ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ลงนามความร่วมมือกับ TMT Travel Phuket

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--PR PRO Asia

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ลงนามความร่วมมือกับ TMT Travel Phuket เพื่อยุติการขายทัวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทรมานช้างและสัตว์ป่าอย่างจริงจัง

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) พร้อม นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับบริษัททัวร์ TMT Travel Phuket ที่นำโดย นายปีเตอร์ กุยส์ (Mr. Peter Guis) กรรมการผู้จัดการฯ และนางสาวเพ็ญจวรรณ์ รังสร้อย รองกรรมการผู้จัดการฯ เพื่อร่วมยุติการใช้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ป่า พร้อมแสดงจุดยืนร่วมกันในฐานะเครือข่ายพันธมิตรบริษัททัวร์ที่ไม่สนับสนุนการใช้สัตว์ป่าในกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการท่องเที่ยวทั่วโลก ภายใต้โครงการสัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง (Wildlife. Not Entertainers.) โดยบริษัทจะยุติการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่อความบันเทิงทั้งหมด เช่น การขี่ช้าง การแสดงช้าง การโชว์โลมา และการแสดงเสือ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีบริษัททัวร์ทั่วโลกให้ความร่วมมือแล้วกว่า 256 ราย และ TMT Travel Phuket นับเป็นรายที่ 6 ของประเทศไทย และได้ร่วมลงนาม ณ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สำนักงานประเทศไทย

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า "เรายินดีเป็นอย่างมากที่บริษัททัวร์หลายแห่งในประเทศไทย เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการด้าน สวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้าง และสัตว์ทะเล ซึ่งเรามองว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง (Wildlife. Not Entertainers.) เพื่อยุติการใช้สัตว์ป่าในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบันเทิงแล้วยังช่วยลดการทารุณสัตว์ได้ในระยะยาว และเมื่อทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล เอกชน และประชาชนทั่วไป ช่วยกันส่งเสริมความรู้และต่อยอดความเข้าใจเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะการควบคุมพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ป่า อันจะส่งผลให้กิจกรรมที่เป็นการบังคับให้สัตว์ต้องทำการแสดงที่ฝืนธรรมชาติก็จะลดจำนวนลง รวมถึงจำนวนสัตว์ป่าที่ต้องโดนทารุณก็จะลดลงเช่นกัน"

นายปีเตอร์ กุยส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัททัวร์ TMT Travel Phuket กล่าวว่า "เรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับสัตว์มานาน ต่อมามีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลและได้รับคำแนะนำจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทยว่าการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์มีเกณฑ์และข้อปฏิบัติอย่างไร โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ มีการอธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้แล้วในทุกโปรแกรมการท่องเที่ยวของเรา ซึ่งผมมองว่าตอนนี้เครือข่ายบริษัททัวร์ต่างๆ เริ่มปรับตัวมากขึ้นผ่านการลดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ทารุณสัตว์ลง เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อการยุติการใช้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในอนาคตการท่องเที่ยวแบบเดิมที่เป็นการทำร้ายสัตว์น่าจะหมดไปจากตลาดการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน"

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ - ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ASEAN-WEN LEEO organized the meeting between Wildlife Crime Control Bureau of India, Royal Thai Police, FREELAND, TRAFFIC and World Animal Protection at New Delhi, India.

Mr.Vatanarak Suranartyuth, Director of ASEAN Wildlife Enforcement Network Law Enforcement Extension Office Office (ASEAN-WEN LEEO) organized the meeting between Wildlife Crime Control Bureau of India, Royal Thai Police, FREELAND, TRAFFIC and World Animal...

“Six Legs Marching Charity @ CentralPlaza Rama 2”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ร่วมกับ WSPA หรือ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขอเชิญร่วมกิจกรรม “หกขาวิ่งหาทุน - Six Legs Marching Charity” วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 15.30-18.00 น. ณ เซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2...

องค์กรพิทักษ์สัตว์ BUAV เผยประเทศลาวมีส่วนในเครือข่ายซื้อขายสัตว์จำพวกลิงระหว่างประเทศเพื่อการวิจัย

BUAV องค์กรพิทักษ์สัตว์ชั้นนำของโลก ออกมาเรียกร้องให้ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง