ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สอวช. ถก SMEs สำรวจผลกระทบจากการระบาดของ โควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

อาคารจัตุรัสจามจุรี - สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นัดผู้ประกอบการรายย่อยถกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19   เก็บข้อมูลเตรียมจัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. เปิดเผยว่า กระทรวง อว. มีแนวทางที่จะจัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สอวช. จึงได้เชิญผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ทั้งในภาคส่วนการท่องเที่ยว เกษตร ปศุสัตว์ ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค มาพูดคุยถึงผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว เพื่อรวบรวมผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รับเสนอต่อกระทรวงในการหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้สะท้อนผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในเรื่องการบริโภคภายในประเทศที่มีอัตราที่ลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะไม่มีเงินทุนหมุนเวียน และเชื่อว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปจะทำให้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่จนกระทบถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ ในส่วนธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรและยาแม้ว่าจะมีความต้องการสินค้าของตลาด แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศต้นทาง ที่ไม่สามารถนำเข้าในประเทศได้โดยเฉพาะจากจีน ผนวกกับบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอด หรือขวดปั๊มขาดตลาด เนื่องจากมีความต้องการสูงในการนำไปเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทแอลกอฮอล์เจล ส่งผลให้ธุรกิจอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวได้รับผลกระทบจากบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงพอ และผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาด ซึ่งจากผลกระทบเหล่านี้ ผู้ประกอบการรายย่อยคาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยยังมีความกังวลกรณีหากมีการติดเชื้อโควิดในโรงงาน ที่อาจจะส่งผลให้โรงงานชัตดาวน์ เพราะโรงงานไม่สามารถทำงานแบบ Work from Home ได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจะกระทบหนักมาก

ในการหารือ ผู้ประกอบการได้เสนอมาตรการที่ต้องการได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ ทั้งด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินผ่านการดูแลผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ มาตรการยกเว้นภาษีแก่ผู้ประกอบการ การให้การสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้ อบรม พัฒนาฝีมือพนักงานเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ การจัดการคลัง การจัดการออเดอร์ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการตลาด และเมื่อจบการ Training อยากให้สนับสนุนเรื่องการให้ทุนต่อเนื่อง   นอกจากนี้ ยังอยากให้ภาครัฐมีมาตรการด้านการสนับสนุนที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนด้านการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ผ่านการสนับสนุนทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 - 100 เพื่อช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในทางกลับกัน ผู้ประกอบการบางส่วนก็มองว่าสถานการณ์วิกฤตช่วงนี้ ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ช่วงสถานการณ์ที่ธุรกิจชะลอตัวมาพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการ เสริมเขี้ยวเล็บธุรกิจด้วยเทคโนโลยี   และเมื่อวันหนึ่งสถานการณ์ดีขึ้น เราจะพร้อมขึ้นยิ่งกว่าเดิม

ดร. กิติพงค์ กล่าวว่า มาตรการเยียวยาที่ได้รับการเสนอจากผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมความรู้ การอบรม การจัดการด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นนโยบายที่กระทรวง อว. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และอยู่ในวิสัยที่กระทรวง อว. จะหามาตรการสนับสนุนได้ โดย สอวช. จะรวบรวมข้อเสนอที่ได้จากการหารือครั้งนี้ เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงเพื่อหามาตรการเยียวยาต่อไป

ทั้งนี้ สอวช. ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจผลกระทบที่ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19   เพื่อที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จะรวบรวมนำไปจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวให้แก่ SMEs ทั้งในระยะสั้น และการพัฒนามาตรการสร้างความเข้มแข็งและการสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับ SMEs ในการรับมือกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ ในอนาคต       โดย SMEs สามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://www.nxpo.or.th/SME-COVID-19


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ครบรอบ 50 ปี มจธ

นายประเสริฐ ประสิทธิพยงค์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเอสเนเจอร์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน เข้าร่วมงาน “5 ทศวรรษผลงานวิจัยและนวัตกรรม มจธ.” เพื่อแนะผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์” เอสเนเจอร์”...

ดีแทคย้ายบ้าน 26 มิ.ย. นี้ จากอาคารชัยสู่จามจุรีสแควร์

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จะย้าย สำนักงานใหญ่จากอาคารชัย ถนนวิภาวดีรังสิต ไปที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 นี้ หลังดีแทคใช้อาคารชัยเป็นสำนักงานใหญ่มาเป็นระยะเวลา 10 ปี...

จัตุรัส จามจุรี อาณาจักรแห่งความรู้...ควบคู่ความปลอดภัยผู้ใช้อาคาร

หากวันนี้ใครมีโอกาสผ่านไปมาบริเวณถนนเก่าแก่สามย่าน และอังรีดูนังต์ คงได้เห็นความยิ่งใหญ่ของโครงการจัตุรัส จามจุรี (Chamchuri Square) แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเมทัลลิกสูงเด่นตระหง่านที่สามารถปรับภูมิทัศน์ถนนดั้งเดิม สู่การผสมผสานของย่านธุรกิจทันสมั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง