ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปันกาวใจ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา พัฒนาศักยภาพสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๓๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--บียอนด์ โซลูชันส์

ในสังคมไทย "อาชีพ" คือการใช้ความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคลประกอบธุรกิจ การทำงาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง อาชีพถือเป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนในสังคม เพื่อให้สามารถดำรงอาชีพในสังคมได้อย่างมีศักยภาพ ปัจจุบันแต่ละอาชีพ จำเป็นต้องใช้ความสามารถและทักษะด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น งานทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การก่อสร้าง หรือแม้แต่การค้าขายและให้บริการ อาชีพเหล่านี้ล้วนเป็นการพึ่งพาตัวเองเพื่อที่จะนำรายได้ไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ "อาชีพไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้ แต่การมีอาชีพคือการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง" อีกทั้งการมีอาชีพยังเป็นการทำให้บุคคลมีความภาคภูมิใจและมั่นใจในการยืนหยัดในสังคม

แม้แต่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถประกอบอาชีพทั่วไปได้ คนกลุ่มนี้ก็ยัง มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในอาชีพและสามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ซึ่งหากเราไม่เห็นด้วยตาตนเอง คงไม่มีใครเชื่อว่า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้เหล่านี้ ได้ถูกรังสรรค์จากผู้พิการทางสายตาที่ได้รับการฝึกทักษะด้านอาชีพจากศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพคนตาบอด

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์" เป็นสถานที่ฝึกอาชีพสำหรับผู้ที่พิการทางสายตา ซึ่งอาชีพหลักของพวกเขาคือ "อาชีพช่างไม้" พวกเขาทำงานร่วมกับเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก สำหรับคนที่มองไม่เห็นแล้ว ถือเป็นเรื่องยากที่จะประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาให้สวยงามได้ แต่ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพฯ แห่งนี้มุ่งช่วยผู้พิการทางสายตาให้มีอาชีพ มีการฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพให้กับผู้พิการทางสายตา ทำให้ชิ้นงานออกมาสวยงาม นอกจากนี้พวกเขายังประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำด้วยไม้ และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ โต๊ะสนาม ตู้เสื้อผ้า เตียงนวดแผนไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำจากไม้เนื้อแข็ง สามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็นผลงานจากผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาแต่ได้รับการฝึกฝนอบรมทักษะจนชำนาญจากศูนย์ฝึก และสามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้พิการทางสายตาทุกเชื้อชาติ พร้อมให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาอาชีพเพื่อที่ผู้พิการจะสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา "ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ" ได้พัฒนางานด้านการฝึกทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้พิการทางสายตาได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานด้วยตนเองและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถส่งออกขายให้กับตลาดและบริษัทอื่น ๆ ที่สนใจในงานเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย

การให้ความช่วยเหลือผู้พิการทุพพลภาพหรือผู้พิการทางสายตานั้นมีหลายทาง แต่การให้ "โอกาส" เป็นสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมคนปกติ ผู้พิการทางสายตาเพียงแต่อยากให้สังคมมีความเข้าใจ คนตาพิการถึงจะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถทำงาน ประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้ พวกเขาแค่ต้องการคำแนะนำช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สำหรับกิจกรรม "ปันกาวใจ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา" ในครั้งนี้ "SELIC" ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวอุตสาหกรรม ขอร่วมเป็นหนึ่งในผู้ให้ "โอกาส" โดยมอบกาวน้ำแก่ "ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์" จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการทางสายตา ได้ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่ายังมีหลายองค์กรที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญในการหยิบยื่นโอกาสให้พวกเขา พร้อมสนับสนุนอาชีพช่างไม้ และผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้เกิดเป็นรายได้ ถึงพูดได้ว่า "เป็นคนตาบอด แต่หัวใจไม่เคยบอด"

ผลงานทุกชิ้นล้วนมีคุณค่าทางจิตใจ สามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมปันกาว จะเป็นกาวใจที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและจุดพลังของเหล่าผู้พิการทางสายตาให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ และผลิตชิ้นงานสร้างอาชีพได้ในอนาคต เสริมสร้างให้สังคมรู้จักการแบ่งปัน

เกี่ยวกับซีลิค

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวอุตสาหกรรมสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีกาวอุตสาหกรรมแบบครบครันแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซีลิค คอร์พ ดำเนินงานโดยเน้นหนักในเรื่องคุณภาพ และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นส่วนร่วมในการเติบโตทางด้านธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ http://seliccorp.com/


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

'อ๋อม – สกาวใจ' ถ่ายทอดความรัก...หยิบซินเดอเรล่า เล่าผ่านกิจกรรม "นิทานแห่งความฝัน"

กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--วี อาร์ วัน เรดิโอ นิทานแห่งความฝัน...กิจกรรมดี ที่คลื่นข่าว 101 INN NEWS CHANNEL จัดขึ้น เพื่อร่วมสร้างสรรค์จิตนาการแก่เด็กผู้พิการทางสายตา โดยมูลนิธิคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งหลังจากออกข่าวกิจกรรมไปไม่นาน ก็มีเหล่าผู้ฟังให้ความส...

กลุ่มเซรามิกไทยและอาเซียนผนึกกำลังจัดงาน CICA 2005 เพื่อสร้างเวทีทางการค้าระดับอาเซียน และความแข็งแกร่งในเวทีโลก

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ กลุ่มอุตสากรรมเซรามิกไทย และสมาพันธ์เซรามิกแห่งอาเซียน ผนึกกำลังจัดงานแสดงสินค้าเซรามิก อาเซียน CICA 2005 เพื่อสร้างเวทีทางการค้าระดับอาเซียน พัฒนาศักยภาพและความแข็งแกร่งในเวทีโลก...

ยุติธรรมระดมสรรพกำลังช่วยเหยื่อสึนามิตลอด 24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--กระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมระดมสรรพกำลังช่วยเหยื่อสึนามิตลอด 24 ชั่วโมง กระทรวงยุติธรรมระดมสรรพกำลังประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกช่องทาง ตั้งคณะทำงาน ศปภ.ยธ.เป็นหน่วยเฉพาะกิจลงพื้นที่และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ จนกว่าสถานการณ์ภัยพิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง