ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดโรงพยาบาลแห่งที่ 8 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ชูศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ รองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

"พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" เปิดโรงพยาบาลในเครือแห่งที่ 8 ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อย่างเป็นทางการ มุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน พร้อมระบบให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ชัยนาท และนครสวรรค์

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารงานของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งโรงพยาบาลแห่งที่ 8ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ว่า โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ไม่ได้เป็นเพียงโรงพยาบาลเอกชนที่สร้างขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแล สร้างสังคมที่เข้มแข็ง สร้างงานให้คนในท้องถิ่น อีกทั้งฝึกให้พนักงานมีจิตใจของการเป็นผู้ให้และการบริการด้วยหัวใจ เพื่อให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ต้องการทำให้โรงพยาบาลในเครือทุกแห่งเป็น "องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม"

"หลังจากเปิดโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี แล้ว บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปไม่ทั่วถึง หรือมีจำนวนโรงพยาบาลน้อยเพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่" ดร.สาธิต กล่าว

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวถึงโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุทัยธานี พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ รวมถึงบริการตรวจสุขภาพ โดยสามารถรองรับคนไข้ด้วยจำนวนเตียงทั้งสิ้น 59 เตียง มุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ด้วย ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma and Emergency Center) ให้บริการด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทำได้แม่นยำและทันท่วงที อีกทั้งยังมีห้องพิเศษเดี่ยว ICU ที่รองรับการรักษาผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคแบบปลอดรังสี เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

"โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี รองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชัยนาท นครสวรรค์ พร้อมระบบให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อาทิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน (HA) และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขั้นที่ 7 (HIMSS Analytics EMRAM Stage 7) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ผนวกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ ให้ชาวจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดรอบข้างได้มีสุขภาพกายและใจที่ดี เพราะหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี คือการช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม" นายแพทย์สุนทร กล่าว

ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)) มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 8แห่งใน 7 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จ.พิจิตร โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จ.ลำพูน และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จ.อุทัยธานี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: พริ้นซิเพิลฯ เชิญกูรูระดับโลก ทอม ชิ จุดประกาย Health Tech Startup ครั้งแรกในไทย

ดร.สาธิต วิทยากร (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พร้อมด้วยกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยสตาร์ทอัพ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล...

พริ้นซิเพิลฯ รุกธุรกิจโรงพยาบาล คว้าทำเลศักยภาพ เปิด พริ้นซ์ ฮอสพิทอล ชูมาตรฐานโรงพยาบาลระดับอินเตอร์

พริ้นซิเพิลฯ แตกไลน์ธุรกิจเฮลท์แคร์ ผุดโรงพยาบาล "พริ้นซ์ ฮอสพิทอล" เล็งพัฒนาอาคาร อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยี พร้อมเสริมแกร่งด้านทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตั้งเป้ายกระดับสู่โรงพยาบาลอินเตอร์เนชั่นแนล...

ประเพณีแห่ธงโบราณสงกรานต์เขาปฐวี

กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--ททท. นางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคกลาง เขต 7 เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี โดยเทศบาลตำบลตลุกดู่ โรงเรียนวัดเขาปฐวี และวัดเขาปฐวี กำหนดจัดงานประเพณีแห่ธงโบราณสงกรานต์เขาปฐวี ในวันที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง