ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมประมงเข้มงวด...จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่จังหวัดสตูล ปราบปรามการนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--กรมประมง

สืบเนื่องจากข้อร้องเรียนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 กรมประมงจึงได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตในครั้งนี้ ซึ่งอธิบดี

กรมประมงได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตปลากะพงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาไว้ ซึ่งเป็นมติของที่ประชุม ดังนี้

1. ด้านการส่งออก ขยายการส่งออกไปต่างประเทศ โดยอาจมีการทำเกษตรพันธะสัญญา (Contract farming) ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป

2. ด้านการนำเข้าหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ถึงความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการ Antidumping

3. ด้านสุขอนามัย สุ่มตรวจสารตกค้าง (Chloramphenicol, malachite green,Nitrofuran และ Mebendazole ) ในปลากะพงขาวที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน สุ่มตรวจโรค SDDV, RSIV, VNN ในปลากะพงขาวที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ตรวจในทุก shipment

4. มาตรการควบคุมการลักลอบการนำเข้า ควบคุมการลักลอบการนำเข้าบริเวณท่าเรือชายแดนโดยให้ด่านตรวจสัตว์น้ำเข้มงวดการตรวจเรือประมงเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือ แพปลาที่มีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย

5. ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายปลากะพงขาว โดยการทำ MOU กับ modern trade เช่น Big C, Makro, TOP Supermarket เป็นต้น

เพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามมติที่ประชุมการบริหารจัดการผลผลิตปลากะพงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาข้อที่ 4 ด้านมาตรการควบคุมการลักลอบการนำเข้านั้น อธิบดีกรมประมงจึงมอบหมายให้

ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม นำชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อตรวจสอบและติดตามการนำเข้าปลากะพงที่อาจนำเข้าในลักษณะที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

โดยเมื่อเร็วๆนี้ ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายฯ นำทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดสตูลตรวจพบการขนถ่ายสัตว์น้ำจำนวน 5 ตันในลักษณะผิดกฎหมาย โดยพบเรือบรรทุกสินค้า ซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ตามที่พระราชกำหนดกรมประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 85/1

/ต้องได้รับโทษ...ต้องได้รับโทษตามมาตรา 155 คือต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่าย แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมประมงได้เข้าแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายฯ กล่าวว่ากรมประมงมีความแน่วแน่และจริงจังในการแก้ไขปัญหาสินค้าสัตว์น้ำราคาตกต่ำรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจโดยรวมในภาคการประมงของประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องการขนส่งสัตว์น้ำ ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศและภายในประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยทางเรือ ทางบก หรือโดยวิธีอื่นใดก็ตาม และจะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสัตว์น้ำทั้งการนำเข้า ส่งออกสินค้าในภาคประมง รวมถึงเรือประมงทั่วประเทศโปรดปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้และขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกร ชาวประมง และประชาชนทั่วไป

หากพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งตนโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-4469064 หรือสามารถแจ้งได้ที่ กรมประมง โทรศัพท์ 02-5620600 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เมืองไทยประกันภัย เข้าพลิกฟื้นธุรกิจลูกค้า 6 จังหวัดภาคใต้ ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ พร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าผู้เอาประกัน

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--เมืองไทยประกันภัย "บอสใหญ่" เมืองไทยประกันภัย ลงพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ สั่งการตั้งสาขา และสำนักงานตัวแทนเป็น "ศูนย์รับแจ้งเหตุ" พร้อมแบ่งทีมเจ้าหน้าที่ 3 ทีม "แจ้งเหตุ-ค้นหา-ประเมินผล" เข้าถึงลูกค้าผู้เอาประกันอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยพลิก...

แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะของสตูลและสุราษฎร์ธานีรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ช่วงเทศกาลปีใหม่

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เขต 1 รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดสตูล โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะเภตรา เกาะบุโหลน ฯลฯ ซึ่งได้รับความเสียหา...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง