ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ยกนิ้วให้!! นศ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัล จากแอพหางาน ผู้สูงอายุ-ผู้ต้องขัง ใช้ข้อมูลเปิดของรัฐขับเคลื่อนสังคมให้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยีในโครงการ DIA by DGA ปี 2019 พร้อมเผย 5 อันดับสายงานที่ต้องการแรงงานผู้สูงอายุมากที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ยกนิ้วให้!! นศ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัล จากแอพหางาน ผู้สูงอายุ-ผู้ต้องขัง ใช้ข้อมูลเปิดของรัฐขับเคลื่อนสังคมให้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยีในโครงการ DIA by DGA ปี 2019 พร้อมเผย 5 อันดับสายงานที่ต้องการแรงงานผู้สูงอายุมากที่สุด

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)(สพร.)หรือ DGA จัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ(Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเปิด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจในการขอรับบริการจากทางรัฐ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี งานนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) คว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมJ-Elder+ ในชื่อผลงาน J-Elder+ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบให้ผู้สูงอายุหางานได้ง่ายขึ้น ส่วน ทีมTrialation ได้รางวัลชมเชย จากผลงานแอพพลิเคชั่น Free man เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถว่าจ้างงานผู้ต้องขังได้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศเป็นรัฐดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดบริการระบบดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ รวมถึงเกิดการทำงานที่เชื่อมโยง เป็นภาพลักษณ์ที่เปิดเผยและโปร่งใส

"รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement)ในทุกส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดบริการใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญของ DGA ได้ดำเนินการผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล(Data-driven)ต่อไป" รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

นางสาวกัลยรัตน์ พิกุลน้อย (พลอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) มธบ. ตัวแทนทีมJ-Elder+ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ส่วนทุนที่ได้รับวางแผนเก็บสำรองไว้เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลงาน เพื่อให้เกิดธุรกิจจริงในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะนำไปทำแชทบอท เพื่อดูฐานข้อมูลผู้ใช้งานและสอนการใช้แอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 จะนำฐานข้อมูลต่างๆ มาสร้างแอพพลิชั่นให้ใช้งานได้จริงคาดว่าภายใน 5 ปี ทุกคนจะได้เห็นหน้าตาของแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สำหรับแอพพลิเคชั่น J-Elder+ ได้พัฒนามาจากแอพพลิเคชั่น J-Elder เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้สูงอายุหางานตรงตามคุณสมบัติ โดยทางทีมงานได้เพิ่มการแก้ไขตัวอักษรที่มีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น และออกแบบหน้าจอให้ผู้ใช้งานใช้งานง่ายขึ้น นอกจากนี้ J-Elder+ ยังถูกออกแบบให้อยู่ในกลุ่มของสายงานของลูกจ้าง ซึ่งแตกต่างจาก J-Elder ที่สายงานจะอยู่ในหมวดของผู้นำหรือผู้บริหารเท่านั้น

"อยากฝากถึงน้องๆที่กำลังก้าวเข้าสู่ Start Up ในระหว่างเรียนทาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีหลักสูตรให้เรียนรู้ในด้านดังกล่าว ก่อนทำธุรกิจเราต้องรู้เทรนหรือความชอบของตนเองก่อน เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเทรนของคนในสังคมว่าเข้ากันได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่อยากให้กลัวการเริ่มต้นธุรกิจ อยากให้มองให้เป็นโอกาสมากกว่า หากน้องๆ เริ่มต้นธุรกิจในขณะที่เรียนอยู่ จะประสบความสำเร็จเร็วขึ้น แต่ถ้าช่วงแรกไม่ประสบความสำเร็จ ก็ขอให้มีความตั้งใจจริง จะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้แน่นอน"นางสาวกัลยรัตน์กล่าว

นายญาณกร แจ่มนิยม(เซฟ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน(CADT) มธบ.ตัวแทนทีม J-Elder+ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ต้องการหางานทำ ทางทีมงานจึงได้นำข้อมูลตำแหน่งงานจากทางภาครัฐ มาจัดเป็น 5 อันดับสายงานที่ต้องการแรงงานผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ 1.งานด้านการผลิต 2.งานเสมียน 3.เจ้าหน้าที่สำนักงาน 4.งานด้านการประมง และ5.พนักงงานขาย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการต้องการแรงงานในกลุ่มดังกล่าวจำนวนมาก นอกจากนี้สถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน จะได้ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี นอกจากนี้ สามารถนำค่าจ้างจากผู้สูงอายุไปหักภาษีได้ถึง 2 เท่า ในส่วนของผู้สูงอายุจะได้คุณสมบัติพิเศษในด้านประสบการณ์การทำงาน

"โครงการฯนี้ ทำให้เราได้เปิดประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น ได้ก้าวสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งทางทีมงานต้องขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯและคณะอาจารย์จาก มธบ.ที่คอยให้คำปรึกษาทำให้ทีมของเราได้มีโอกาสมายืนอยู่จุดนี้"นายญาณกร กล่าว

นางสาวสใบทิพย์ เทพเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย CIBA มธบ.ตัวแทนทีม Trialation กล่าวว่า แนวคิดในการสร้างแอพพลิเคชั่นเว็บไซด์ FREE MANN หรือแอพพลิเคชั่นจัดหางานให้กับผู้ต้องขัง ได้แนวคิดมาจากโครงการที่รัฐบาลและกรมราชทัณฑ์จัดตั้งขึ้น คือ "โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง" เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและใกล้พ้นโทษ สามารถออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำได้ สำหรับจุดเด่นของแอพพลิเคชั่นนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการกำหนดคุณสมบัติและจำนวนผู้ต้องขังที่ต้องการจะว่าจ้างได้ โดยยื่นความจำนงผ่านแอพพลิเคชั่น ระบบจะแสดงรหัสของผู้ต้องขังที่ตรงตามคุณสมบัติหรือใกล้เคียงมากที่สุด เมื่อกดเลือกรหัสของผู้ต้องขังแล้วต้องรอการอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์ ส่วนข้อดีของการใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารและประหยัดเวลาในการยื่นเอกสาร เพราะสามารถยื่นเอกสารผ่านแอพพลิเคชั่นได้ นอกจากนี้แอพพลิเคชั่น ยังมีจุดเด่นด้านความน่าเชื่อถือเพราะเราทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์

" ปัจจุบันไทยมีผู้ต้องขังชั้นกลางและชั้นเยี่ยมประมาณ 200,000 คน ที่ได้รับการฝึกทักษะทางด้านอาชีพจากกรมแรงงาน หากกลุ่มผู้ต้องขังเหล่านี้ ได้รับโอกาสในการทำงาน เชื่อว่าจะไม่กลับไปทำผิดซ้ำ เพราะมีอาชีพรองรับที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการคืน "คนดีสู่สังคม" ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม(ยธ.)" นางสาวสใบทิพย์กล่าว

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาของเราสามารถคว้ามาได้ถึง 2 รางวัล และเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความเป็น StartUp University ซึ่งเราเน้นสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ภายใต้โครงการ Capstone Project ซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกแก้ไขโจทย์จริงจากความต้องการของภาคธุรกิจ กระตุ้นให้พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ทั้งยังฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับสมาชิกที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยที่ธุรกิจบัณฑิตย์เน้นการจัดกระบวนเรียนรู้ที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้ คิดเป็น ทำเป็นและสร้างผลงานที่ดีได้ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในโลกแห่งการทำงานจริง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ดูงานห้องสมุดมารวย

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสุจิตร สุวภาพ หัวหน้าห้องสมุดมารวย (ซ้ายสุด) ให้การต้อนรับรศ.ดร.สอางศรี พรสุวรรณ และอ.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ จากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง