ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

MTJA องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย จัดงานสานสัมพันธ์ ฉลอง 40 ปี ความสำเร็จบนพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย หรือ MTJA จัดงาน Malaysia-Thailand Joint Authority 40th Anniversary Celebration ของการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area: JDA) ในอ่าวไทย ผลงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับการชื่นชมจากนานาชาติในเวทีระหว่างประเทศที่สามารถแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ พร้อมเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ โดยผู้แทนสองประเทศร่วมตอกย้ำถึงความร่วมมือในอนาคต

โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดาโต๊ะศรี โมฮัมเหม็ด อั๊สมิน อาลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซีย และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการร่วมฝ่ายไทย องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย, ตันศรี ดร.ราฮาหมัด บีวี ยู-ซอฟ ประธานกรรมการร่วมฝ่ายมาเลเซีย, ดร.วิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย, Mr.Muluk Wahab Deputy Chief Executive officer of Malaysia-Thailand joint Authority และคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและมาเลซียกว่า 300 คน จัดงาน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

สำหรับบรรยากาศในงาน ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเป็นมาและความสำเร็จตลอด 40 ปี ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA), นิทรรศการด้านพลังงานจากบริษัทชั้นนำอย่าง บริษัท PTTEP, PETRONAS, HESS รวมทั้งการมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย, การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากกบ เสาวนิตย์ ศิลปินสาวดีว่าเมืองไทย, การแสดงวัฒนธรรม 4 ภาคจากประเทศไทย และตื่นตาตื่นใจกับการแสดง Zapin Dance จากมาเลเซีย และการแสดงเมดเลย์ไทย-มาเลเซีย กับ Likay Hulu ที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรม 2 ประเทศเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) ถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐบาลเกี่ยวกับการดูแลสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมบนพื้นฐานของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม บนพื้นที่ประมาณ 7,250 ตารางกิโลเมตร ทั้งการจัดการค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ ภายใต้เงื่อนไขของระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) เป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งรัฐบาลไทยและมาเลเซีย รับภาระและแบ่งปันโดยเท่าเทียมกันในสัดส่วน 50:50 นับเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ด้านปิโตรเลียมร่วมกันและแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างสันติ จนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความความสำคัญและสร้างผลประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล เพราะเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส่งเข้าไทยเฉลี่ย 509 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 16 ของการจัดหาก๊าซของประเทศ (3,252 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนแรกถูกส่งไปยังจังหวัดสงขลาและโรงไฟฟ้าจะนะจำนวน 163 ล้าน ลบ.ฟุต เพื่อเป็นเชื้อเพลิงหลักในการขนส่งของภาคใต้ตอนล่างและส่งก๊าซให้กับสถานีบริการ NGV ทั้ง 12 แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ส่วนที่สองจะถูกส่งไปยังจังหวัดระยองจำนวน 346 ล้าน ลบ.ฟุต เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคกลางและภาคตะวันออก

ในปัจจุบันบนพื้นที่พัฒนาร่วมนี้มีแหล่งผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จำนวน 3 แปลง ได้แก่ แปลง A-18, แปลง B-17& C-19 และ B-17-01 ซึ่งมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหลายด้าน ทั้งการสร้างงานให้กับผู้คนได้มากกว่า 50,000 ตำแหน่ง สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยในมาเลเซียและไทยจำนวน 16 โครงการมากกว่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ และข้อมูลในปี 2562 พบว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติตามสัญญาได้เฉลี่ยประมาณ 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ผลิตคอนเดนเสทหรือก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ยประมาณ 16,700 บาร์เรลต่อวัน รวมรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในด้าน "ผลกำไรที่จับต้องไม่ได้" คือการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างทักษะ กำลังการผลิต และการเติบโตของฐานการวิจัยที่แข็งแกร่งในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ หลังจากครบ 50 ปีของการลงนามบันทึกความเข้าใจในปี พ.ศ. 2572 ทั้งประเทศไทยและมาเลเซียเชื่อมั่นว่าจะยังดำเนินการความร่วมมือต่อไปด้วยการขยายขอบเขตการทำงานที่มากขึ้นเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยในพื้นที่ชายแดนของ 2 ประเทศ และยังมีแนวโน้มที่จะขยายความร่วมมือเช่นเดียวกันนี้ไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน

นอกจากการพัฒนาด้านพลังงานแล้ว ระหว่างสองประเทศยังมีกรอบในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับสังคมและชุมชน ในรูปแบบกองทุนที่จัดตั้งโดย MTJA เพื่อทำการวิจัยเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานในเชิงลึก สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคตที่จะยึดมั่นในวิถีและแนวคิดเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กองทัพเรือ จับกุมผู้ลักลอบขนของหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฏหมาย

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จับกุมราษฎรไทย จำนวน ๗ คน พร้อมด้วย สุราต่างประเทศ จำนวน ๓๓ ขวด ลักลอบเข้ามาในราชอาณ...

ฮุนได-เกีย บริจาคเงิน 1.5 ล้าน US ช่วยเหลือประเทศและผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ "สึนามิ"

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ยนตรกิจ เกีย มอเตอร์ เกีย มอเตอร์ ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและประเทศที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ "สึนามิ" โดยให้ความช่วยเหลือแก่ ประเทศอินเดีย, ไทย, มาเลเซีย, ศรีลังกา และอินโดนีเซีย รายงานข่าวจาก บริษัท ยนตรกิจ เกีย มอเตอร์ จำกัด แจ้งว่...

What if we could erase the need for abortion?

The 30th Anniversary of Roe v. Wade: What Does It Really Mean for a Woman Facing the Difficult Decision of Abortion Today? Wouldn't it be great if abortion was just not needed anymore? If the need for abortion were removed then so would be the debate. Wha...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง