ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กสร. ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ใช้ ประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม ก้าวสู่ภาพลักษณ์ใหม่นำแนวคิด"ประชารัฐ"เป็นกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำด้านแรงงาน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า แรงงานนอกระบบ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีจำนวนมากถึง 20.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 54.30 ของผู้มีงานทำทั้งประเทศ ที่ผ่านมากรมขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานนอกระบบโดยการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ระดับวางแผนไปถึงการปฏิบัติการที่มุ่งพัฒนาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการกำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบัติด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ยึดหลักความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นกรอบเพื่อใช้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง และด้วยประเด็นความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้กรมต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานเพื่อให้มีทิศทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า เพื่อให้การวางแผนการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต จึงได้เชิญผู้บริหาร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในส่วนกลาง ผู้แทนจากหน่วยงานราชการภายนอก หน่วยงานเอกชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน มาร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอความคิดเห็น วิเคราะห์ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบของกรม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน ครอบคลุมภารกิจด้านแรงงานนอกระบบในทุกมิติ และสามารถนำแผนสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำกรอบแนวคิด "ประชารัฐ" มาใช้เป็นกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างรายได้ และสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บรอดแบนด์ไร้สายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของทุกคน

บรอดแบนด์ไร้สายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการเลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล (Digital Divide) ระหว่างเมืองและชนบท HSPA มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบรอดแบนด์สู่ตลาดโลก ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากหลายล้านรายเป็นพันล้านราย ขณะที่มีผู้ใช้บริการบร...

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บิ๊กซีฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน "พิธีเปิดป้ายโรงเรียนในสถานประกอบการ"

กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาขน) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน "พิธีเปิดป้ายโรงเรียนในสถานประกอบการ" วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 09.30 – ...

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมกีฬาแรงงานต้านยาเสพติด

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานมหกรรมกีฬาแรงงานต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๘ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๘ โดยเปิดรับสมัครทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง