ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศวพ.เพชรบุรีเร่งทดสอบใช้ ชีวภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสยบปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวชาวบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

ศวพ.เพชรบุรี งัดมาตรการเด็ดทดสอบใช้ชีวภัณฑ์ "แตนเบียนโกนิโอซัสและมวนพิฆาต"กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว สยบปัญหาปัญหาการระบาดในพื้นที่บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มั่นใจมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อคน แมลงศัตรูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมพร เหรียญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี(ศวพ.เพชรบุรี) กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เพื่อลดปัญหาการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี กรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาไม่เห็นด้วยกับแนวทางลดปัญหาการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยใช้สารเคมีกำจัดพ่นทางใบ ซึ่งจากการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเกษตรกรมีอาชีพหลัก คือเลี้ยงกุ้งและปลา เกษตรกรมีความเชื่อว่าสารเคมีที่ใช้พ่นทางใบเหล่านี้หากเกิดการชะล้างลงแหล่งน้ำจะทำให้กุ้งและปลาตายเกิดความเสียหาย แม้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปชี้แจงข้อปัญหาดังกล่าวแต่เกษตรกรก็ยังไม่คลายข้อสงสัยและความกังวล

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรในการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ศวพ.เพชรบุรีในฐานะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชในการทำโครงการทดสอบเทคโนโลยีการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยแตนเบียนโกนิโอซัสและมวนพิฆาตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการวิจัยเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมโครงการดังกล่าวหันมาเน้นใช้ชีวภัณฑ์ของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเป็นหลัก คือ แตนเบียนโกนิโอซัสและมวนพิฆาตมาทดสอบในแปลงเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยชีวภัณฑ์ที่นำไปใช้ไม่เป็นอันตรายต่อคน แมลงศัตรูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่ดังกล่าว

ด้านนางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าว่า มะพร้าวเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพบว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวยังคงประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาด โดยแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ คือ หนอนหัวดำมะพร้าว เมื่อปี 2560 พบพื้นที่หนอนหัวดำมะพร้าวระบาด 29 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีต้นมะพร้าวที่หนอนหัวดำเข้าทำลายจำนวน 31,063 ต้น มีมะพร้าวต่ำกว่า 12 เมตร จำนวน 16,801 ต้น ซึ่งได้มีการดำเนินการตามโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)ด้วยวิธีผสมผสานฯ โดยวิธีพ่นสารฟลูเบนไดอะไมด์20%ดับเบิ้ลยูจี ในมะพร้าวที่ต่ำกว่า 12 เมตร และในปัจจุบันพบว่า เมื่อสภาพอากาศเหมาะสมหนอนหัวดำมะพร้าวยังคงกลับมาระบาดอีกครั้ง หากเกษตรกรไม่ได้มีการป้องกันกำจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด ศวพ.เพชรบุรีได้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยแตนเบียนโกยิโอซัสและมวนพิฆาตให้กับเกษตรกรที่ต้องการร่วมโครงการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จากนั้นเตรียมประเมินความเสียหายจากการทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว และสุ่มตรวจนับจำนวนประชากรหนอนหัวดำมะพร้าวในแต่ละวัย โดยประเมินและติดตามผลจำนวน 10 ต้น/แปลง (พื้นที่สุ่ม 1 ไร่ เก็บใบจำนวน 10 ใบย่อย/ต้น) และประเมินประสิทธิภาพของศัตรูธรรมชาติในแปลง หลังเข้าไปดำเนินการทุกเดือน

"เพื่อลดปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศวพ.เพชรบุรีจึงหันมาเน้นการการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวโดยชีววิธีในแปลงมะพร้าวที่ประสบปัญหาการระบาดในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยการใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ แตนเบียนโกนิโอซัส และมวนพิฆาต ในแปลงเกษตรกร แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว โดยเกษตรกรได้เรียนรู้ ยอมรับที่จะนำไปปฏิบัติ โดยวิธีการที่จะนำไปขยายผลใช้ประโยชน์ทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อคน แมลงศัตรูธรรมชาติ สัตว์อื่นๆ และสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการทดสอบวิจัยแล้วจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จึงนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาดำเนินการทดสอบในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวต่อไป "นางสาวนรีรัตน์ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอมพิวเตอร์เปิดตัวเวิร์คสเตชั่นรุ่นใหม่ที่ใช้โพรเซสเซอร์ Dual-Core AMD Opteron(TM)

มิวนิค, เยอรมนี--(บิสิเนส ไวร์)--30 ส.ค.2548 ฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอมพิวเตอร์เปิดตัวเวิร์คสเตชั่นรุ่น CELSIUS V830 ที่มีเทคโนโลยี AMD64 dual-core ช่วยให้ทำงานได้เงียบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทเอเอมดี (NYSE:AMD) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอม...

ททท.ร่วมส่งทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเขตอันดามัน

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท.ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการจัดทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน ในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ต...

กรมศุลกากรสหรัฐฯประกาศรับรองซอฟท์แวร์ระบบความปลอดภัยของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าของคอร์

บริษัท คอร์ โซลูชั่น (CORE Solutions) หรือ (CORE) ได้เปิดตัวไอเด็กซ์ เอเอ็มเอส (iDEX AMS) ชุดผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ไอเด็กซ์ล่าสุดของคอร์ ซึ่งกรมศุลกากรสหรัฐฯ (US Customs & Boarder Protection หรือ CBP) ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่า ซอฟท์แวร์ไอเด็กซ์ เอเอ็ม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง