ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ พัฒนา Young Smart Farmer หวังปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ธ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินงานของเครือข่าย Young Smart Farmer 17 จังหวัดภาคเหนือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงสับปะรดสีและไม้ประดับหายาก ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์เครือข่าย) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เริ่มดำเนินโครงการ Young Smart Farmer (YSF) ตั้งแต่ปี 2557 มีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart Farmer ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน Young Smart Farmer ในความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,822 ราย จากทั้งสิ้น 17 จังหวัดภาคเหนือ

"กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังจะสร้าง Young Smart Farmer ให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย จะต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา Young Smart Farmer ให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งต้องหาช่องทางการตลาดที่ชัดเจน มีการตั้งเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันและต้องเดินไปให้ถึง ซึ่งการทำการเกษตรนั้นจะต้องมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และผลิตตามที่ตลาดต้องการ อีกทั้งต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเข้ามาอยู่ในกระบวนการการผลิตด้วย ซึ่งจะทำให้ภาคการเกษตรของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน" นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการ Young Smart Farmer 4 ขั้น คือ 1) Getting Idea เพื่อปรับ Mind set ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในกระบวนการพัฒนาสู่การเป็น Young Smart Farmer ซึ่งดำเนินการโดยจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน เมื่อครบ 3 ครั้งจะมีการประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน เพื่อเป็น Young Smart Farmer 2) Set up project เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ให้มีความรู้และทักษะในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าสูงสุด ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน และยังเป็นเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต เพื่อเป็นการนำผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดง และจำหน่าย พร้อมเชื่อมโยงกันทั้งด้านความรู้ การผลิต การตลาด จนไปถึงการทำมาตรฐานเพื่อการส่งออก 3) Start up เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ที่ผ่านกระบวนการทั้งระดับจังหวัดและเขตแล้ว และมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร และ 4) Go to global ในขั้นตอนนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้ Young Smart Farmer ที่มีความพร้อมพัฒนาเพื่อส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่อไป

สำหรับกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงสับปะรดสีและไม้ประดับหายากนี้ คือ 1) การผลิตและพัฒนาสายพันธ์สับปะรดสี (ไม้ประดับ) เพื่อการส่งออก 2) การรวบรวมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและอำนาจการต่อรอง เพื่อลดปัญหาการตัดราคากันเอง 3) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตไม้ประดับและรวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์ และ 4) การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อก้าวให้ทันโลกปัจจุบันและรักษาสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการทำเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ - ซีพีคว้า 102 รางวัลความปลอดภัย มากสุดในประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2553 ให้แก่ นายสุวิทย์ ประภากมล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ณ...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง