ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.มหิดล ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อมวลมนุษยชาติ ดำเนินโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปรียบเหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่มีความใกล้ชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม โดยในปี 2563 ถือเป็นปีครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว

รัฐบาลไทย โดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) ได้ร่วมกับรัฐบาล สปป.ลาว ดำเนินโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ เพื่อนำผลไปใช้ในการวางแผนด้านนโยบายสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - ลาว ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) สาขาสาธารณสุข โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชัย เอกพลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ในขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มของปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (non-communicable diseases) ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังโดยการสำรวจด้วยการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้ใช้ประสบการณ์ในสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ผ่าน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนลาวอย่างทั่วถึง และเพื่อให้ สปป.ลาว สามารถบรรลุเป้าหมายที่ 3 คือ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs)

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชัย เอกพลากร กล่าวต่อไปว่า ระบบการเฝ้าระวังเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการควบคุมโรค NCDs ซึ่งทำให้เราได้ทราบถึงขนาดปัญหาในเบื้องต้น เพื่อจะมีการติดตามต่อไปเป็นระยะๆ ให้ได้ทราบแนวโน้มของปัญหา เพื่อการวางนโยบายเพื่อการรณรงค์ป้องกันอย่างยั่งยืน โดยทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีความสัมพันธ์เชิงวิชาการกับทาง Lao Tropical and Public Health Institute (Lao TPHI) อยู่แล้ว จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนลาวในด้านดังกล่าว โดยมีการเปรียบเทียบวิธีการเก็บข้อมูล และปรับวิธีการสำรวจให้สอดคล้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล และให้หน่วยงานสาธารณสุขของ สปป.ลาว ได้ทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของโรค NCDs ซึ่งเราจะเป็นฝ่ายดูแลในเรื่องของเนื้อหาข้อมูล เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ตัวอย่างชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการประสานงานจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา

“คาดว่าในปลายปีนี้จะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์จากวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานเพื่อการนำไปกำหนดนโยบายทางด้านสาธารณสุขสำหรับสปป.ลาวครั้งแรก หลังจากนั้นเราจะมีการสำรวจ และติดตามสถานการณ์ต่อไปเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 4 - 5 ปี โดยเราจะคอยถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการสำรวจ ตลอดจนเนื้อหา และการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทางสปป.ลาวได้สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการได้เองต่อไป ซึ่งโรค NCDs อย่างเช่น โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานนั้น พบว่าส่วนใหญ่จะป่วยกันโดยไม่รู้ตัว บางรายไม่มีอาการ จากผลการสำรวจจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้กับประชาชนลาวได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น เป็นการนำองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติอย่างที่แท้จริง ตามพระราชดำรัสของ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ “พระบิดา” ของชาวมหาวิทยาลัยมหิดล” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชัย เอกพลากร กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหมนักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโทร. 0-2849-6210


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"โบกี้-ดอดจ์" ร่วมรณรงค์งดสูบในสถานที่ราชการ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา นักร้องหนุ่มชื่อดัง “โบดี้ จักรรินทร์ สุนทรศิลป์ชัย” และ “ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์” ศิลปินจากบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงส...

"ชิดชัย" ถูกทาบทามเปิดศูนย์ยาเสพติดจำปาศักดิ์ เชื่อมสัมพันธ์ 55 ปี ไทย-ลาว

กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--กระทรวงยุติธรรม คณะ ป.ป.ส. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะรมว.ยุติธรรม ยืนยันยินดีให้ ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างดี พร้อมรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ศูนย์ยาเสพติด แขวงจำปาศักดิ์ คาดเปิดทำการได้ในปีนี้ ถือฤ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง