ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปทุมธานียกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดไฮเอนด์ เชิญชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งผลงานร่วมประกวดนวัตกรรมอาหารปทุมธานี Pathum Thani Food Innopolis Contest 2019 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--พันดาว กรุ๊ป

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เตรียมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดปทุมธานี ผ่านการประกวดและคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์นับร้อยรายการ ผ่านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมโชว์ศักยภาพในงาน "ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร" ระหว่าง 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงการจัดงาน"ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร" และการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 Pathum Thani Food Innopolis contest 2019 ว่าจังหวัดปทุมธานีถือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ สามารถรองรับผลิตผลทางการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ที่มีทั้งแหล่งผลิตทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารและการแปรรูปที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 300 โรงงาน และยังมีธุรกิจขนาดเล็กอีกไม่ต่ำกว่า 100 ราย ที่ผู้ประกอบการมีการผลิตเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกหรือการเลี้ยง ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ทางจังหวัดปทุมธานีจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยต้องการยกระดับเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และใช้ระบบการตลาดนำการผลิตให้กับกลุ่มสินค้าอาหาร จึงได้กำหนดจัดงาน "ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร" ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการผลิต เชื่อมโยงด้านการตลาด พร้อมประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมการสาธิต และจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอาหารของจังหวัดปทุมธานี โดยในงานนี้ได้มีการจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 Pathum Thani Food Innopolis contest 2019 เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่โดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี และส่งเสริมโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหาร เสริมสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอาหาร อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มให้กับผู้ประกอบการ

การจัดงาน "ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร" ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดแสดง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรมในการผลิต ใช้เทคโนโลยี และมีศักยภาพการผลิตแล้ว ทางจังหวัดยังได้จัดกิจกรรม โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 โดยเชิญชวนให้เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ได้ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมอาหารเข้าประกวด โดยผู้ที่สนใจต้องกรอกใบสมัคร และจัดทำโครงร่าง (Proposal) ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร Angsana ขนาดอักษร 16 นำเสนอรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำโครงร่าง พร้อม VDO Clip การนำเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยสมัครและส่งเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 5-14 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น จะต้องเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด และคิดค้นขึ้นใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความเป็นนวัตกรรม หรืองานวิจัยต่อยอด รวมทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เคยผ่านการประกวดในระดับประเทศจากหน่วยงานใดมาก่อนด้วย

การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารปทุมธานี Food Innopolis Pathum Thani Contest 2019 นี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี มาพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่อยอดสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งประเภทอาหารแปรรูป คาว – หวาน และเครื่องดื่ม ที่สามารถนำไปใช้เชิงธุรกิจได้จริง โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไปด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.Facebook.com/Pathumthanifoodinnopoliscontes , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2567 0224 ,0 2567 4321, 09 2919 7162 และ 08 6105 2336 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 และเชิญชมผลงานที่ชนะการประกวด พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารหลากหลายของจังหวัดปทุมธานีได้ในงาน "ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร" ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ปทุมธานี พัฒนา 3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลาดไท-ตลาดเทศบาลเมือง-ตลาดระแหง ยกระดับคุณภาพสู่สากล

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ผนึกกำลังส่วนราชการ ท้องถิ่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กร ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เร่งสร้างอัตลักษณ์สินค้าบริการปทุมธานี ใน 3 ย่านการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ตลาดไท...

กระทรวงวิทย์ เผยแผนฟู้ดอินโนโพลิส เปิดฟลอร์ระดมสมองเอกชนรายใหญ่ จับมือทีเอ็มเอร่วมขับเคลื่อน เร่งเดินหน้าผุดฮับนวัตกรรมอาหารปีนี้

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดฟลอร์รับฟังข้อเสนอแนะโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) หลังรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แนะให้เร่งดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ...

ร้านอาหารเอส แอนด์ พี ได้มาตรฐาน GMP จาก สมอ.เป็นแห่งแรก

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร้านอาหารเอส แอนด์ พี ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Good Manufacturing Practice สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นสาขาร้านอาหารแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง