ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางเพื่อชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มทร.อีสาน จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดนิทรรศการและเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมสนองพระราขชดำริ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา

ไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งคือ นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ซึ่งเป็นการรวมผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมและการจัดแสดงผลงานด้านยุทธศาสตร์ 9 มทร. เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านแผนพัฒนากำลังคน การจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและเกษตรอาหาร การมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจดิจิตอล การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนด้านการกำหนดนโยบาย ได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มราชมงคล ในการมีบทบาทด้านการพัฒนาทรัพยากรไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การถอดบทเรียน และการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีรอบตัวอย่างยั่งยืน ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้นำผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านไทยมาร่วมจัดแสดงอย่างมากมาย กว่า 40 ผลงาน อาทิเช่น นวัตกรรมจากคราม ผลงานวิจัยด้านครีม และไหม นวัตกรรมไม้ดัด การจัดแสดงหุ่นฟาง และนวัตกรรมต่างๆ

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อว่า ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ "ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ เวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 2 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 5 ธันวาคม 2562 และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการแสดงของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มาจากทั่วประเทศ ที่ร่วมทำการแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน รวมถึงการออกร้านจำหน่าย และการแสดงสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และหุ่นฟางแมวสีสวาด ความสูงกว่า 10 เมตร นามว่าเทาเทาในเทศกาลหุ่นฟางโคราช ซึ่ง มทร.อีสาน อยากให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรไทย ตระหนักถึงการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยนิทรรศการจัดขึ้นทั้งภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2เมษายน 2558 และพื้นที่ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งงานนี้เป็นการเตรียมพร้อมจัดงานการประชุมทั้งระดับประเทศและโลก รวมถึงการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของ มทร.อีสาน ในอนาคตครับ

อย่างไรก็ตาม นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล เป็น 1 นิทรรศการจัดแสดงผลงานที่เห็นได้ว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย และมีการนำระบบของการศึกษาเข้าไปช่วยพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ทุกคนในชุมชนได้รู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้สืบต่อปุถุชนในรุ่นต่อไปครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับ ออราเคิล และอินโนวา ซอฟต์แวร์ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและบริการการศึกษาแบบบูรณาการ

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร และบริการ การศึกษา ร่วมกับบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินโนวา ซอ...

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ ที-เด็ด

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จะจัดแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการ...

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง