ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Global Maritime Foundation ขานรับการประกาศเป้าหมายการปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล ณ UN Climate Action Summit

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก--24 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

กลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition จะเป็นแกนนำในการผลักดันการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งทางทะเล โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการใช้เรือพาณิชย์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ตามเส้นทางการค้าบริเวณทะเลลึกภายในปี 2030

สมาชิกของ Getting to Zero Coalition ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรทรงอิทธิพลที่ประกอบด้วยผู้นำระดับสูงในภาคพาณิชยนาวี พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจตัดสินใจในรัฐบาลและองค์การระหว่างรัฐ (IGO) ได้ประกาศต่อหน้าผู้นำประเทศและผู้นำรัฐบาลในการประชุม UN Climate Action Summit ซึ่งจัดขึ้นในนิวยอร์ก ว่าทางกลุ่มพันธมิตรจะเป็นแกนนำในการผลักดันการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (decarbonization) ในการขนส่งทางทะเล

เป้าหมายของ Getting to Zero Coalition สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น (Initial GHG Strategy) ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UN International Maritime Organization) ที่กำหนดว่า การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมต่อปีลงอย่างน้อย 50% ของระดับการปล่อยก๊าซในปี 2008 ให้สำเร็จภายในปี 2050 กลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าวเป็นจริงได้ ด้วยการทำให้เรือพาณิชย์ในเส้นทางการค้าบริเวณทะเลลึกปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2030

กลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition เป็นความร่วมมือระหว่าง Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action และ World Economic Forum โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 70 องค์กร ซึ่งสององค์กรที่สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรได้แสดงความเห็นดังนี้

Soren Skou ซีอีโอบริษัท A.P. Moller Maersk กล่าวว่า "การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อตู้คอนเทนเนอร์ได้ 41% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเนื่องจากทำได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10% อย่างไรก็ตาม มาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ขจัดการปล่อยก๊าซจากการขนส่งทางเรือให้หมดไป เพียงแต่ช่วยทำให้คงที่เท่านั้น ดังนั้น เพื่อก้าวต่อไปในแนวทางการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งทางทะเล จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนหรือการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่าย เป้าหมายของกลุ่มพันธมิตรในวันนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดการร่วมมือดังกล่าวได้"

Ben van Beurden ซีอีโอบริษัท Royal Dutch Shell กล่าวว่า "การทำให้การขนส่งทางทะเลใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นภารกิจอันใหญ่หลวงที่ไม่มีทางออกง่าย ๆ แต่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จ เรามุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้เกิดการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในระยะยาวด้วยการสรรหาเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ที่สุดและสามารถนำมาใช้งานได้ในระดับโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเรือที่สร้างวันนี้จะอยู่ในน้ำไปอีกหลายสิบปี"

การขนส่งทางทะเลสามารถเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กว้างขวางขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาได้อย่างมาก

กลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition อาจจะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในวงกว้างมากขึ้น หากการขนส่งทางทะเลกลายเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อความต้องการใช้เชิ้อเพลิงที่ก่อมลพิษเป็นศูนย์ และนั่นอาจเป็นจุดพลิกผันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนอื่น ๆ ที่ลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ยาก

Michael Corbat ซีอีโอ Citigroup และสมาชิกกลุ่มพันธมิตร กล่าวว่า "ภาวะโลกร้อนถือเป็นความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ และจำเป็นต้องมีการลงมืออย่างเร่งด่วนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เราหวังว่าการดำเนินงานของกลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition จะเป็นแรงผลักดันให้ภาคส่วนอื่น ๆ ที่ลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ยากหันมาร่วมมือกันเพื่อเร่งให้เกิดกระบวนการที่ไม่ก่อคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมของตนเอง ขณะที่การค้าของโลกยังคงดำเนินไปซึ่งส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้"

ความต้องการเชื้อเพลิงที่มีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งมาจากทรัพยากรหมุนเวียนนั้น มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนมหาศาลในโครงการพลังงานสะอาดในประเทศกำลังพัฒนา

Jason Lu, Head of the Global Infrastructure Facility กล่าวว่า "Global Infrastructure Facility และพันธมิตรธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีของเรา พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลในตลาดเกิดใหม่และในระบบเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาด้วยเงินทุนและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สำหรับการวางแผน ออกแบบ และใช้ประโยชน์จากเงินลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งทางทะเล ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Torben Vemmelund หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร ทางอีเมล tve@globalmaritimeforum.org หรือโทร. +45-2224-1446

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/998955/GMF_Logo.jpg

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ และ เยาวชนยุคพลังงานสะอาด กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดกิจกรรม “จัดตั้งพลังงานหมุนเวียนแก่ชุมชนแม่เมาะ”

เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ และ เยาวชนยุคพลังงานสะอาด กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม “จัดตั้งพลังงานหมุนเวียนแก่ชุมชนแม่เมาะ” วันที่ 4-6 ธันวาคม 2551 เนื่องในวัน Global day of Climate Action...

บอร์ด ปตท. อนุมัติปันผล 6.75 บาทต่อหุ้น

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ปตท. ปี 2547 ปตท.และบริษัทย่อย มีผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความต้องการใช้พลังงาน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ปตท. และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 644,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32%...

บีเอสเอ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวครั้งแรกของบีเอสเอสำหรับปีพ.ศ.2548

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าวครั้งแรกของบีเอสเอสำหรับปีพ.ศ. 2548 ประเด็นที่จะนำเสนอได้แก่ ภาพรวมและสรุปกิจกรรมปีพ.ศ. 2547 แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง