ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เอ็นไอเอ คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรแม่ทัพด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติ พร้อมรุกดันสตาร์ทอัพร่วมพัฒนาระบบบริการภาครัฐ นำนวัตกรรมใหม่ให้บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้รับรางวัล Recognition of Excellence Award ในงาน Thailand OpenGov leadership forum 2019 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เกิดการลงมือปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้อันดับดัชนีนวัตกรรมโลกของประเทศไทยขยับสู่อันดับที่ 30 ภายในปี 2030 โดยรางวัลดังกล่าวได้มีการคัดเลือกองค์กรภาครัฐทั่วประเทศไทยกว่า 250 แห่ง โดยคัดเลือกจากองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ และมีเป้าหมายพัฒนาการบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนใน เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งด้านทักษะและความคิด โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีการออกแบบอย่างครอบคลุม และมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อผลักดันให้ระบบการทำงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น NIA ยังมุ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมหน่วยงานภาครัฐและสตาร์ทอัพ ให้มีการทำงานร่วมกันด้วยโครงการ Government Procurement Transformation หรือ GPT เพื่อให้สตาร์ทอัพมีโอกาสนำเทคโนโลยีไปทดลองใช้กับหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้สะดวกขึ้น ทำให้ทั้งสตาร์ทอัพและหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจในระบบการทำงานของกันและกันและพัฒนางานบริการต่างๆที่ดีต่อไป

นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ล่าสุด NIA ได้รับรางวัล Recognition of Excellence Award ในงาน Thailand OpenGov leadership forum 2019 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เกิดการลงมือปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้อันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index; GII) ของประเทศไทยขยับสู่อันดับที่ 30 ภายในปี 2030 ตั้งแต่การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดอันดับ GII การวางแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงดัชนี GII ของประเทศ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและกรอบแนวคิดดัชนี GII ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนารายงานบริบทนวัตกรรมด้านสุขภาพของประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาแนวทางการปรับปรุงดัชนีนวัตกรรมระดับโลก

สำหรับรางวัล Thailand Recognition of Excellence เป็นรางวัลที่จัดโดย OpenGov Asia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Recognition of Excellence series ที่จัดขึ้นในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเชีย มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ การให้บริการประชาชน และผลักดันให้เกิดการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้มีการคัดเลือกองค์กรภาครัฐทั่วประเทศไทยกว่า 250 แห่ง โดยคัดเลือกจากองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงาน และมีเป้าหมายพัฒนาการบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งด้านทักษะและความคิด 2. โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่ต้องออกแบบให้ครอบคลุม และมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ 3. การรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการออกแบบที่ดี และมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ 4. การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรด้วยการเปิดโอกาสให้ลองเรียนรู้และผิดพลาด เพิ่มมุมมองใหม่ในการสร้างสรรค์งาน

นางธีรีสา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างให้เกิดนวัตกรรมของประเทศ ต้องมาจากความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน แต่เนื่องจากระบบการทำงานของภาครัฐมีความซับซ้อน และเข้มงวด โดยเฉพาะระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้ยากต่อการที่ภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ จะนำนวัตกรรมเข้าไปขยายผลใช้ในระบบภาครัฐ NIA จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม ทั้ง 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน โดยได้ริเริ่มโครงการที่มีชื่อว่า Government Procurement Transformation หรือที่เรียกว่า GPT ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อสตาร์ทอัพเข้ากับหน่วยงานภาครัฐ โดย NIA จะให้ทุนสตาร์ทอัพ เพื่อให้มีโอกาสนำเทคโนโลยีไปทดลองใช้กับหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้สะดวกขึ้น ทำให้ทั้งสตาร์ทอัพและหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจในระบบการทำงานของกันและกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ NIA ยังมีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยโครงการ STEAM4INNOVATOR และ Startup Thailand League ที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อให้มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม โครงการนี้ทำให้เยาวชนหลายคนมีเป้าหมาย และมุ่งมั่นลงมือประกอบธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างสรรค์มากมาย อีกทั้ง NIA ยังมีโครงการ Startup Thailand ซึ่งผลักดันและสนับสนุนการเกิดสตาร์ทอัพด้วยการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมให้เอื้อต่อการเกิดสตาร์ทอัพ โดยตั้งเป้าให้เกิดกว่า 3,000 บริษัทธุรกิจนวัตกรรมจากต่างชาติ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนนวัตกรรม และลงทุนในประเทศไทย รวมไปถึงการส่งเสริมและสร้างประเทศไทยให้เป็น Innovation - hub ของภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การขยับตัวของอันดับดัชนีนวัตกรรมให้ขึ้นสู่อันดับ 30 ภายในปี 2030 อีกด้วย" นางธีรีสา กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สนช.ร่วมกับ บ.เครือสหพัฒน์ฯ เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเกสรบัวหลวงด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยาทางเคมี (PERCH) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิ...

Top executives to vote for best managed companies in Thailand

High-level executives from the 500 prominent business organizations will participate in a new survey to vote for the companies to receive the Thailand Corporate Excellence Awards 2002. The survey, jointly organized by the Thailand Management Association (...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง