ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ของขวัญบัณฑิต! สจล. โชว์ ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ตรวจวัดฝุ่นเรียลไทม์ เริ่มใช้งานที่แรก หนุนทุกหน่วยงานใช้ โมเดลพัฒนาเมือง-คุณภาพชีวิต ทั่วกรุงฯ และหัวเมืองใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๗:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อวดโฉม "ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ" นวัตกรรมตรวจวัดและเตือนภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบเรียลไทม์ได้สำเร็จ พร้อมใช้งานที่แรก ณ ป้ายรถเมล์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาพร้อมองค์ประกอบและฟังก์ชันการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ 1. เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น พร้อมสั่งการพัดลมทำงานอัตโนมัติเมื่อพบปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐาน 2. พัดลมโคจรติดเพดาน จะช่วยระบายฝุ่นให้กระจายออกบริเวณด้านนอก และ 3. จอมอนิเตอร์แสดงผลปริมาณฝุ่นและเฉดสี 5 ระดับ พร้อมกันนี้ ยังแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากล ของสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ ในอนาคตเตรียมขยายจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบถาวรภายในสถาบัน จำนวน 8 จุดรอบสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเมือง-คุณภาพชีวิตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้กับป้ายรถเมล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด

ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ โทรศัพท์ 02 – 329 – 8384 เว็บไซต์ http://scira.kmitl.ac.th หรือสำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ได้จัดสร้าง "ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ" (KMITL Smart Bus Stop) เตือนภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 และ PM 10 ในเขตพื้นที่เมืองได้เป็นที่สำเร็จ และพร้อมใช้งานที่แรก ณ ป้ายรถเมล์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบและฟังก์ชันการทำงาน 3 ขั้นตอนคือ 1. เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่น พร้อมสั่งการพัดลมให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อพบปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐาน 2. พัดลมโคจรติดเพดาน จะทำหน้าที่ระบายฝุ่นบริเวณป้ายรถเมล์ให้กระจายออกบริเวณด้านนอก และ 3. จอมอนิเตอร์ด้านข้าง ทำหน้าที่แสดงผลปริมาณฝุ่นและเฉดสี ใน 5 ระดับ คือ สีแดง-มีผลกระทบ สีส้ม-เริ่มมีผลกระทบ สีเหลือง-ปานกลาง สีเขียว-ดี และ สีฟ้า-ดีมาก พร้อมกันนี้ ยังแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากล (ศูนย์ควบคุมกลาง) ของสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA)

นอกจากนี้ สจล. ยังได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเมืองอัจฉริยะ (KMITL AQI Station) ณ ชั้นดาดฟ้า ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ และมีแผนดำเนินการติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบถาวรภายในสถาบัน โดยนำร่องเฟสแรก จำนวน 8 จุด ครอบคลุมสถานที่สำคัญและคณะต่างๆ อาทิ สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดสถานการณ์และแสดงผลปริมาณ PM2.5 และ P.M.10 แบบเรียลไทม์ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของประชาคม สจล. และประชาชนทั่วไปที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว

"สจล. มีความตั้งใจพัฒนา "ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ" เพื่อเป็นต้นแบบแนวคิดการพัฒนาเมือง-คุณภาพชีวิต แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประยุกต์ใช้กับป้ายรถเมล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดและสร้างบรรยากาศที่ดีในการรอรถเมล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดย สจล. ได้ฟอร์มทีมนักวิจัย และศูนย์ SCiRA ให้พร้อมแสตนด์บายในการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ทุกหน่วยงานที่สนใจ ทั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำจุดแข็งของสถาบันในการเป็น "รากฐานนวัตกรรม" ของประเทศ ที่พร้อมผลักดันประเทศให้เป็นสังคมแห่ง "สมาร์ทซิตี้" (Smart City) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

นอกจากนี้ ในต่างประเทศจะพบว่า หลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและจัดสร้างโซนสะอาด เพื่อเป็นเกราะป้องกันและสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชากรในประเทศ เฉกเช่น ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ ณ ป้ายรถเมล์ และห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น ทางออกที่ประเทศไทยจะต้องเร่งแก้ไขเพื่อตีกรอบมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนไทย คือ การพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถอยู่ร่วมกับฝุ่นได้อย่างปลอดภัย อาทิ "คลีนรูม" ห้องที่สะอาดปราศจากฝุ่น ที่มาพร้อมเครื่องกรองอากาศติดตั้งภายใน ณ พื้นที่เสี่ยงฝุ่น อาทิ ป้ายรถเมล์ อาคารสำนักงานหรือออฟฟิศ อาคารสาธารณะของทางราชการ และ รถไฟฟ้าใต้ดิน ฯลฯ

อย่างไรก็ดี สจล. คาดหวังว่า ป้ายรถเมล์ดังกล่าว จะมีส่วนสำคัญในการช่วยระบายฝุ่นละอองบริเวณจุดนั่งพักหรือรอรถเมล์ ตลอดจนแสดงผลปริมาณฝุ่นและค่าสีในเฉดต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและสุขภาวะที่ดีแก่บัณฑิต ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับหน่วยงานที่สนใจโมเดลดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ โทรศัพท์ 02 – 329 – 8384 เว็บไซต์ http://scira.kmitl.ac.th หรือติดต่อ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทร. 02-329-8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.thหรือ www.facebook.com/kmitlofficial


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

KMITL ปิ๊งธุรกิจ SMEs ยุคน้ำมันแพง "ผลิตไบโอดีเซล"ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--คิธ แอนด์ คินฯ นักศึกษา ป.โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ส่ง "ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล" จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ เผยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้มีการใช้ไบโอดีเซล 10% จากน้ำมั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง