ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มทร.อีสาน จัดนิทรรศการทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มทร.อีสาน ร่วมสืบสานปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 พร้อมระดมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งศูนย์หนองระเวียง มีพื้นที่เพื่อจัดการศึกษาอีกแห่งหนึ่งจำนวน 2,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว มทร อีสานได้รับการบริจาคจากท่านพระครูทองมาก อโสโก เจ้าอาวาสวักโตนดและชาวบ้านใกล้เคียง 3 ตำบล เมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของ มทร. อีสานเองและต่อสาธารณะชนทั่วไป

ภายในงานจะได้พบการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ "ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล (9 มทร.), นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 100 แห่ง นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 127 หน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีเวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นงานประชุมเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ของนักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ประมาณ 100 ผลงาน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 2 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 5 ธันวาคม 2562

สำหรับในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จะเห็นว่ามีกิจกรรมที่ในหลายส่วนทั้งด้านวิชาการ นิทรรศการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นกิจกรรมย่อยของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย นั่นคือ "เทศกาลหุ่นฟางโคราช" ก็นับได้ว่าสร้างกระแสตอบรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมายเลยทีเดียว โดยหุ่นฟางรูปต่างๆ ก็มีแนวความคิดที่ผูกโยงกับการประชุมวิชาการ 2 แนวคิดหลักคือ "ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" และ "บรรพชีวินถิ่นโคราช" และได้มีการสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปทรงต่างกันไป อย่างที่ทุกท่านได้เห็นผู่บริเวณรอบๆ การจัดงานแถลงข่าวนี้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษา มทร.อีสาน และการแสดงของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากทั่วประเทศที่จะร่วมทำการแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน ได้ความบันเทิงและความรู้ไปในคราวเดียวกันรวมถึงการออกร้านจำหน่าย และการแสดงสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และเทศกาลหุ่นฟาง ที่ มทร.อีสาน ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงหุ่นฟางรูปสัตว์นานาชนิดกว่า 20 ตัว และ มทร.อีสาน ได้ระดมจิตอาสาซึ่งมีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และช่วยกันเตรียมงานทุกส่วน เพื่อความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 044-233-000 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก FACEBOOK : นิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ADEX 2005 จัดตั้ง"กองทุนเพื่อการฟื้นฟูการดำน้ำหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ" โดยตั้งเป้าเงินบริจาคไว้ที่ 1 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ กองทุนบริจาคจะช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูธุรกิจการดำน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำและฟื้นฟูสภาพทะเลในส่วนที่ได้รับผลกระทบ ผู้จัดงานนิทรรศการดำน้ำแห่งเอเชีย หรือ Asia Dive Expo (ADEX) 2005 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31...

AIT ชี้สร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์มีความจำเป็น : ลดผลกระทบก่อนเกิดเหตุการณ์จริง

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--วช. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล จากภาควิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เปิดเผยถึงการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการออกแบบสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ซึ่งจัดโดยสำนั...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง