ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เลขาธิการ สศก. นำทีมคณะ ลงพื้นที่ประเมินความพร้อม บ.พรีเมียม บีฟ หลังกองทุน FTA อนุมัติ 161.79 ล้านบาท เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพโคเนื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต และการตลาดโคเนื้อ และความพร้อมของ บริษัท พรีเมียมบีฟ จำกัด อ.หนองหญ้าไช จ.สุพรรณบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 161.79 ล้านบาท ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการฯ โดยร่วมมือกับบริษัทพรีเมียมบีฟ จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พัฒนาระบบการซื้อขายโคให้มีมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม มีตลาดรองรับที่แน่นอนและมีการประกันราคารับซื้อไม่ต่ำกว่าท้องตลาด

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรในเครือข่าย ทำการแปรสภาพโค เพื่อจำหน่ายให้กับแมคโคร บาร์บีคิว พลาซ่า CP Freshmart และล่าสุดได้มีการทำสัญญาขายกับ Tesco Lotus ซึ่งไม่เพียงจำหน่ายเนื้อโคในประเทศ แต่ยังมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว และ เมียนมา โดยบริษัทฯ ยังดำเนินการ ทำผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน เกรดพรีเมียม เพื่อจำหน่ายตลาดระดับบนอีกด้วย โดยจะขยายธุรกิจ การเปิดร้านสเต๊ก ในห้าง Tesco Lotus ต่อไปในอนาคต และมีแผนการที่จะดำเนินการร่วมกับเกษตรกรในเครือข่าย เพื่อทำธุรกิจโคเนื้ออย่างครบวงจร เป็นการใช้หลักการตลาดนำการผลิตอย่างแท้จริง เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาโคเนื้อของไทย ให้สามารถแข่งขันกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ต่อไป

นอกจากนี้ เลขาธิการ สศก. ยังได้ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าไซ ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของ บริษัท พรีเมียมบีฟ จำกัด เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตหญ้าแพงโกล่า ซึ่งตลาดมีความต้องการมาก โดย สศก. และกรมปศุสัตว์ จะได้ศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการผลิตหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ต่อไป ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ดังกล่าว เลขาธิการ สศก. ได้แนะแนวทางในการผลิตสินค้าโคอย่างครบวงจร อาทิ หนังโค เครื่องใน เขา และ ชิ้นส่วนรองต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยแนวทางการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) โดยทางกองทุน FTA พร้อมที่จะสนับสนุนด้านเงินทุนแก่เกษตรกร

ช่วงบ่าย เลขาธิการ สศก. ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA" ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้โอเทล จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าอบรมกว่า 60 คนทั่วประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายโครงการ และแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรมมีความสนใจเขียนโครงการ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ การเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุน FTA ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 161.79 ล้านบาท ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ตั้งแต่การผลิตโคต้นน้ำจนถึงการตลาดเนื้อคุณภาพสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย – ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการ SSG ภายใต้ความตกลง TAFTA ในวันที่ 1 มกราคม 2564 และจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งมีต้นทุน การผลิตที่สูง ประกอบกับราคาจำหน่ายโคเนื้อที่ไม่แน่นอน โดยโครงการฯ พร้อมจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง