ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมว.เฉลิมชัย ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หวังเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ว่า อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 7,500 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 4,300 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 7.60 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่บ้านนาดี ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน และพบวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้งได้ในปีแรกถึง 5 ล้าน ลบ.ม. และเป็นโครงการต่อเนื่องอีก 3 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ลงมาดูสภาพพื้นที่จริง เพื่อตั้งงบประมาณในปี 2564 - 2566 ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถจุน้ำได้ถึง 23 ล้าน ลบ.ม.

"กระทรวงเกษตรฯ มุ่งดำเนินการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ และการทำการเกษตร โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการจัดแหล่งน้ำ หรือการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง หรือช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งโดยจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับออกให้ความช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งกรมประมงยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ ตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ซึ่งประชาชนสามารถจับสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้งได้" นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ด้วยการเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.50 เมตร ความยาว 640 เมตร พร้อมติดตั้งบานแบบฝายพับได้บริเวณรอบอาคารระบายน้ำล้น สูง 1 เมตร เก็บกักน้ำได้เพิ่มอีกประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบควบคุมระยะไกล แบบ REAL TIME อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำในระยะยาว ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้กำหนดแผนในการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ไว้ในปี 2564 - 2567 ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ การก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติก พร้อมเลนจักรยานรอบอ่างฯ กว้าง 9 เมตร ยาว 16 กิโลเมตร และขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในอ่างฯ ได้กว่า 10 ล้าน ลบ.ม.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนผู้สนใจในจังหวัดอุบลราชธานี นางจุฑามาศ บุญอาจ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง