ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ครั้งแรกกับหัตถศิลป์โบราณ มรดกงานปั้นจากธุลีดินผสานผงฝุ่นไม้มงคลสู่การจัดสร้าง องค์พระพิฆเนศนาฏราชลีลา หนึ่งเดียวในโลก ที่สุดแห่งพลังศรัทธาและความเข้มขลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--วิช กรุ๊ป

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดสร้าง "พระมหาคณปติพิฆเนศวรไศวะนาฏ อนันตนาคราชบัลลังก์" องค์บรมครูปฐมต้น พระเวทย์พระธรรมเทวา มหามงคล ๙ นาฏลีลา ด้วยการรังสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาโบราณ การทำงานร่วมกันครั้งแรกระหว่างองค์ภูมิด้านศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ โดย "ช.อริยทรัพย์" และความวิจิตรบรรจงแห่งงานเทวศิลป์ โดย "สำนักช่างหอสูง" ก่อเกิดเป็นที่สุดแห่งความวิจิตรสู่สักการะเทวบูชาผลงานหนึ่งเดียวในโลก

ผลงานด้านเทวศิลป์อันงดงามเป็นปฐมนี้ ช.อริยทรัพย์ ได้ขานพระนามพระองค์ว่า "พระมหาคณปติพิฆเนศวรไศวะนาฏ อนันตนาคราชบัลลังก์" องค์บรมครูปฐมต้น พระเวทย์พระธรรมเทวา ซึ่งมีเทวะลักษณะร่ายรำทั้งแปดกร ปรากฏพระองค์ในปางนาฏราชลีลา คล้ายองค์พระศิวะ ผู้เป็นพระบิดา ซึ่งเป็นปางที่มีความสำคัญยิ่งปางหนึ่ง สื่อถึงพลังมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ในสามภพ และเกิดเป็นปฐมบทแห่งศิลปนาฏยศาสตร์ขึ้นในโลกใบนี้ องค์พระพิฆเนศทรงร่ายรำเหนือองค์พญาอนันตนาคราชอันเป็นบัลลังก์ที่แผ่พังพานทั้งเก้าเศียร รายล้อมองค์พระพิฆเนศอย่างสวยงามและดูน่าเกรงขาม

"การจัดสร้างได้ใช้ศาสตร์แบบโบราณ คือการนำผงไม้มงคล ผสานมวลสารศักดิ์สิทธิ์ โดยผมได้อัญเชิญธุลีธาตุจากแดนพุทธภูมิและวัตถุธาตุอันเป็นมงคล ประกอบด้วย ผงไม้และใบศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อานันทโพธิ์ ประเทศอินเดีย ผงไม้พญางิ้วดำ ดินสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ผงเกสรดอกไม้มงคลในงานพิธีพุทธาภิเษกต่าง ๆ ธัญพืชมงคลจากพระพุทธนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำอัฐิธาตุลามะชั้นสูงจากทิเบต เม็ดยาจินดามณี ดินบริเวณกุฏิพระสีวลี น้ำเทวมนต์จากองค์มหาสังข์ น้ำจากแม่น้ำคงคา น้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ สระมุรธาภิเษก ราชาภิเษกของกษัตริย์ลิจฉวี อินเดีย ผงนเรศวรมหาราช ผสมและปั้นขึ้นรูปโดยสำนักช่างหอสูง เป็นการนำภูมิปัญญาโบราณมาหล่อหลอมสร้างองค์สักการะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ" ช.อริยะทรัพย์ กล่าว

องค์พระพิฆเนศจัดทำขึ้นอย่างประณีตบรรจงทีละองค์ (งานหัตถศิลป์) และลงสี ใส่ลายละเอียดด้วยความพิถีพิถันยิ่ง มีให้บูชาเพียง ๙ องค์ ๙ ลีลา ในโลกเท่านั้น โดยเรียกพระนามเดียวกับองค์ปฐม และเป็นชุดพิเศษมหามงคล ๙ นาฏลีลามหาเทพ มีชื่อเรียกเฉพาะองค์ดังต่อไปนี้ องค์ที่ ๑ องค์ประทานพร สำเร็จ, องค์ที่ ๒ องค์รุ่งเรือง รุ่งโรจน์, องค์ที่ ๓ องค์มหาโภคทรัพย์ สมบัติ, องค์ที่ ๔ องค์มหาอำนาจ บารมี, องค์ที่ ๕ องค์มหาเศรษฐี ไชยะ, องค์ที่ ๖ องค์โชค ลาภ พูนผล, องค์ที่ ๗ องค์อุดมสมบูรณ์ พูนสุข, องค์ที่ ๘ องค์มั่งมี ศรีสุข และองค์ที่ ๙ องค์อริยทรัพย์ มหาลาภ

"ทั้ง ๙ ลีลา เกิดจากเทวนิมิตที่ผมได้เห็นภาพลีลาต่าง ๆ ปรากฏในสมาธิจิตหลังทำพิธีบูชาพระองค์อยู่เนือง ๆ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะจัดสร้างองค์พระพิฆเนศ ๙ ลีลา เพื่อถวายเป็นเทวบูชา โดยจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย นำไปเป็นทุนในการบูรณะเจดีย์โบราณสมัยสุโขทัย อายุกว่า ๗๐๐ ปี ที่จังหวัดพิษณุโลก" ช.อริยะทรัพย์ กล่าว

พิธีบวงสรวง "มหาเทพองค์พระมหาคณปติพิฆเนศวรไศวะนาฏ อนันตนาคราชบัลลังก์ องค์บรมครูปฐมต้น พระเวทย์พระธรรมเทวา" และ "องค์คเณศน้อย ปางประทานพร โภคทรัพย์ สำเร็จ" จัดขึ้นในเทศกาลคเณศจตุรถี วันที่ ๘ กันยายน เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ สำนักช่างหอสูง จังหวัดเชียงใหม่ นำพิธีโดย ช.อริยทรัพย์ กล่าวโองการบวงสรวงองค์เทพยดา ครูบาอาจารย์ทั้งปวง และขออัญเชิญญาณบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศวร แผ่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์ลง ณ องค์รูปปั้นขององค์พระพิฆเนศและมวลสารสำคัญในพิธีในครั้งนี้เป็นปฐมฤกษ์ และในวันที่ ๙ กันยายน ทำพิธีอารตี บูชาขอพรองค์พระพิฆเนศ เพื่อขอให้องค์พระพิฆเนศได้แผ่บารมีอำนวยอวยชัยให้งานต่าง ๆ ในครั้งนี้สำเร็จ

ขอเชิญผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมเช่าบูชา "พระพิฆเนศปางนาฏราชลีลา" ปฐมบทแห่งศิลปนาฏยศาสตร์หนึ่งเดียวในโลก เพียง ๙ องค์ในโลกเท่านั้น เพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และความเป็นสิริมงคลในชีวิต ด้วยผลงานประติมากรรมศิลปะชั้นสูงที่เปี่ยมไปด้วยพลังของความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งศรัทธา ออกแบบและรังสรรค์โดย ช.อริยทรัพย์ และสำนักช่างหอสูง ขนาดองค์ ๓๕ x ๖๐ x ๓๐ เซนติเมตร

(โดยประมาณ) เช่าบูชาองค์ละ ๕๙,๙๙๙ บาท และ "องค์คเณศน้อย ปางประทานพร โภคทรัพย์ สำเร็จ" บูชาตามสีมงคลนพเก้าประจำวันเกิด เพื่อเสริมดวงชะตาบารมี หนุนกิจการงาน การค้าขาย และทรัพย์ ขนาด ๑๕ x ๑๓ x ๘ เซนติเมตร ราคาเช่าบูชาองค์ละ ๑,๙๙๙ บาท โดยรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนบูรณะเจดีย์โบราณสมัยสุโขทัย อายุกว่า ๗๐๐ ปี ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และเป็นทุนตั้งต้นในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.wishbookmaker.com, Facebook : ช.อริยทรัพย์, Line : @chor.ariyasup


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อนันตนาคราช ความภาคภูมิใจ นศ.ศิลปกรรม คว้ารางวัลระดับโลก

“อนันตนาคราช” ผลงานสุดเจ๋งของเด็กไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะระดับโลก ในงานเทศกาลหิมะน้ำแข็งนานาชาติ ประจำปี 2557 "6 th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2014” ณ...

THAITICKETMASTER.COM ขอเชิญชม TOR SAKSIT CONCERT : Concert Love in Red & White เปิดอัลบั้ม Piano & I "The Pianist" โต๋ ศักดิ์สิทธ์ เวชสุภาพร

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--Thaiticketmaster คอนเสิร์ตสุดโรแมนติก "Love in Red & White เปิดอัลบั้ม Piano & I" โดย The Pianist โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร "Love in Red & White เปิดอัลบั้ม Piano & I" คอนเสิร์ตสุดโรแมนติกแห่งปี โดย The Pianist โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภา...

ภาคกลางยังครองใจนักทัศนาจร "ทัวร์วัด ชิมอาหารพื้นเมือง" กิจกรรมเด่นสำหรับกลุ่มครอบครัว

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. ข่าวจากกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงาน สถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี อุทัยธานี ลพบุรี สิงห์บุรี มีนักท...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง