ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นศ.เทคนิคแม่สอด จ.ตาก เปิดตัวแอปพลิเคชันจิตดี ระบบช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า หวังช่วยดูแลสังคมในภาวะตึงเครียดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก การเสพข่าวต่าง ๆ ส่งผลทำให้เกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะการเกิดโรคซึมเศร้าได้

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า แอปพลิเคชันจิตดี (Jiddee) ระบบช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัยของทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (จังหวัดตาก) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Honor Awards ระดับภาค (ภาคเหนือ) จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเตรียมกำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม

น้องเหน่ง หรือ นายศุภกิตติ์ วงศ์ทวิภูมิ นักศึกษาชั้นปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก เล่าว่า ปัจจุบันโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ที่พบบ่อย ซึ่งจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและพบได้ในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์เลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ซึ่งสาเหตุของโรคซึมเศร้า เชื่อว่าสัมพันธ์กับหลายๆปัจจัย ทั้งจากพันธุกรรม หรือพื้นฐานดั้งเดิม มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้า หรือ มีลักษณะนิสัยอ่อนไหวง่าย คิดมาก มองโลกในแง่ลบ รวมถึงปัจจัยทางชีวภาพ เช่น การมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล ตลอดจนสภาพแวดล้อมตั้งแต่เด็กจนโต เช่น การเลี้ยงดูของพ่อแม่ อิทธิพลจากคนใกล้ชิดรอบข้าง เป็นต้น โดยโรคซึมเศร้า สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยา และการรักษาทางจิตใจ เช่น การพูดคุยให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะดีขึ้นได้จนสามารถทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างปกติหากได้รับการรักษาที่เหมาะสม

นายศุภกิตติ์ เล่าต่อไปว่า “แอปพลิเคชัน” หรือ “แอป” คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันการสนทนา สังคมออนไลน์หรือวีดีโอ ตนและเพื่อนๆ จึงเกิดแนวคิดสร้างระบบแอปพลิเคชันให้สามารถช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับระบบของโรงพยาบาลได้โดยตรง มีครูรุจน์ ปันแก้ว ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นครูที่ปรึกษา เริ่มจากผู้ใช้งานต้องโหลดแอปพลิเคชัน Jiddeeจาก Google Play Store ผ่านระบบ Android จากนั้นลงทะเบียน และตอบแบบสอบถาม 2Q และ 9Q เพื่อประเมินภาวะอารมณ์เบื้องต้น หลังจากตอบแบบสอบถาม แอปจะประมวลผลว่าผู้ใช้งานมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับใด หากมีอาการของโรคระดับรุนแรง ทางแอปจะให้เข้าสู่ระบบรับบริการปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรับฟังข้อแนะนำหรือทำการบำบัด ซึ่งตัวแอป เปรียบเสมือนเป็นช่องทางการติดต่อให้ผู้ใช้และแพทย์ได้สอบถามข้อมูลของอาการป่วย โดยจะส่งรายละเอียดตามที่ผู้ใช้งานได้ส่งให้แพทย์ได้ทราบ และแพทย์จะตอบกลับมาเป็นข้อแนะนำ หรือช่องทางและวิธีการบำบัด รวมทั้งการนัดพบเพื่อรับการตรวจ ตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ กรณีติดตามตัวคนไข้ หากขาดการติดต่อเป็นระยะเวลานาน แอปพลิเคชัน Jiddee นี้จึงเป็นเหมือนกับสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้ใช้และทีมแพทย์สามารถสื่อสารเรื่องอาการป่วยได้สะดวกมากขึ้น โดยส่วนสำคัญของการสร้างแอป คือ การใช้ภาษาโค้ดดิ้งหรือภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโค้ดโปรแกรมแอปพลิเคชัน มีการวางรูปแบบของความหมายและการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ไว้โดยการพิมพ์คำสั่งที่ถูกระบุไว้อย่างถูกต้อง โดยแอปพลิเคชัน Jiddee ระบบช่วยเหลือดูแล

ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า มีอยู่ 3 ระบบด้วยกัน คือ

ระบบผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือและผ่านเว็บไซด์ จะช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงที่จะมีภาวะซึมเศร้า โดยผู้มีความเสี่ยงจะมีรหัสผู้ใช้งานในการเข้ารับฟังคำปรึกษาของบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการนัดหมายและการปฏิบัติตัวเบื้องต้นระบบเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าถึงคนไข้ที่อยู่ในระบบได้ทั้งการนัดหมาย ส่งข้อความ การจัดบุคลากรทางการแพทย์ให้ดูแลคนไข้ ตลอดจนเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ และระบบบุคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้งานได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่เกือบทุกอย่าง แต่ไม่สามารถเลือกคนไข้ได้ และสามารถดูข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

ดังนั้น แอปพลิเคชันJiddee ระบบช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า จึงเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้สะดวก เข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย และที่สำคัญเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเพราะสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่และแพทย์ของโรงพยาบาลได้โดยตรง

โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ดังข้อความที่ปรากฎในคำประกาศของโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและเสริมสร้างสุขภาพตามขั้นตอนและมาตรฐานโรงพยาบาล

ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลใดสนใจติดตั้ง แอปพลิเคชัน Jiddee ระบบช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า สามารถติดต่อได้ที่โทร.082-881-7251 หรือโทร. 055-532-644 หรือที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แพทย์เตือนคนไทยระวัง "โรคอันตรายทั้ง 6"

กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--เจดับลิวที พับลิครีเลชั่นส์ จากงานมหกรรมสุขภาพ "ฟิต ฟัน แฟร์" พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น นพ. พนมทวน ชูแสงทอง จิตแพทย์ กล่าวว่า "คนไทยจำนวนมากมีปัญหา โรคซึมเศร้า แต่ที่น่าเป็นห่วงมากคือ...

Vitesse เปิดตัวซอฟต์แวร์จัดการสวิทช์ผ่านเว็บ WebSparX

ลาสเวกัส--(บิสิเนส ไวร์)--2 พฤษภาคม 2548 ซอฟต์แวร์สแต็ก (Software stack) ช่วยให้สามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันที่เน้นคุณภาพในการให้บริการ (Quality of Service:QoS) เช่น Voice-over-IP ได้อย่างรวดเร็วและร่นระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมาก ซึ่งส่งผลให้การพัฒ...

สุดยอดมือทอง..จูเนียร์ เวทีสำหรับนักล่าฝันรุ่นเยาว์

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ เยาวชนนักล่าฝัน บอกเป็นเสียงเรียกร้องว่า " หนูอยากมีร้านขนมไทยในต่างประเทศ" , "หนูอยากเป็นเชฟในโรงแรมแรมดัง ๆ" รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ แห่งครัวคุณหรีดอร่อย x 3 จึงไม่รอช้า ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง