ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาลดลง

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลผลิตข้าวโพดออกสู่ตลาดมากขึ้น เช่นเดียวกับพ่อค้าคนกลางที่นำผลผลิตข้าวโพดเข้าโรงงานอาหารสัตว์มากขึ้น ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ราคาลดลง จากหาบละ 546 บาท เป็นหาบละ 534 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 374.25 เซนต์/บุชเชล นักวิเคราะห์ Bloomberg คาดตัวเลขสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐฯ ณ วันที่ 1 กันยายน ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้านี้ โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) อยู่ที่ 2,418 ล้านบุชเชล สำหรับข้าวโพดฤดูกาล 2019/20 ของสหรัฐฯ ขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มการเก็บเกี่ยวแล้ว 7% ช้ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ด้านอุปสงค์ หน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานยอดการผลิตเอทานอล (Ethanol) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 943,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่1.003 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยมีแนวโน้มราคาทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 889.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 297.6 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน USDA รายงานยอดการสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จากจีน จำนวน 581,000 ตัน โดยก่อนหน้านี้ Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลจีนได้ผ่อนผันให้บริษัทของรัฐและเอกชน สามารถนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ โดยไม่ต้องเสียภาษีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2-3 ล้านตัน นอกจากนี้นักวิเคราะห์ Bloomberg คาดว่าสต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ณ วันที่ 1 กันยายน อยู่ที่ 981 ล้านบุชเชล สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 438 ล้านบุชเชล ขณะที่บราซิลมีสภาพอากาศดีขึ้น เนื่องจากมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ซื่งจะช่วยปรับสภาพดินให้พร้อมกับฤดูกาลเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว
ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ ความต้องการปลาป่นจากต่างประเทศ มีคำสั่งทยอยเข้ามาต่อเนื่อง ด้านตลาดในประเทศ ปริมาณการใช้ปลาป่นในการเลี้ยงกุ้งจึงมีไม่มาก ส่งผลให้ราคาตลาดปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 36.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 27.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาลดลง

ภาวะเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาลดลงเล็กน้อย โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากราคาตันละ 443 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 442 เหรียญสหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากราคาตันละ 400 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 399 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ สัปดาห์นี้ยืนราคา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,210 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,080 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาอ่อนตัว

ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศ ณ วันพระที่ 21 กันยายน 2562 อยู่ที่กิโลกรัมละ 57-71 บาท โดยกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ค้าเวชภัณฑ์ เกษตรกร ร่วมแรงร่วมใจ เฝ้าระวังและป้องกัน ASF ในระดับสูงสุด

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 58)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สภาวะฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคจับจ่ายลดลง ขณะที่ปริมาณไก่มีใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 34 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ราคาทรงตัวที่ฟองละ 3.00 บาท ถึงแม้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอย แต่การบริโภคไข่ไก่ยังสมดุลกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 มกราคม 2561

ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 570 บาท เป็นหาบละ 582...

ภาพข่าว: ตีฆ้อง! เปิดโรงงานซีพี ลาว

ดร.สินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพูคำ เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำส.ป.ป.ลาว และนายอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง