ ซึ่ง สศก. เล็งเห็นว่าแนวคิดนี้เป็นประโยชน์และเป็นโอกาสในการร่วมมือระหว่าง สศก. และ ADB ร่วมกันต่อไป

เลขาธิการ สศก. ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. ร่วมกับ ADB อยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับดำเนินงาน “โครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง (Climate Change Adaptation in Agriculture for Enhanced Recovery and Sustainability of Highlands)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเปราะบางของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาวะฝนแล้ง น้ำท่วม หรือดินถล่ม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (กลางปี 2563 – 2566) ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเงินทุนจากกองทุนเพื่อการลดความยากจนของรัฐบาลญี่ปุ่น (Japan Fund for Poverty Reduction : JFPR) ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาอนุมัติและจะได้เริ่มดำเนินงานโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสนับสนุนเทคโนโลยี พัฒนาเครื่องมือโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงานให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

Vendor News from the Asian Banker E-Newsletter (April 25, 2003)

The ASIAN DEVELOPMENT BANK said it will replace its current loan-accounting system and several manual processes. It has tapped Fidelity Information Services' Advanced Commercial Banking System to support its lending operations. The system is an integrated...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง