ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดแถลงข่าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีบทบาทในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 จ.ราชบุรี) จัดงานแถลงข่าว "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนครบวงจร" กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 นายณัฐภัทร์ เอมอ่อม นายอำเภอบางคนที นายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และนายพงศกร โรจน์วิไลย ประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนครบวงจร ร่วมแถลงข่าวดังกล่าว

นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร ให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีบทบาทในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้หลักชุมชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำ ร่วมรับผล ขับเคลื่อนโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young smart farmer ในชุมชน เน้นกระบวนการทำงานโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก และทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

สสก.2 จ.ราชบุรี ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอบางคนที ในการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่และจัดทำเวทีชุมชนร่วมกัน เพื่อกำหนดรูปแบบวางแผนการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ จึงเกิดเป็น "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนน้ำหอม" ซึ่งประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนน้ำหอม
  • กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการศัตรูพืช
  • กิจกรรมที่ 3 จัดทำจุดเรียนรู้การผลิตมะพร้าวอ่อนน้ำหอมครบวงจร
  • กิจกรรมที่ 4 ปรับเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวในพื้นที่
  • กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน
  • กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการน้ำ

ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วทุกกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด ตามนโยบาย "การตลาดนำการเกษตร" เกิดการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตมะพร้าวอ่อนน้ำหอมให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกรในชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีกองทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง เกิดความยั่งยืนในอาชีพ โดยมีการดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและเขต ตลอดจนจากหน่วยงานภาคีต่างๆ นายมงคล จอมพันธ์ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี เร่งรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐาน Gap พืช

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติงาน...

ททท. แถลงข่าว การจัดงาน 'วันลิ้นจี่และของดีสมุทรสงคราม'

กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--ททท. นายประภาส บุญยินดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึง ภาพรวมของการจัดงาน นายสุดสาคร หงี่อ้น เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึง จุดเด่นของลิ้นจี่และปริมาณผลผลิตในปีนี้ นายปรเมศว์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 1 ก...

กทม.อบรมภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่เพิ่มความประทับใจนักท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--กทม. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่ามาเยือน และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวให้หันมาเที่ยวกรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง