ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คึกคัก! มหกรรม ชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 2 ทุกภาคส่วนร่วมมือยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--อิมเมจ โซลูชั่น

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ องค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม "ชุมชนสุขภาวะ" ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ กรรมการบริหารรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ" ครั้งนี้ เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน ชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางของหน่วยงานองค์กร และภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานของเครือข่ายพลเมืองอาสาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

"ที่ผ่านมา งานพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเข้มแข็ง ได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน เช่น การจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล ตำบลสุขภาวะ แผนแม่บทชุมชน แผนพัฒนาชุมชน การบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองผ่านตำบลเรียนรู้ประชาธิปไตย การขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล การพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงทั้งในเมืองและชนบท การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในชุมชน และยังมีด้านอื่นๆ อีก เช่น ห้องเรียนชุมชน หลักสูตรท้องถิ่น งานยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครชุมชนในด้านต่างๆ" นางทิพย์รัตน์ กล่าว

ด้าน นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงงาน มหกรรม "ชุมชนสุขภาวะ" ว่า เราทุกคนทราบดีว่า งานพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนและชุมชนเข้มแข็ง ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรภาคีส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาในระดับชุมชนเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ก็ลงไปปฏิบัติการในชุมชนพื้นที่เดียวกัน จึงเกิดความซ้ำซ้อนไม่บูรณาการ เพราะอยู่ในสภาพที่ต่างคนต่างทำ รวมถึงมีเป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร ถึงแม้จะมีความพยายามในการบูรณาการ หรือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ หรือลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นกันก็ตาม

"ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถร่วมเป็นหัวใจ เป็นจิตใจดวงเดียวกันมาเชื่อมโยงรวมพลังกันเพื่อเป็นพลังของพลเมืองอาสา ขับเคลื่อนงานสร้างชุมชนสุขภาวะ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ผมขอให้กำลังใจกับทุกท่าน และขออวยพรให้ ทุกท่านมีสุขภาวะ และร่วมกันทำให้คนไทยและสังคมไทยเกิดสุขภาวะ เกิดชุมชนเข้มแข็ง ช่วยกันสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้คนไทยด้วยกัน" นายแพทย์สำเริง กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ "สังคมสุขภาวะ" จึงใช้หลักการของ "การสานพลัง" เพื่อเชื่อมโยง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ใช้ เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ ภายใต้ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพ แทนการซ่อมสุขภาพ (สร้างนำซ่อม) อันเป็นทิศทางที่สำคัญของการสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครอง ลงนามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคาร ประเดิมหน่วยงานแรกย้ายเข้าพื้นที่

ศาลปกครอง ลงนามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคาร ประเดิมหน่วยงานแรกย้ายเข้าพื้นที่ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 (เวลา 15.00 น.) นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิ...

ชาวบ้านมาบตาพุดยื่นหนังสือขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

วันนี้ (9 เมษายน 2550) ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ที่ได้รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง มายื่นหนังสือต่อนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขอใช้สิทธิต...

กทม.เปิด 1 ใน 10 สวนสวยแห่งใหม่ของกทม.วันเสาร์ 15 ม.ค.นี้

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--กทม. วันเสาร์ที่ 15 ม.ค.นี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีกำหนดเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย เขตดุสิต บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ เพื่อให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพมหานครตามโครงการ "10 สวนสวย 10 คลองใส 10 ถนนสะอาด"...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง