ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กทม.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียกร้องภาครัฐเตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละอองว่า สำนักอนามัยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมาตรการเร่งด่วนเมื่อมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน สำนักอนามัยจะนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อออกประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญกำหนดแหล่งก่อเหตุและมาตรการในการระงับเหตุรำคาญ แจกหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และออกหน่วยแพทย์ให้บริการในพื้นที่ที่สถานการณ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลตนเองและป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่วนมาตรการในระยะยาว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เป็นแหล่งก่อมลพิษอากาศ เช่น กิจการคอนกรีตผสมเสร็จ การเผาถ่าน เป็นต้น

นายสมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมของ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งในการรับมือกับผู้ป่วยที่มารับการดูแลรักษา นอกจากนั้น ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่าสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อีกทั้งตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจวัดที่มีความถูกต้อง แม่นยำ แล้วรายงานข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์มลพิษทางอากาศใน แต่ละพื้นที่โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครแบบ Real Time ได้ที่ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และแอปพลิเคชัน "กทม. Connect"

สำหรับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการควบคุมมลพิษที่แหล่งกำเนิด เช่น ควบคุมการเผาในที่โล่ง รณรงค์ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่องควบคุมกำกับดูแลการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะเด็ก ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ส่วนมาตรการในระยะยาวกทม. จะเร่งผลักดันให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการระบายไอเสียรถยนต์และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการจัดพื้นที่จอดแล้วจร เป็นต้น นายไทวุฒิ ...

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่าในส่วนของสำนักการโยธา ได้ดำเนินการลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ

โดยร่วมกับสำนักงานเขต ตรวจติดตาม ดูแลโครงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามวิธีการเงื่อนไขการก่อสร้างและจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ในโครงการและบริเวณ โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการเพื่อเป็นแนวป้องกันมลพิษจากการก่อสร้างไม่ให้กระจายออกไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย...ร่วมลงนามเซ็นสัญญากับเอ็น.ซี.ซี.ฯ เตรียมจัดงานประชุมโรคระบบการหายใจแห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 13

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย...ร่วมลงนามเซ็นสัญญากับเอ็น.ซี.ซี.ฯ เตรียมจัดงานประชุมโรคระบบการหายใจแห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 13 เดือนพ.ย.นี้ (The 13th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology) เชิญชวนสังคมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพระบบการหายใจ...

กทม.ประชุมสิ่งแวดล้อมเพิ่มโครงการถนนสวย 50 สาย 50 เขต

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17 มิ.ย.48) เวลา 09.30 น. ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณสำนักงานเขต ครั้งที่ 5 / 2548 โดยมี นายพิชัย ...

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง