ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 20

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (Japanese Chamber of Commerce : JCC) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นปีที่ 20 พร้อมฝึกทักษะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ

โดยในวันนี้ (8 พ.ย. 62) นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนให้กับ 5 โรงเรียนในจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียน 166 คน

นายนิติพัฒน์ กล่าวว่า ภาครัฐตระหนักถึงปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและในพื้นที่ห่างไกล ที่ต้องการการสนับสนุน ในโอกาสนี้ขอขอบคุณที่ภาคเอกชนโดย JCC ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ให้ความสำคัญและห่วงใยในสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยด้วยการสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนที่เป็นอนาคตของประเทศ ได้บริโภคอาหารโปรตีนคุณภาพดี คือ ไข่ไก่ อย่างเพียงพอ อิ่มท้อง สมองแจ่มใส และหวังว่าโรงเรียนที่ได้รับโอกาสดีๆ จะสามารถดำเนินการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

"ในนามของประชาชนนครพนม ขอขอบคุณสำหรับการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ชาวนครพนม เด็กและเยาวชนในชนบท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป" ปลัดจังหวัดนครพนมกล่าว

มร. โชอิจิ โอกิวาร่า ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่เป็นอาหารกลางวัน และยังเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชประสงค์ที่จะให้ขยายโครงการไปทั่วประเทศ โดยปีนี้ครบรอบ 20 ปีที่ JCC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินโครงการ ให้การสนับสนุนโรงเรียนไปแล้วรวม 127 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 35,941 คน ครอบคลุม 40 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า 28.50 ล้านบาท

"JCC ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารกลางวันนักเรียนที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนให้แข็งแรง และสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จึงได้สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญโครงการนี้ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการจากการลงมือปฏิบัติจริง" ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC กล่าว

ด้าน นายชาญชัย หีบสัมฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ใน 3 ด้านหลัก เพื่อให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นโครงการตัวอย่างของความยั่งยืน คือ 1. การให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการเลี้ยงและการบริหารจัดการ จัดทำคู่มือการเลี้ยงไก่ไข่สำหรับครูและนักเรียน เพื่อให้เลี้ยงและจัดการได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสุขาภิบาล 2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์ ให้กับโรงเรียนผ่านระบบสมาชิกโครงการ และ 3. ร่วมติดตามโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่สัตวบาลจะไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟ และสพฐ. น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงในภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนและเยาวชนมาดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 30 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 777 โรงเรียน โดยเมื่อปี 2543 หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ซึ่งมีเจตนารมณ์สอดคล้องกัน เข้าร่วมสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 20 แล้ว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค – กระบือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

ภาพข่าว: คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.คลัง

นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.Mitsuhiro Sonoda ประธานหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ...

หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารมูลค่า 6,000 ล้านบาทเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 7 ก.พ.นี้

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 และ 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง