ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Eco Sticker เจ๋ง คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปลัดอุตฯ ปลื้มรางวัลชิ้นแรกของกระทรวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--โกลบ์เบิล ครีเอชั่น

กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลหรือ ECO Sticker ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการบริการภาครัฐสู่ Government 4.0

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ผลงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO sticker ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 สาขาบริการภาครัฐในประเภทพัฒนาการบริการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลแรกของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลดังกล่าวเพื่อเชิดชูหน่วยงานรัฐที่มีแนวความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มาพัฒนาระบบการให้บริการที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยผลงานระบบ ECO Sticker ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐเป็นครั้งแรกในปีนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงอุตฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและระบบการบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

นายพสุ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงได้มอบหมายให้ สศอ. เป็นหน่วยงานหลักในการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขออนุมัติ ECO Sticker ผ่านทางระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรรถยนต์จากอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยระบบ ECO Sticker ได้เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี และได้มีการอนุมัติ ECO Sticker ไปมากกว่า 8,600 ป้าย โดยการประเมินผลการดำเนินงานปรากฏว่า ระบบ ECO Sticker ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากผู้ประกอบการยานยนต์ไทย เพราะเกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกสถานที่ สอดคล้องกับนโยบายการให้บริการของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digital Government)

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากการบูรณาการการทำงานและการใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สศอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยทดสอบรถยนต์ (Technical Service) ที่มีสำนักงานกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดย สศอ. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขออนุมัติ ECO Sticker บน Cloud Based Application และโฮส (Host) อยู่บนโครงข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2005 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท อินเทอร์เน็ตไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาระบบการขออนุมัติ ECO Sticker ทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ www.car.go.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ECO Sticker ของรถยนต์ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของรถยนต์ในด้าน "สะอาด ประหยัด ปลอดภัย" นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเครื่องมือสื่อสาร (Mobile Application) เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ประกอบด้วย Car Search Application สำหรับการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลรถยนต์ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศ และ Fuel Tracker Application สำหรับการวิเคราะห์อัตราการใช้น้ำมันจริงของรถยนต์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วย

นายณัฐพล กล่าวต่อว่า ระบบ ECO Sticker ของรถยนต์ ถือเป็นการพลิกโฉมระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างราชการและภาคอุตสาหกรรมสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) โดย สศอ. ได้นำระบบดังกล่าวไปเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาระบบ ECO Sticker ของรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถยนต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเฉพาะในด้านการมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาต่อไป

นายณัฐพล กล่าวอีกว่า สศอ. และหน่วยงานภายในกระทรวงอุตฯ มีนโยบายและความมุ่งมั่นชัดเจนในการยกระดับการทำงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัลในยุค 4.0 หรือ Government 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ โดยในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงอุตฯ ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดของทุกหน่วยงาน ผ่านระบบ i-Industry ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดตัวแพลตฟอร์มการปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industrial Transformation Platform (ITP) เพื่อเป็นระบบนิเวศน์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีอุตฯ เม.ย. ชะลอตามรอบปี

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--สศอ. สศอ.แจงดัชนีอุตฯ เม.ย.ชะลอตัว ชี้ยานยนต์ - สิ่งทอ - น้ำตาล ผลิตน้อย มีผลทำให้ดัชนีอุตฯลดลง แต่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ...

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น หน่วยงานของรัฐก็ต้องพัฒนาให้การเข้าถึงของประชาชนผ่านระบบไอทีเป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นปัจจัยแรกของ การพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ประชาชน...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง