ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.ร.อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่อดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เจ้ากรมพระธรรมนูญ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนักวิเคราะห์การเมือง ประธานกรรมบริหารโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำประโยชน์แก่สังคมในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย จำนวน 15 ราย ในจำนวนนี้มีหลายท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย(APRC) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) พลเอกสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนักวิเคราะห์การเมือง (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและประธานบริหารโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ เซนทรัล (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) นายบุญชู ทัศนประพันธ์ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6 (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาและประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา) นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศิลปกรรม ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย) นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย ประธานกรรมการบริษัทสหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) นายสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท นันทวันแมนเนจเม้น จำกัด (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) และนายทวี โรจนสินวิไล ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือทวีกิจกรุ๊ป (บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ)

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ พระสุทธิสมณวัตร (วชิต สุวรรณมณี) เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา) และพระครูปลัดมานิต ธมฺมธีโร (มานิต ส่งสนั่น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 (คาบบ่าย) ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ "แบรนด์ ยัง บลัด..." จัดหน่วยรถเคลื่อนที่ไปตามสถาบันการศึกษา

กรุงเทพฯ--8 เม.ย.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ โครงการ "แบรนด์ ยัง บลัด... พลังเพื่อเลือดใหม่" ขอเชิญร่วมทำบุญการบริจาคโลหิต โดยโครงการฯ จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่เข้าไปรับการบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 18-19 เมษายน 2548 ตั้งแต่เว...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง