ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส เผยผลสำรวจแนวโน้มอัตราเงินเดือนปี 2563 เน้นเฟ้นหาบุคลากรจากศักยภาพ มีทักษะผสมผสาน เก่งและรอบรู้ บุคลากรด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ยังคงเป็นที่ต้องการสูง กลยุทธ์สำคัญเพื่อช่วงชิงคนเก่งในปี 2563 คือ การเข้าใจความคาดหวังของพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทย

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอนและ สำนักงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มอัตราเงินเดือนประจำปี 2563 ของบุคลากรทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

แรงกระเพื่อมสำคัญจากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลยังคงเป็นแนวโน้มหลักทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งส่งผลให้ความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงระดับผู้จัดการที่มีทักษะแบบผสมผสาน ในขณะเดียวกัน บุคลากรที่มีความเข้าใจในบริบทระดับโลกและมีความรู้ความชำนาญในระดับประเทศ จะกลายเป็นที่ต้องการเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโลกธุรกิจที่ไร้พรมแดน

การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลมาพร้อมกับข้อบังคับและกฎระเบียบซึ่งส่งผลต่อความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่ปี 2562 ทั่วภูมิภาคยังคงมีสัญญาณการเติบโตของภาคการผลิต ซึ่งส่งผลต่อความต้องการของบุคลากรในด้านต่างๆ ตั้งแต่ซัพพลายเชน จัดซื้อ ขนส่ง วิศวกร การเงิน รวมไปถึงทรัพยากรบุคคล ในประเทศไทยเองการเติบโตทางเศรษฐกิจยังได้รับปัจจัยหนุนจากหลายด้านรวมทั้งการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) อีกด้วย

แนวโน้มสำคัญที่เด่นชัดออกมาในปี 2563 คือ มุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นของผู้ว่าจ้างต่อผู้สมัครงาน ซึ่งจะมีการพิจารณาจากศักยภาพผู้สมัคร การเปิดรับทักษะที่สามารถถ่ายโอนได้มากกว่าการยึดติดที่ประสบการณ์ตรงแต่เพียงอย่างเดียว

จุดเด่นประเทศไทย

ภาพรวมของธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ mobile-first หรือการที่ผู้บริโภคในยุคนี้เริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่การพูดคุยกันธรรมดา แต่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังคงเน้นไปที่การบริหารโดยผู้นำที่แข็งแรงและบุคลากรที่สรรค์สร้างนวัตกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการเติบโตของการส่งออก ทำให้สัญญาณของว่าจ้างงานในปี 2563 ยังคงแข็งแกร่งและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ตลาดแรงงานไทยเผชิญอยู่ก็คือความต้องการด้านบุคลากรมีมากกว่าจำนวนผู้สมัครซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับผู้ว่าจ้างที่จะสามารถตอบสนองความคาดหวังโบนัสประจำปี 15% รวมไปถึงการได้รับการโปรโมทและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีอีกด้วย

นางสาวปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นว่านายจ้างต้องเร่งปรับตัวเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ "เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารบริษัทในประเทศไทยจะเข้าใจรายละเอียดและข้อมูลสำคัญจากผลสำรวจเงินเดือนประจำปี 2563 จากโรเบิร์ต วอลเทอร์ส รวมไปถึงสิ่งที่พนักงานคาดหวัง ปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนงานและองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของเขา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่กุญแจสำคัญของการว่าจ้างงาน แต่ยังช่วยให้การบริหารจัดการพนักงานเกิดความยั่งยืน"

ข้อมูลแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้จากผลสำรวจเงินเดือนประจำปี 2563 ของโรเบิร์ต วอลเทอร์ส มีดังนี้

  • บัญชีและการเงิน : ทักษะการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ทักษะทางด้านโปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (SAP/ system implementation) ยังมีความต้องการสูง ในขณะที่ร้อยละ 49 ของบุคลากรในสายงานนี้คาดว่าจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนที่ประมาณ 7-15% ในส่วนของบุคลากรที่มีการย้ายงานจะได้รับเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 15-25% ในปัจจุบันร้อยละ 21 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี
  • การบริการทางการเงินและการธนาคาร: ตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก คือ ผู้จัดการสัมพันธ์ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ (International Investment Relationship Managers) ที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน (Private Bankers)และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Risk & Compliance Experts) ซึ่ง ร้อยละ 30 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 20-25%
  • วิศวกรรมและการผลิต: ตำแหน่งงานยอดนิยม ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมโครงการและปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งแรงจูงใจสำคัญในการย้ายงานคือ การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มากขึ้น สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 15-30%
  • ทรัพยากรบุคคล: หนึ่งในสี่แรงจูงใจในการย้ายงานอันดับแรก คือ ความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 36 ในขณะที่ทักษะสำคัญในสายงานที่เป็นที่ต้องการ ประกอบไปด้วยบทบาทการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ความคิดเชิงตรรกะและกลยุทธ์ รวมถึงการคิดเชิงวิเคราะห์
  • กฏหมาย: ทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม ความคิดเชิงพาณิชย์และความเชี่ยวชาญรอบด้าน เป็นทักษะสำคัญในสายงาน ซึ่งร้อยละ 61 ของบุคลากรที่ย้ายงานให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกันร้อยละ 56 คาดว่าจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนที่ประมาณ 7-15% ในขณะที่พนักงานร้อยละ 27 คาดหวังว่าจะได้รับการขึ้นเงินเดือนประมาณ 15% ขึ้นไป
  • ฝ่ายขายและการตลาด: เป็นสายงานที่มีอัตราการลาออกสูง ซึ่งร้อยละ 36 ของพนักงานมีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี ร้อยละ 34 ของพนักงานให้ปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพเป็นแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนงาน มีการคาดการ์ณว่าการปรับขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่ย้ายงานใหม่จะอยู่ระหว่าง 15-30% ทักษะยอดนิยมที่เป็นที่ต้องการในสายงานนี้ ประกอบไปด้วย การขายระดับภูมิภาค การบริหารฐานลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล
  • ซัพพลายเชนและจัดซื้อ: ร้อยละ 62 ของพนักงานจะได้รับเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 7-15% ซึ่งปัจจัยสำคัญในการย้ายงาน ประกอบไปด้วยความก้าวหน้าในอาชีพ (ร้อยละ 29) ตามด้วยความต้องการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้น (ร้อยละ 20) รวมถึงโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ ตำแหน่งงานยอดนิยม คือ การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนด้านซัพพลายเชน การบริหารการขนส่ง
  • เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่าน: ความก้าวหน้าทางอาชีพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ร้อยละ 27) เป็นปัจจัยสำคัญในการย้ายงาน ในขณะที่ร้อยละ 10 ได้ความสำคัญกับัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 32 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี ตำแหน่งงานยอดนิยม คือ นักพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชั่น(full stack / mobile developers) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists) และวิศวกรด้าน UI/UX
ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.robertwalters.co.th/

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนในประเทศไทยประจำปี 2554 รายงานโดย บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส จำกัด

สถานการณ์ตลาดแรงงานในไทยอัตราค่าจ้างแรงงานภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงจะมีการซื้อตัวหรือแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถกันอย่างดุเดือด ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนในประเทศไทยประจำปี 2554 ของโรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters Thailand Salary Survey...

อุทยานการเรียนรู้ มิติใหม่แห่งวงการศึกษาไทย ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมเปิดให้บริการปลายมกราคม 2548

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ อุทยานการเรียนรู้ สร้างมิติใหม่วงการศึกษาไทย เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและการเรียนรู้ ประกอบด้วยห้องสมุดมีชีวิต, ลานสานฝัน, TK theatre ที่มีห้องเสมือนจริงเป็นครั้งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาใช้ใ...

เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานเป็นทางการจาก เลอ เมอริเดียน

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ผู้บริหารและพนักงานของ เลอ เมอริเดียน โฮเท็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดบริเวณชายฝั่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย และผู้ที่สูญเสียครอบครัวและเพื...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง